Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Chi bộ, Văn phòng HĐND

Bố trí đủ về số lượng chuyên viên giúp việc sẽ góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc
(Ngày đăng :01/07/2021 12:00:00 SA)


Quang cảnh buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh

Đó là một trong những giải pháp được đặt ra tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tháng 6/2021.

Theo nội dung chuyên đề, công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ là chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định cho Văn phòng HĐND. Thời gian qua, Văn phòng HĐND tỉnh luôn tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc các hoạt động của Đảng đoàn, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND. Từ đầu nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XIV, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công, có chất lượng 17 kỳ họp; các phiên họp liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh; tích cực, chủ động tham mưu các ban HĐND tỉnh thực hiện tốt hoạt động thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo Nghị quyết; cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu đến các đại biểu để đại biểu có thời gian nghiên cứu trước khi tổ chức kỳ họp; xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri; làm tốt công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo, đài phát thanh - truyền hình nhằm đảm bảo thông tin phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh chính xác, kịp thời. Nội dung, chương trình các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và có sự đổi mới, giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian cho hoạt động thảo luận và chất vấn; hoạt động thẩm tra đã từng bước khắc phục được tính hình thức, xuôi chiều; chất lượng các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và các nghị quyết HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao, lập luận chặt chẽ, căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của kỳ họp.

Tham mưu tổ chức tốt các cuộc giám sát chuyên đề, khảo sát và giám sát thường xuyên của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh theo kế hoạch; hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục được cải tiến, ngày càng đi vào chiều sâu, hình thức, phương thức và nội dung giám sát phong phú, thời gian, cách thức tổ chức luôn được tham mưu đổi mới cho phù hợp, hiệu quả; nội dung giám sát đã tập trung vào những vấn đề bức xúc được đại biểu HĐND và cử tri quan tâm; sau các cuộc giám sát, Văn phòng tham mưu theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thường trực, các ban HĐND tỉnh. Tham mưu ban hành đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, trong đó đổi mới theo hướng sâu sát, phù hợp và hiệu quả hơn. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công các phiên giải trình giữa hai kỳ họp, các phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh và các hội nghị, cuộc họp khác.

Bên cạnh kết quả đạt được, chuyên đề sinh hoạt Chi bộ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, giúp việc, đó là có lúc, có việc tham mưu còn chậm, có nội dung chất lượng chưa cao, còn có văn bản phải đính chính sau khi đã phát hành. Nguyên nhân chủ yếu do số lượng chuyên viên giúp việc ít (07 đồng chí), trong khi vừa tham mưu giúp việc cho Đảng đoàn, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng; bên cạnh đó một số đồng chí tham gia Chi ủy, tham gia BCH Công đoàn, có lúc phải dành thời gian để thực hiện một số nhiệm vụ kiêm nhiệm, do đó không có thời gian nghiên cứu kỹ nội dung trước khi tham mưu và xây dựng văn bản dẫn đến chất lượng có nội dung chưa cao; có thời điểm cùng lúc có rất nhiều việc cần làm ngay, thời gian yêu cầu gửi gấp nên có việc còn chậm. Quá trình soạn thảo, chỉnh sửa, rà soát chưa thật kỹ nên có nội dung sau khi phát hành phải đính chính; trình độ, năng lực của chuyên viên giúp việc không đồng đều, có chuyên viên còn thiếu kinh nghiệm trong việc tham mưu, tổng hợp, do đó dẫn đến chất lượng một số nội dung chưa cao.

Để nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc và phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng, chuyên đề sinh hoạt đưa ra giải pháp đó là:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND, sự phối hợp của các Ban HĐND tỉnh đối với việc tham mưu, giúp việc các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

Thứ hai, bố trí đủ về số lượng chuyên viên giúp việc, trong đó mỗi Ban bố trí từ 1 đến 2 chuyên viên, 03 chuyên viên thường xuyên giúp việc cho Đảng đoàn và Thường trực HĐND tỉnh, tổng phải có ít nhất 11 chuyên viên chưa kể các phòng, các bộ phận khác.

Thứ ba, quản lý, điều hành khoa học hoạt động của Văn phòng, đây là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc và phục vụ; cần phân công rõ người, rõ việc theo chức năng, nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành đảm bảo mỗi công việc cụ thể đều có người phụ trách, có mốc thời gian để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Thứ tư, mỗi công chức Văn phòng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm tự học, tự tìm tòi, nắm vững các quy định của pháp luật, cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản, nhất là văn bản liên quan đến công việc được giao để tham mưu đúng, kịp thời, có chất lượng.

Thứ năm, quan tâm tạo điều kiện cho công chức cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh đi học tập, trao đổi kinh nghiệm ở các tỉnh bạn để học tập bổ sung thêm kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các giải pháp trên nếu được thực hiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng HĐND tỉnh./.

Dương Ngọc

Tin liên quan

Sáp nhập Chi bộ Văn Đoàn ĐBQH tỉnh và Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh(17/08/2021 2:21:25 CH)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tổ chức học nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Tỉnh ủy(13/08/2021 2:32:10 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh(15/07/2021 3:31:55 CH)

Bố trí đủ về số lượng chuyên viên giúp việc sẽ góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc(29/07/2021 10:01:19 CH)

Lễ công bố Nghị quyết sát nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh(15/06/2021 3:31:38 CH)

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh: Khai mạc kỳ họp thứ ba (chuyên đề)(15/09/2021 4:03:41 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Nậm Nhùn giai đoạn 2016-2021(15/09/2021 10:51:14 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cư tri chuyên đề với viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh Lai Châu(15/09/2021 11:06:53 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh Lai Châu(14/09/2021 9:13:00 SA)

Thường trực HĐND tỉnh họp nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo tình hình thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh (14/09/2021 11:01:04 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này