Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Chi bộ, Văn phòng HĐND

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ tháng 10/2020
(Ngày đăng :03/11/2020 10:06:32 SA)


Đ/c Đào Xuân Huyên, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt

Chiều ngày 29/10/2020, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tiến hành sinh hoạt Chi bộ thường kỳ để đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019; thông tin thời sự trong nước, trong tỉnh; quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Đồng chí Đào Xuân Huyên, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ thông tin thời sự trong nước, trong tỉnh tháng 10/2020 và kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; nghe các đồng chí báo cáo viên của Chi bộ tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh gồm: Kết luận số 81 - KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau phần tuyên truyền, quán triệt các văn bản, Chi bộ đã tiến hành đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019. Các đảng viên trong Chi bộ đều thống nhất đánh giá, trong tháng 10, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch; thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên công chức; quán triệt, tuyên truyền, học tập nghiêm  túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Đảng; quan tâm công tác quản lý đảng viên, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; tiếp tục giám sát thường xuyên đối với đảng viên, qua giám sát, không phát hiên đảng viên vi phạm pháp luật; tiếp tục quan tâm giám sát thường xuyên đối với đảng viên, kết quả không phát hiện có đảng viên vi phạm. Đặc biệt Chi bộ đã lãnh đạo Văn phòng làm tốt công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện hoàn thành các công việc theo kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Về nhiệm vụ tháng 11, Chi bộ xác định: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; thực hiện nghiêm quy định về công tác kiểm tra, giám sát đảng viên; lãnh đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XIV; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND huyện Phong Thổ tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 02 cấp tỉnh, huyện lần thứ năm tại huyện Phong Thổ; tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu các văn bản có liên quan để thực hiện tốt các quan điểm, phương châm chỉ đạo của Bộ Chính trị và cấp ủy cấp trên. Vận dụng linh hoạt vào thực tế hoạt động để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao./.

Nguyễn Thị Thủy

Tin liên quan

Sáp nhập Chi bộ Văn Đoàn ĐBQH tỉnh và Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh(17/08/2021 2:21:25 CH)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tổ chức học nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Tỉnh ủy(13/08/2021 2:32:10 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh(15/07/2021 3:31:55 CH)

Bố trí đủ về số lượng chuyên viên giúp việc sẽ góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc(29/07/2021 10:01:19 CH)

Lễ công bố Nghị quyết sát nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh(15/06/2021 3:31:38 CH)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề)(23/09/2021 9:12:55 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động từ năm 2019 đến 30/6/2021 trên địa bàn huyện Than Uyên(23/09/2021 10:49:22 CH)

Việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức cơ bản hợp lý, phù hợp với chuyên môn được đào tạo (23/09/2021 10:17:06 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh(24/09/2021 10:08:50 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh(24/09/2021 10:07:10 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này