902 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trình tại kỳ họp thứ mười lăm
(Ngày đăng :15/12/2020 9:30:37 SA)


Đ/c Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thẩm tra

Chiều ngày 07/12/2020, các Ban HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2020, kế hoạch năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trình tại kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vũ Thị Huyền - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) chủ trì buổi họp.

Dự họp có các đồng chí: Chu Lê Chinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Ban Dân tộc và lãnh đạo các ban HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã thông qua báo cáo thẩm tra thuộc lĩnh vực Ban phụ trách về: báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2020, kế hoạch năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các ban HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với kết quả đánh giá của UBND tỉnh về 02 báo cáo và nhận định với phương châm “Kỷ cương-trách nhiệm-đoàn kết-sáng tạo-phát triển bền vững”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và năm 2020 đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, các Ban chỉ ra một số hạn chế, khó khăn đề nghị UBND tỉnh bổ sung: Công tác tuyên truyền các chương trình, chính sách thường xuyên, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò của người dân trong tham gia xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện. Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn xã hội. Tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn lớn, một số địa phương thiếu nước sinh hoạt, một số công trình nước sạch xuống cấp, giao thông đi lại ở một số địa phương còn khó khăn…đồng thời đề nghị UBND tỉnh bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp: Chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng kết, kết quả thực hiện các đề án, dự án, chương trình, nghị quyết, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh vẫn còn đang tiếp tục thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là Chương trình 30a, Chương trình 135, Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi... Quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ công chức cấp xã, nhất là công chức người dân tộc thiểu số, đội ngũ cán bộ tham gia quản lý, thực hiện các chương trình, dự án do xã làm chủ đầu tư.

Đối với báo cáo kế hoạch kinh tế -xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025: Ban đề nghị bổ sung các giải pháp: Chỉ đạo ra soát các quy định, cơ chế, chính sách còn chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt các Chương trình, chính sách hiện hành trên địa bàn để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra…

Thảo luận tại buổi họp, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu mốt số ý kiến các ban đề nghị bổ sung và giải trình làm rõ một số ý kiến thuộc trách nhiệm. Lãnh đạo các sở, ngành đã giải trình làm rõ những nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Kết luận buổi họp, đồng chí Vũ Thị Huyền - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị trên cơ sở ý kiến giải trình của các đơn vị liên quan, bộ phận tổng hợp tiếp thu ý kiến, điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện các báo cáo thẩm ra để trình kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh./.

Tin, ảnh: Sùng Mai

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(12/10/2021 10:45:47 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh(07/10/2021 7:53:56 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp kết luận giám sát việc các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động(07/10/2021 7:44:58 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kết luận giám sát việc xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao (01/10/2021 10:36:29 CH)

Giám sát công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế tại các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế(28/09/2021 11:26:44 SA)

Tin mới nhất

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu thảo luận dự án Luật Cảnh sát cơ động(22/10/2021 2:52:45 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận các báo cáo, kế hoạch trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV(21/10/2021 10:38:36 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh dự họp phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV(20/10/2021 1:43:01 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi)(19/10/2021 11:12:50 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch về thống nhất thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh khóa XV(18/10/2021 4:31:24 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này