10857 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trình tại kỳ họp thứ mười lăm
(Ngày đăng :15/12/2020 9:30:37 SA)


Đ/c Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thẩm tra

Chiều ngày 07/12/2020, các Ban HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2020, kế hoạch năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trình tại kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vũ Thị Huyền - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) chủ trì buổi họp.

Dự họp có các đồng chí: Chu Lê Chinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Ban Dân tộc và lãnh đạo các ban HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã thông qua báo cáo thẩm tra thuộc lĩnh vực Ban phụ trách về: báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2020, kế hoạch năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các ban HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với kết quả đánh giá của UBND tỉnh về 02 báo cáo và nhận định với phương châm “Kỷ cương-trách nhiệm-đoàn kết-sáng tạo-phát triển bền vững”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và năm 2020 đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, các Ban chỉ ra một số hạn chế, khó khăn đề nghị UBND tỉnh bổ sung: Công tác tuyên truyền các chương trình, chính sách thường xuyên, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò của người dân trong tham gia xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện. Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn xã hội. Tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn lớn, một số địa phương thiếu nước sinh hoạt, một số công trình nước sạch xuống cấp, giao thông đi lại ở một số địa phương còn khó khăn…đồng thời đề nghị UBND tỉnh bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp: Chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng kết, kết quả thực hiện các đề án, dự án, chương trình, nghị quyết, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh vẫn còn đang tiếp tục thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là Chương trình 30a, Chương trình 135, Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi... Quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ công chức cấp xã, nhất là công chức người dân tộc thiểu số, đội ngũ cán bộ tham gia quản lý, thực hiện các chương trình, dự án do xã làm chủ đầu tư.

Đối với báo cáo kế hoạch kinh tế -xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025: Ban đề nghị bổ sung các giải pháp: Chỉ đạo ra soát các quy định, cơ chế, chính sách còn chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt các Chương trình, chính sách hiện hành trên địa bàn để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra…

Thảo luận tại buổi họp, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu mốt số ý kiến các ban đề nghị bổ sung và giải trình làm rõ một số ý kiến thuộc trách nhiệm. Lãnh đạo các sở, ngành đã giải trình làm rõ những nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Kết luận buổi họp, đồng chí Vũ Thị Huyền - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị trên cơ sở ý kiến giải trình của các đơn vị liên quan, bộ phận tổng hợp tiếp thu ý kiến, điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện các báo cáo thẩm ra để trình kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh./.

Tin, ảnh: Sùng Mai

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này