36580 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Chi bộ, Văn phòng HĐND

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
(Ngày đăng :30/12/2022 12:27:22 CH)


Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Sáng ngày 29/12/2022, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 12 và công tác tổng kết Chi bộ năm 2022. Đồng chí Dương Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi tổng kết.

Mở đầu buổi tổng kết, đồng chí Bí thư chi bộ thông tin thời sự nổi bật Quốc tế, trong nước, trong tỉnh; tuyên truyền một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 12/2022, các văn bản chỉ đạo của cấp trên; nghe và tham gia ý kiến vào các dự thảo: báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Chi bộ; chương trình công tác của Chi bộ năm 2023; báo cáo tổng kết chương trình, kiểm tra, giám sát năm 2022, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2022; triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2023; Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2023.

(Đồng chí Bí thư Chi bộ tuyên truyền thông tin thời sự nổi bật trong tháng 12/2022)

Về dự thảo báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Chi bộ, Chi bộ thống nhất đánh giá: Trong năm 2022, Chi bộ đã thực hiện hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đặc biệt chú trọng làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, học tập và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; quan tâm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nhất là việc học tập chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch. Sinh hoạt chi ủy, chi bộ theo định kỳ và sinh hoạt chuyên đề được thực hiện đảm bảo quy định. Thường xuyên giữ mối quan hệ giữa cấp ủy chi bộ với lãnh đạo Văn phòng, BCH Công đoàn, cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú; lãnh đạo thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, đảng viên, công chức, lao động. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Chi bộ xác định: Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế của năm 2022; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và kế hoạch sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ và chuyên đề theo quy định ngay từ đầu năm; tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan; đẩy mạnh phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình đối với đảng viên; quan tâm tạo điều kiện, bố trí thời gian để cán bộ, công chức, người lao động tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, tham gia các cuộc thi, hội thi do các cấp phát động.

Về dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2022; triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022, Chi bộ đánh giá: đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan, qua đó đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; nâng cao vai trò trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Chi bộ xác định: tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chuyên đề năm 2023, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác năm 2023; kịp thời sơ kết đánh giá việc triển khai thực hiện và biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tham gia vào các dự thảo báo cáo của Chi bộ, các đảng viên cùng thảo luận, trao đổi và cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả thực hiện, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Chi bộ.

Cũng tại buổi tổng kết, Chi bộ tổ chức thực hiện nội dung về sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2022 và công tác thi đua khen thưởng: thông qua Quyết định Khen thưởng Đảng viên và tổ chức trao tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(Trao tặng giấy khen cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)

Kết luận buổi tổng kết, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên tiếp tục nghiên cứu cho ý kiến thêm về một số dự thảo báo cáo, giao Ban Chi ủy hoàn thiện các báo cáo trên cơ sở các ý kiến tham gia. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2023, đồng chí nhấn mạnh, các đảng viên nâng cao tinh thần thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện nghiêm việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên./.

                                                                                                                                                                                              Tin, ảnh: Thông tin

Tin liên quan

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 8 năm 2023(25/08/2023 5:21:29 CH)

Gặp mặt tri ân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7(26/07/2023 3:29:16 CH)

Kết quả hoạt động công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2023 của CĐCS Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (30/06/2023 3:41:50 CH)

Chi bộ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025(27/06/2023 9:31:32 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này