12247 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Chi bộ, Văn phòng HĐND

Khối thi đua tham mưu - Tổng hợp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
(Ngày đăng :23/12/2022 2:39:01 CH)


Quang cảnh hội nghị

Chiều ngày 22/12/2022, tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng thuộc các đơn vị trong Khối.

Khối thi đua tham mưu - tổng hợp có 07 đơn vị: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Ban Dân tộc tỉnh. Năm 2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được giao làm Trưởng khối Tham mưu - Tổng hợp. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã bám sát kế hoạch nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị trong khối, tổ chức ký giao ước thi đua năm 2022 với các nội dung, tiêu chí rõ ràng cụ thể; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2022 của khối với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV”; xây dựng Kế hoạch hoạt động của khối năm 2022 đảm bảo bám sát kế hoạch của cấp trên, đầy đủ nội dung, tiến hành sơ kết, tổng kết và tổ chức các hoạt động của khối theo kế hoạch đã ban hành.

Hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và của Khối phát động, ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Khối đã triển khai, cụ thể hóa phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động thi đua, tạo sức mạnh tổng hợp để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023)

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thông qua báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 do Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh - đơn vị Khối trưởng năm 2022 dự thảo. Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Văn phòng UBND tỉnh; đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Sở Ngoại vụ về thành tích trong hoạt động năm 2022. Khối thi đua Tham mưu- Tổng hợp cũng suy tôn Văn phòng UBND tỉnh là Khối trưởng và Sở Ngoại Vụ là Khối Phó Khối thi đua năm 2023.

 

(Ông Phạm Hồng Thái - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đại diện đơn vị Trưởng khối phát động Phong trào thi đua năm 2023)

Tại hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh - Đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2023 đã phát động phong trào thi đua năm 2023, với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV”. Đơn vị trưởng khối kêu gọi toàn thể các đơn vị trong khối phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua năm 2023, tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu sau: (1) Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. (2) Quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. (3) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành nhiệm vụ của các các cơ quan, đơn vị. (4) Tiếp tục phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; đẩy mạnh, tích cực hưởng ứng các phòng trào thi đua chuyên đề. (5) Làm tốt công tác tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng; công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động ... qua đó kịp thời động viên, tạo động lực, cổ vũ mọi người phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Lò Thạch - Phạm Đức

Tin liên quan

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ (09/05/2023 5:07:27 CH)

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu(23/04/2023 10:55:36 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4 năm 2023(23/04/2023 11:35:02 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tổ chức học nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (21/04/2023 4:12:11 CH)

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại các xã Bản Lang, Mường So huyện Phong Thổ(08/06/2023 10:13:21 SA)

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này