19183 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Chi bộ, Văn phòng HĐND

PHÒNG CÔNG TÁC HĐND: THAM MƯU ĐẮC LỰC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH
(Ngày đăng :16/03/2016 8:00:24 SA)


Lãnh đạo Phòng Công tác HĐND tỉnh sắp xếp tài liệu kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Năm năm qua, phòng Công tác HĐND tỉnh đã luôn thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh, phát huy được trí tuệ của tập thể, gắn trách nhiệm của cá nhân trong từng công việc cụ thể. Do đó, hoạt động của HDND tỉnh luôn thông suốt, hiệu quả.

Với tổng số 05 biên chế, trình độ chuyên môn đại học và trên đại học 5/5 đồng. Năm năm qua, Phòng Công tác HĐND tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND trong việc điều hành công việc chung của HĐND tỉnh. Nổi bật là việc tham mưu văn bản, chương trình, kế hoạch tổ chức 12 kỳ họp HĐND tỉnh khoá XIII. Sau kỳ họp, phòng phối hợp với tổ thư ký kỳ họp, các cơ quan chuyên môn dự thảo, chỉnh lý trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực 147 nghị quyết (83 Nghị quyết chuyên đề). Trong đó: 23 Nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ; 58 Nghị quyết liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán, quyết toán ngân sách, kế hoạch tổng biên chế hành chính, sự nghiệp; chương trình giám sát, chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh; 35 Nghị quyết liên quan đến các chế độ, chính sách; 20 Nghị quyết về quy hoạch, chương trình, đề án; 11 Nghị quyết khác. Số nghị quyết đã được thông qua thực hiện đúng quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND quy định, hầu hết các nghị quyết được Thường trực HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời bằng các quyết định, chỉ thị, kế hoạch góp phần giữ ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tiêu biểu như Nghị quyết thông qua Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016" và một số nghị quyết về chính sách như chính sách hỗ trợ chuyển đổi đất trồng cây cao su, chính sách phát triển nông nghiệp, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới… Để có được những dự thảo nghị quyết cụ thể, sát tình hình thực tiễn, phòng công tác HĐND tỉnh đã chủ động tham mưu cho các Ban HĐND tỉnh tổ chức các cuộc khảo sát, các buổi làm việc với các Sở, ngành liên quan. Tham mưu cho các ban HĐND tỉnh xây dựng các báo cáo thẩm tra trình HĐND tỉnh. 

 

Trong công tác giám sát, phòng đã tham mưu xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát, dự thảo báo cáo kết quả giám sát, với 51 cuộc của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND về các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác sử dụng các công trình giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương; giám sát về tình hình thực hiện dự toán thu, chi Ngân sách địa phương; chương trình xây dựng nông thôn mới; về chế độ, chính sách cho học sinh bán trú; chính sách cho dân quân tự vệ…

 

Nghiên cứu, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh giải quyết 195 nội dung phát sinh khi thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Những nội dung thống nhất đa phần là việc cho ý kiến về ngân sách, bổ sung danh mục công trình khởi công mới… nên thành viên của phòng tích cực nghiên cứu các văn bản liên quan, định mức theo quy định của Trung ương, nguồn ngân sách để có cơ sở tham mưu cho thường trực HĐND tỉnh quyết định.

 

Những hoạt động sau chất vấn tại kỳ họp thường xuyên được phòng chủ động theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lời hứa của người được chất vấn. Phòng đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện lời hứa chất vấn của đồng chí Giám đốc Sở Công thương về tình hình thực hiện Dự án năng lượng nông thôn II (mở rộng) phần hạ áp triển khai tại các huyện Than Uyên, Tam Đường; Giám đốc Sở Y tế về tiến độ bệnh viên đa khoa huyện Tân Uyên. Tham mưu cho Ban Dân tộc khảo sát việc trả lời kiến nghị cử tri…nhờ đó các kiến nghị được giải quyết kịp thời đáp ứng sự mong đợi của cử tri.

 

Ngoài ra, trong các hội thảo, hội nghị lớn như Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía bắc phòng đã xây dựng dự thảo Báo cáo, báo cáo tham luận của Thường trực HĐND tỉnh tại các hội nghị.

 

Với việc hoàn tốt nhiệm được giao. Phòng Công tác HĐND tỉnh vinh dự 5 năm liền được công nhận đạt danh hiệu thi đua, Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2011, phòng được Thủ tưởng Chính Phủ tặng bằng khen. Năm 2013, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba và nhiều bằng khen khác của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Chánh Văn phòng. Tại Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 Phòng công tác HĐND vinh dự được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác tham mưu phục vụ hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2011-2016. 

 

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của phòng, đồng chí Trần Hữu Chí, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã cho biết Công chức phòng Công tác HĐND luôn tích cực, chủ động và thực hiện có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Phòng Công tác HĐND là phòng chủ công trong việc tham mưu đối với hoạt động đặc biệt trong hoạt động thẩm tra dự thảo nghị quyết, đề án, hoat động giám sát và khảo sát. Phòng còn phối hợp tốt với các phòng chuyên môn phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri, phục vụ các kỳ họp, hội nghị trao đổi kinh nghiệm và giúp Thường trực HĐND theo dõi, đôn đốc thực hiện lời hứa sau chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri...

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, công chức Phòng Công tác HĐND tỉnh tiếp tục đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                                                                                                                                            Hoàng Hà

Tin liên quan

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ (09/05/2023 5:07:27 CH)

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu(23/04/2023 10:55:36 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4 năm 2023(23/04/2023 11:35:02 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tổ chức học nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (21/04/2023 4:12:11 CH)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3 năm 2023(23/03/2023 5:19:41 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này