20842 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Chi bộ, Văn phòng HĐND

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ tháng 10/2019
(Ngày đăng :04/11/2019 2:44:12 CH)


Chiều ngày 01/11/2019, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tiến hành sinh hoạt Chi bộ thường kỳ để đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019; thông tin thời sự trong nước, trong tỉnh; quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Đồng chí Đào Xuân Huyên, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ thông tin thời sự trong nước, trong tỉnh tháng 10/2019; nghe các đồng chí báo cáo viên của Chi bộ tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh gồm: Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW ngày 26/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 06-QĐi/TW của Bộ Chính trị “Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo”; Kế hoạch số 05-KH/BTG ngày 18/10/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông báo kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XI về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Chương trình hành động số 24-Ctr/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/10/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Sau phần tuyên truyền, quán triệt các văn bản, Chi bộ đã tiến hành đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019. Các đảng viên trong Chi bộ đều thống nhất đánh giá, trong tháng 10, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch; thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên công chức; quán triệt, tuyên truyền, học tập nghiêm  túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Đảng; quan tâm công tác quản lý đảng viên, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; chú trọng công tác kiểm tra giám sát, trong đó trong tháng đã tiến hành kiểm tra đối với 01 đảng viên đảm bảo theo kế hoạch và quy định về quy trình kiểm tra, giám sát; tiếp tục quan tâm giám sát thường xuyên đối với đảng viên, kết quả không phát hiện có đảng viên vi phạm. Đặc biệt Chi bộ đã lãnh đạo Văn phòng làm tốt công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện hoàn thành các công việc theo kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Về nhiệm vụ tháng 11, Chi bộ xác định: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; thực hiện nghiêm quy định về công tác kiểm tra, giám sát đảng viên; lãnh đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV; tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu các văn bản có liên quan để thực hiện tốt các quan điểm, phương châm chỉ đạo của Bộ Chính trị và cấp ủy cấp trên. Vận dụng linh hoạt vào thực tế hoạt động để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao./.

Nguyễn Thị Thủy

Tin liên quan

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ (09/05/2023 5:07:27 CH)

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu(23/04/2023 10:55:36 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4 năm 2023(23/04/2023 11:35:02 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tổ chức học nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (21/04/2023 4:12:11 CH)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này