20858 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Chi bộ, Văn phòng HĐND

Chi bộ, Văn phòng sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác Văn phòng 6 tháng đầu năm 2022
(Ngày đăng :06/07/2022 2:51:49 CH)


Đ/c Dương Quốc Hoàn, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng chủ trì buổi sơ kết

Chiều ngày 05/7/2022, Chi bộ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác Văn phòng 6 tháng đầu năm 2022; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên. Đồng chí Dương Quốc Hoàn, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sơ kết.

Mở đầu buổi sơ kết, đồng chí Bí thư Chi bộ thông tin thời sự nội bật của thế giới, trong nước, trong tỉnh tháng 6/2022; nghe và tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Chi bộ và Văn phòng; thực hiện công tác cán bộ và thông qua kết quả giám sát đảng viên.

Về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Chi bộ, Chi bộ thống nhất đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm, Chi bộ đã thực hiện lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Kịp thời quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp; quan tâm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo Văn phòng tham mưu, giúp việc và phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra. Duy trì sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ theo định kỳ; quan tâm theo dõi, đôn đốc đảng viên thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên và chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên giữ mối quan hệ giữa cấp ủy chi bộ với lãnh đạo Văn phòng, Ban chấp hành Công đoàn, cấp ủy nơi đảng viên cư trú; lãnh đạo thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, đảng viên, công chức, lao động. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Chi bộ xác định: tiếp tục triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của cấp ủy Đảng cấp trên, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; lãnh đạo thực hiện có chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn HĐND, Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; lãnh đạo BCH Công đoàn thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công đoàn, quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên công đoàn.

Về dự thảo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Văn phòng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, bám sát chủ trương của lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, cán bộ, công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động công việc, tích cực học tập, đổi mới, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; bám sát chương trình, kế hoạch hoạt động để triển khai, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kịp thời, hiệu quả; công tác tham mưu, phục vụ tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; đảm bảo kinh phí, phương tiện, thiết bị phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Văn phòng xác định tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tham mưu, giúp việc, phục vụ có hiệu quả, chất lượng các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh; quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy; phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022; tổ chức triển khai huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022; diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch của ban chỉ đạo tỉnh; tổ chức tổng kết phong trào thi đua, đánh giá, xếp loại công chức, lao động năm 2022; đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động của cơ quan Văn phòng.

Đ/c Chu Lê Chinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi sơ kết

Tham gia ý kiến vào 2 báo cáo, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức đều nhất trí với dự thảo. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị bổ sung, đánh giá kỹ hơn phần tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện lĩnh vực đảm nhận.

Cũng tại cuộc họp, Chi bộ đã tiến hành thực hiện công tác cán bộ, cho ý kiến về kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý phòng Công tác Quốc hội; thông báo kết quả giám sát đối với 02 đảng viên theo kế hoạch; xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về một số nội dung phát sinh về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách; đề án Tin học hóa, trang thiết bị phục vụ đại biểu HĐND tỉnh…

Kết luận buổi sơ kết, đồng chí Bí thư chi bộ đề nghị các đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu các văn bản để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và trước mắt tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ tháng 7, đó là: Tham mưu chuẩn bị nội dung, điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh; tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức phiên họp tháng 7 và phiên họp đánh giá kết quả kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh; xây dựng kế hoạch, đề cương tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ tám; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; theo dõi đôn đốc việc giải quyết; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh,…

 Dân nguyện

Tin liên quan

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ (09/05/2023 5:07:27 CH)

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu(23/04/2023 10:55:36 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4 năm 2023(23/04/2023 11:35:02 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tổ chức học nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (21/04/2023 4:12:11 CH)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này