14515 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Chi bộ, Văn phòng HĐND

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ tháng 5 năm 2019
(Ngày đăng :31/05/2019 4:20:40 CH)


Quang cảnh họp chi bộ

Chiều ngày 30/5/2019, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ để đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Đồng chí Đào Xuân Huyên, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đã thông tin nhanh tới đảng viên chi bộ về các sự kiện nổi bật trong nước, trong tỉnh tháng 5/2019 về: Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 10 khóa XII; khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và các nội dung kỳ họp. Tình hình kinh tế xã hội, cải cách hành chính trong tỉnh.

Theo chương trình sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư cũng đã tuyên truyền quán triệt tới đảng viên chi bộ: Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 22/4/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thông Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019); tuyên truyền đảm bảo an tinh trật tự và công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Thức - Chi ủy viên Chi bộ quán triệt Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kế hoạch số 203-KH/TU ngày 03/5/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 5, đảng viên Chi bộ đều cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo trình bày tại buổi sinh hoạt. Trong tháng, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch: Chi bộ đã lãnh đạo tổ chức quán triệt, học tập nghiêm các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; thông tin kịp thời tin tức thời sự trong nước, trong tỉnh đến cán bộ, đảng viên, công chức. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, kiến nghị; lãnh đạo thực hiện tốt việc sinh hoạt Cấp uỷ, sinh hoạt Chi bộ thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch; lãnh đạo đảng viên, công chức Văn phòng bám sát kế hoạch công tác chủ động phối hợp, tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện hoàn thành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả kế hoạch đề ra; lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; quan tâm lãnh đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ theo quy định.

 

(Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Phó Bí thư Chi bộ trình bày dự thảo báo cáo của Chi bộ
về công tác xây dựng Đảng tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019)

 

Về nhiệm vụ tháng 6/2019, Chi bộ xác định: (1) Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức. (2) Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo quy định; thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. (3) Lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; hoàn thành giám sát chuyên đề đối với 01 đảng viên theo kế hoạch. (4) Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Văn phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh theo kế hoạch. (5) Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung cam kết cá nhân tu dưỡng, rèn luyện năm 2019. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề quí II/2019 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. (6) Lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; lãnh đạo BCH Công đoàn tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 01/6 cho con, em cán bộ, công chức, lao động trong cơ quan Văn phòng; tiếp tục thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức và người thân của cán bộ, công chức ốm đau, hoạn nạn. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, công chức tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các cuộc thi do các cấp, các ngành phát động.

Kết thúc sinh hoạt, Chi bộ tiến hành chấm điểm theo Quy định số 14-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ”, nhận xét, đánh giá buổi sinh hoạt và thông qua biên bản sinh hoạt Chi bộ đảm bảo theo quy định./.

 TTDN

 

 

 

Tin liên quan

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ (09/05/2023 5:07:27 CH)

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu(23/04/2023 10:55:36 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4 năm 2023(23/04/2023 11:35:02 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tổ chức học nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (21/04/2023 4:12:11 CH)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3 năm 2023(23/03/2023 5:19:41 CH)

Tin mới nhất

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(25/05/2023 8:31:24 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này