5244 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ: Công trình nước sinh hoạt, nhà vệ sinh, bếp ăn, nhà bán trú
(Ngày đăng :24/05/2020 10:49:05 CH)


Đ/c Vũ Thị Huyền, Trưởng đoàn giám sát kiểm tra phòng học tin, Trường THPT DTNT Ka Lăng

Đó là ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh thông qua đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 34); Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu (gọi tắt là Nghị quyết 35) tại huyện Mường Tè từ ngày 21 đến ngày 23/5/2020. 

Kết quả giám sát cho thấy, UBND huyện Nậm Nhùn, Phòng Giáo dục và Đào huyện và các trường học cơ bản triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 34, 35 của HĐND tỉnh; ngay sau khi có nghị quyết số 34, UBND huyện Mường Tè đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 về thực hiện Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh thông qua đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, năm học 2016 - 2020. Thường xuyên chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện bám sát các văn bản chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện tổ chức bồi dưỡng hè về học tập tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên về công tác giáo dục. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết giữa chính quyền địa phương với trưởng bản, ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với chủ tịch UBND huyện về thực hiện việc huy động học sinh ra lớp. Kết quả 100% các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết với các trưởng bản và ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện về công tác huy động học sinh ra lớp. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục thông qua hình thức kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ các trường vùng đặc biệt khó khăn về xây dựng cơ sở vật chất, quyên góp ủng hộ, quần áo, sách vở và các đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em yên tâm học tập.

 Về thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết, theo báo cáo của UBND huyện và giám sát thực tế tại một số đơn vị trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với năm học 2015 – 2016 - năm học chưa ban hành nghị quyết, kết quả cụ thể như sau:

Đc Vũ Thị Huyền, Trưởng đoàn giám sát kết luận tại UBND huyện mường Tè

 * Giáo dục Mầm non

 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2018 - 2019, có 4/4 chỉ tiêu đạt và vượt

so với năm học 2016 - 2017 và kế hoạch giao, cụ thể: Tỷ lệ huy động học sinh 0 - 2 tuổi ra lớp đạt 26,3% tăng 11,7%; tỷ lệ huy động trẻ 3 - 5 tuổi ra lớp đạt 99,2% vượt 3,5%; tỷ lệ trẻ 0 - 2 tuổi ăn bán trú đạt 100% tăng 61,7%; tỷ lệ trẻ 3 - 5 tuổi ăn bán trú đạt 100% tăng 4,0%.

 * Giáo dục Tiểu học

 Chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh kết thúc năm học 2018 – 2019 và so sánh với năm học 2015 - 2016: Huy động học sinh từ các điểm trường lẻ về học tại điểm trường chính lớp 3,4,5 đạt 84% (vượt 11%); Huy động học sinh trong độ tuổi đến trường (theo PCGD); 6-10 tuổi đạt 99,9% (vượt 0,3%); tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào vào lớp 1 (theo PCGD) đạt 100% (vượt 0,5%); tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt 96,5% (vượt 2%); tỷ lệ bỏ học chiếm 0,04% (giảm 0,16%); tỷ lệ học sinh hoàn thành các môn học và các hoạt động giáo dục đạt 98,8% (vượt 22,8%); học sinh xếp loại đạt mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất đạt 98,9% (vượt 22,9%); học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 98,9% (vượt 29,4%). HS lớp 3 được học ngoại ngữ theo chương trình mới đạt 34,2% (vượt 15,2%).

