14752 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Chi bộ, Văn phòng HĐND

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ và chuyên đề tháng 6/2019
(Ngày đăng :02/07/2019 10:06:38 SA)


Đồng chí Đào Xuân Huyên, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt

Chiều ngày 01/7/2019, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tiến hành sinh hoạt Chi bộ thường kỳ để đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019; quán triệt, triển khai các Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Tỉnh ủy Lai Châu và học tập chuyên đề quí II về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. Đồng chí Đào Xuân Huyên, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ thông tin thời sự trong nước, trong tỉnh tháng 6/2019; nghe các đồng chí báo cáo viên của Chi bộ tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh gồm: Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Quy chế số 08-QC/TU, ngày 09/5/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu về quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Quyết định số 949-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đối với 07 văn bản còn lại, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên tự nghiên cứu.

Sau phần tuyên truyền, quán triệt các văn bản, Chi bộ đã nghe Tổ giám sát đảng viên báo cáo kết quả giám sát đối với đảng viên là Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng Công tác HĐND; xem xét, thảo luận về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019.

Đ/c Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Chi bộ thực hiện nội dung chuyên đề quí II về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các đảng viên trong Chi bộ đều thống nhất đánh giá, trong tháng 6, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên công chức; quán triệt, tuyên truyền, học tập nghiêm  túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; học tập chuyên đề năm 2019 về đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Bác đến cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Đảng; quan tâm công tác quản lý đảng viên, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; chú trọng công tác kiểm tra giám sát, trong đó trong tháng đã tiến hành giám sát đối với 01 đảng viên đảm bảo theo kế hoạch và quy định về quy trình kiểm tra, giám sát; tiếp tục quan tâm giám sát thường xuyên đối với đảng viên, kết quả không phát hiện có đảng viên vi phạm. Đặc biệt Chi bộ đã lãnh đạo Văn phòng làm tốt công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện hoàn thành các công việc theo kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Về nhiệm vụ tháng 7, Chi bộ xác định 06 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; thực hiện nghiêm quy định về công tác kiểm tra, giám sát đảng viên; lãnh đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV; tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

Cũng tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã tiến hành tổ chức học tập chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trong việc nghiên cứu học tập, các cán bộ, đảng viên có mặt đã chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ, nắm vững nội dung được học tập quán triệt, tuyên truyền, từ đó mỗi đảng viên ý thức hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu các văn bản có liên quan để thực hiện tốt các quan điểm, phương châm chỉ đạo của Bộ Chính trị và cấp ủy cấp trên. Vận dụng linh hoạt vào thức tế hoạt động để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao./.

TT-DN

Tin liên quan

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ (09/05/2023 5:07:27 CH)

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu(23/04/2023 10:55:36 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4 năm 2023(23/04/2023 11:35:02 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tổ chức học nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (21/04/2023 4:12:11 CH)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3 năm 2023(23/03/2023 5:19:41 CH)

Tin mới nhất

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(25/05/2023 8:31:24 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này