9995 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
(Ngày đăng :21/10/2020 8:02:53 CH)


Quang cành buổi giám sát tại Thanh tra tỉnh

Đó là một trong những ý kiến kết luận của Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát khi giám sát trực tiếp tại Thanh tra tỉnh ngày 15/10/2020 về việc thi hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đánh giá công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo Thanh tra tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh 07 văn bản và trực tiếp ban hành 22 văn bản hướng dẫn các sở, ngành, UBND các cấp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân,  giải  quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, giải quyết 07 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; tổ chức 02 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 02 sở về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức tiếp 12 công dân và thụ lý 112 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó đã xử lý 32 đủ điều kiện giải quyết. Nhìn chung các vụ việc khiếu nại đã được Thanh tra tỉnh tham mưu xác minh, giải quyết đúng trình tự, quy định của Luật.

Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, qua giám sát Đoàn giám sát đã chỉ ra các hạn chế của Thanh tra tỉnh trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, như: việc quản lý, điều hành ứng dụng phần mềm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa hiệu quả, chưa xử lý được tình trạng trùng lặp đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, phục vụ cho công tác tổng hợp, đánh giá đúng tình hình khiếu kiện trên địa bàn tỉnh; việc hướng dẫn thực hiện chi trả chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo còn lúng túng, chưa có sự thống nhất.

Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có sai phạm. Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho công chức làm công tác tiếp công dân các cấp, các ngành theo yêu cầu; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong công tác xây dựng, lập dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách và thực hiện chi trả chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, người trực tiếp tham gia tiếp công dân, xử lý đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thống nhất trong toàn tỉnh, khắc phục các bất cập, hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân./.

                                                           Phạm Cường

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

Nhiều công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả(22/03/2023 3:36:39 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại các huyện Tam Đường, Nậm Nhùn(17/03/2023 10:01:14 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại huyện Phong Thổ(13/03/2023 2:20:34 CH)

Giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về công tác cổ phần hóa, thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh(11/03/2023 3:12:03 CH)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này