29810 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức cơ bản hợp lý, phù hợp với chuyên môn được đào tạo
(Ngày đăng :24/09/2021 12:33:05 CH)


Đồng chí Lò Văn Cương kết luận giám sát tại huyện Mường Tè

Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND và lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện Mường Tè ngày 21/9/2021 về thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động từ năm 2019 đến 30/6/2021.

Tại buổi làm việc, đồng chí Kiều Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè thay mặt UBND huyện báo cáo với đoàn giám sát về công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức và hợp đồng lao động của huyện. Trên cơ sở biên chế được giao UBND huyện đã xin chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi giao chi tiết biên chế cho các phòng, ban và các trường trực thuộc, cụ thể: Năm 2021 số cán bộ, công chức hiện có mặt so với biên chế công chức được giao là 96/86 người; số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có mặt so với số được giao là 1.448/1.449 người; số hợp đồng lao động hiện có mặt 121/123 người được giao. Huyện đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tỉnh về xây dựng vị trí việc làm tại các cơ quan hánh chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bố trí, sử dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị đúng với chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo. Thực hiện tốt việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, từ năm 2019 đến 30/6/2021 tinh giản được 16 người (08 viên chức sự nghiệp giáo dục, 01 viên chức sự nghiệp khác; 06 cán bộ và 01 công chức cấp xã). Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch cử đi bồi dưỡng 1056 lượt cán bộ công chức, viên chức; cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị 15 công chức, trung cấp lý luận chính trị 99 công chức, viên chức; đào tạo đại học và sau đại học cho 21 công chức. Xây dựng quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý và thực hiện bổ nhiệm, điều động 17 công chức, viên chức và thi hành kỷ luật 04 viên chức Giáo dục và Đào tạo và 03 công chức cấp xã.

Tại các buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã nêu ra một số hạn chế của huyện trong công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động và đề nghị lãnh đạo các phòng chuyên môn và lãnh đạo UBND huyện Mường Tè báo cáo giải trình làm rõ số biên chế công chức, viên chức còn thiếu, nguyên nhân thiếu; số cán bộ, công chức, viên chức đã được đào tạo đáp ứng yêu cầu chuẩn ngạch nhưng chưa được thi thăng hạng công chức, viên chức còn cao; việc rà soát, sắp xếp, sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trình độ chuyên môn công chức, viên chức được đào tạo; việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý của phòng chuyên môn hạn chế, bất cập trong công tác quản lý hồ sơ và những khó khăn, vướng mắc của huyện trong công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động.

Đồng chí Kiều Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện giải trình các ý kiến của Đoàn giám sát

Giải đáp các nội dung thành viên Đoàn giám sát đặt ra, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ và đồng chí Kiều Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Biên chế công chức còn thiếu 10 biên chế, viên chức sự nghiệp khác còn thiếu 21 biên chế, sự nghiệp giáo dục 64 biên chế do từ năm 2019 đến thời điểm giám sát UBND tỉnh chưa tổ chức thi tuyển nên không bổ sung được biên chế, hàng năm số giáo viên chuyển vùng nhiều; hiện còn 6 phòng, 3 đơn vị trường chưa kiện toàn cấp phó; 26 cán bộ quản lý chưa đảm bảo về trình độ chuyên môn theo Luật Giáo dục năm 2019; còn 332 giáo viên đủ điều kiện để thi hoặc xét nâng hạng nhưng chưa được thi; việc kiện toàn chức danh lãnh đạo quản lý tại Trung tâm y tê còn gặp khó khăn do thiếu nguồn bổ nhiệm; biên chế sự nghiệp giáo dục còn thiếu giáo viên cấp học mầm non, Trung học cơ sở, nhất là giáo viên tiếng anh, giáo viên âm nhạc. Lãnh đạo các phòng chuyên môn và đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua đoàn giám sát đề nghị Sở Nội vụ và UBND tỉnh quan tâm tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc của huyện như: Sớm triển khai tổ chức thi, xét nâng ngạch đối với công chức hành chính, thăng hạng đối với viên chức; sớm hướng dẫn UBND huyện rà soát đăng ký thăng hạng đối với viên chức một số chuyên ngành như: Văn hoá, nông nghiệp, thông tin và truyền thông, xây dựng; phân cấp cho UBND huyện việc tuyển dụng công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp khác, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; quan tâm hướng dẫn bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo của Trường cao đẳng cộng đồng; rà soát tình trạng thiếu giáo viên tiếng anh để có kế hoạch đào tạo giáo viên tiếng anh cho các huyện; có cơ chế ưu tiên tuyển dụng đối với các giáo viên hợp đồng lâu năm có trình độ chuyên môn giỏi.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Cương, Trưởng Ban Pháp chế đánh giá cao công tác sử dụng và quản lý biên chế, công chức, viên chức và người lao động của huyện; việc giao biên chế cho các đơn vị đảm bảo kịp thời; các đơn vị bố trí, sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm cơ bản hợp lý, phù hợp với chuyên môn được đào tạo; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, của tỉnh, huyện trong việc quy hoạch, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, viên chức quản lý, bổ nhiệm ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thực hiện theo quy định; việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện; xử lý kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp vi phạm nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị UBND huyện tiếp thu, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị khắc phục những hạn chế do Đoàn giám sát đã chỉ ra. Đối với các kiến nghị của huyện, Đoàn giám sát tiếp thu và xem xét để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định./.

Phạm Cường

Tin liên quan

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV tại xã San Thàng và phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.(03/10/2023 4:38:06 CH)

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này