14145 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Chi bộ, Văn phòng HĐND

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 8 năm 2023
(Ngày đăng :28/08/2023 8:16:02 SA)


Lễ kết nạp đảng viên mới

Chiều nay, (ngày 25/8/2023), Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 8 năm 2023 với các nội dung chủ yếu: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023; Phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước theo yêu cầu của cấp ủy Đảng cấp trên. Đồng chí Dương Quốc Hoàn, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư chi bộ thông tin thời sự nổi bật Quốc tế, trong nước, trong tỉnh; tuyên truyền các sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 8/2023: Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023); 62 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2023); 78 năm ngày cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); nghe các đồng chí báo cáo viên của Chi bộ tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh: Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng (Mật); Quy định số 116-QĐ/TU ngày 28/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Mật); Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Kết luận số 54 – KL/TW ngày 09/5/2023 về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 110-QĐ/TW ngày 06/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng; Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Hướng dẫn số 99-HD/BTCĐUK ngày 07/8/2023 đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/52023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 04/8/2023 về việc phát hiện nuôi dưỡng, nhân rộng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; thông qua dự thảo Kế hoạch về phát hiện nuôi dưỡng, nhân rộng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM của Chi bộ.

(Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Chánh VP quán triệt các văn bản của cấp trên)

Chi bộ tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023. Chi bộ thống nhất đánh giá, trong tháng 8 năm 2023, đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Kịp thời quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp; quan tâm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo Văn phòng làm tốt công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Quan tâm theo dõi, đôn đốc đảng viên thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên và chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; công tác phát triển Đảng luôn được quan tâm, chú trọng.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023, Chi bộ xác định: Tiếp tục triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Đảng; ban hành kịp thời các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ của Chi bộ; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, lao động; nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn HĐND, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, trong đó nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức triển khai cuộc giám sát chuyên đề đối với 02 đảng viên trong chi bộ theo Kế hoạch; tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức khảo sát tình hình thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; giám sát tình hình thực hiện Luật Tổ chức Tòa án nhân dân từ khi luật có hiệu lực đến nay trên địa bàn tỉnh; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh gửi các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, xem xét, giải quyết,...

Cũng tại buổi sinh hoạt, Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Sùng Thị Mai, chuyên viên phòng Công tác HĐND. Lế kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Thay mặt Chi bộ, ddoognf chí Dương Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng, Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng đồng chí Sùng Thị Mai sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

(Đồng chí Dương Quốc Hoàn, Bí thư Chi bộ trao Quyết định Kết nạp Đảng)

(Giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới)

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đề nghị các đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu các văn bản có liên quan; chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới; các phòng chuyên môn bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề bằng hình thức trực tuyến) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tin, ảnh: TTDN

Tin liên quan

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 9 năm 2023(28/09/2023 8:14:47 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 8 năm 2023(25/08/2023 5:21:29 CH)

Gặp mặt tri ân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7(26/07/2023 3:29:16 CH)

Kết quả hoạt động công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2023 của CĐCS Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (30/06/2023 3:41:50 CH)

Tin mới nhất

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 (29/09/2023 4:28:39 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này