19888 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

THẨM TRA TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ngày đăng :01/07/2014 12:00:00 SA)

Phiên họp diễn ra chiều ngày 30/6/2014. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành: Tài chính, nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tư pháp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh và thành viên các Ban Dân tộc, Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Đồng chí Lò Văn Chỉnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Lai Châu, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Tiến Tăng, Giám đốc Sở Nội vụ giải trình về số lượn cán bộ không chuyên trách  
cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố tại phiên họp

Theo đánh giá của Ban Dân tộc, việc ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 và Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND ngày 04/8/2008 của HĐND tỉnh là cần thiết, đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tế về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành.

Về nội dung dự thảo nghị quyết, Ban Dân tộc và các đại biểu tham dự phiên họp cơ bản nhất trí theo tờ trình của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Ban đề nghị đối với chức danh: Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ phải bố trí công chức xã kiêm nhiệm theo quy định tại Thông tư số 02/2010/TT - BNV ngày 28/4/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp, có ý kiến đề nghị xem xét sự cần thiết đối với chức danh Kế hoạch - Giao thông - thủy lợi cấp xã vì theo Nghị định số 92/2009/NĐ - CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định: bố trí 02 công chức cấp xã làm nhiệm vụ Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường.

Đối với chức danh khuyến nông viên xã, UBND tỉnh trình 02 người/xã, Ban đề nghị chỉ nên bố trí 02 người/xã thuộc địa bàn khó khăn, các xã còn lại: 01 người/xã (theo mức thấp nhất quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 10, Chương II Nghị định số 02/2010/NĐ - CP ngày 08/1/2010 của Chính phủ về Khuyến nông), sau khi thảo luận Ban nhất trí như đề nghị của UBND tỉnh, vì Lai Châu là tỉnh chủ yếu phát triển nông, lâm nghiệp.

Về chức danh, mức phụ cấp đối với thôn bản, tổ dân phố như đề nghị của UBND tỉnh có ý kiến cho rằng phụ cấp như đề nghị vượt mức khoán theo quy định tại Nghị định 29/2013/NĐ-CP, cần phải tính toán xem xét lại để đảm bảo không vượt tổng mức khoán 5 tháng lương tối thiểu chung/thôn, bản, tổ dân phố.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lò Văn Chỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần phối hợp của thành viên Ban Pháp chế, Ban Dân tộc và UBND tỉnh, các ngành liên quan trong quá trình thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết; đồng chí đề nghị thành viên Ban tiếp tục nghiên cứu các ý kiến giải trình của các ngành để hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh sắp tới./.

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này