 * Giáo dục Trung học cơ sở

Kết quả năm học 2018-2019 so với năm học 2015-2016: Thực hiện đạt và

vượt 10/11 chỉ tiêu gồm: Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt 97.4% (vượt 3,6 % so với năm học 2015 - 2016); tỷ lệ huy động học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 đạt 99,6% (vượt 0,6% so với năm học 2015 - 2016); tỷ lệ chuyên cần đạt 91,8% (vượt 6,1% so với năm học 2015 - 2016); tỷ lệ học sinh bỏ học chiếm 0,2% (giảm 0,2% so với năm học 2015 - 2016); học sinh xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên đạt 100% (vượt 0,3 % so với năm học 2015 - 2016); học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 93% (vượt 0,4% so với năm học 2015 - 2016); xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 93,6% (vượt 3,3% so với năm học 2015 - 2016); học sinh xếp loại học lực khá 29,1% (vượt 9% so với năm học 2015 – 2016); xếp loại học lực giỏi đạt 4,7% (vượt 3,1% so với năm học 2015 - 2016); tỷ lệ chuyển lớp đạt 93,7% (vượt 3,3 % so với năm học 2015 - 2016).

 Về cơ sở vật chất, UBND huyện đầu tư các hạng mục xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn đảm bảo các tiêu chí về xây dựng chuẩn quốc gia. Ban hành các văn bản về bảo vệ cơ sở vật chất, yêu cầu các đơn vị trường thống kê cơ sở vật chất điều chuyển đồ dùng, sách giáo khoa ở các đơn vị trường còn thừa sang bổ sung cho các đơn vị còn thiếu để đảm bảo công tác nuôi dưỡng, giảng dạy nâng cao chất lượng, do đó cơ sở vật chất, đồ dùng học tập cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy và học.

 

Đ/c Vũ Thị Huyền kiểm tra thực đơn và việc nấu ăn cho học sinh Trường PTDTBT TH Vàng San

Đối với Nghị quyết số 35, hầu hết các trường có học sinh ở bán trú đều triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập; các trường đã tổ chức nhân viên kiêm hoặc thuê lao động ngoài để tổ chức nấu ăn cho học sinh theo quy định; nhờ chính sách hỗ trợ người nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú đã giải quyết được tình trạng thiếu nhân viên phục vụ nấu ăn; thầy cô giáo yên tâm giảng dạy; nâng cao tỷ lệ học sinh ra lớp và duy trì sỹ số học sinh; tăng thu nhập cho giáo viên, nhân viên hoặc người lao động tại địa phương.

 Tại các buổi làm việc với UBND huyện, thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị làm rõ những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc như: Việc tu sửa cơ sở vật chất tại một số trường chưa kịp thời; việc quản lý học sinh ngoài giờ; việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học ở một số trường; việc hợp đồng lao động nấu ăn cho học sinh bán trú chưa thống nhất,…

Các đơn vị trường và Phòng Giáo dục và đào tạo cũng đề nghị tiếp tục thực hiện Nghị quyết 34, 35 trong giai đoạn tới, trong đó nâng mức hỗ trợ nấu ăn cho học sinh bán trú theo Nghị quyết 35, với mức như hiện nay rất thấp khi học sinh ở các điểm lẻ ít (8, 10 học sinh), khó khăn trong việc thuê người nấu ăn.

 Kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện, đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp uỷ, chính quyền địa phương; sự chủ động của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với Nghị quyết 34, 35 của HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị, UBND huyện tập trung ưu tiên đầu tư các công trình phụ trợ như: Công trình nước sinh hoạt, công trình vệ sinh, bếp ăn, nhà bán trú, tránh để thiếu ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập của học sinh; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học của các trường; cơ sở vật chất, trang thiết bị phải được lập thành sổ sách theo dõi, định kỳ đánh giá khấu hao theo quy định; sớm thống nhất thủ tục thuê người nấu ăn theo Nghị quyết số 35 đảm bảo theo quy định và thống nhất trong toàn huyện. Đối với các kiến nghị, đoàn giám sát tiếp thu và sẽ xem xét gửi cơ quan chức năng giải quyết theo quy định./.

 

Nguyễn Thuỷ

 

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các Dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) (14/09/2022 10:13:06 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh(14/09/2022 9:48:35 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(13/09/2022 10:11:47 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh(13/09/2022 10:05:16 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại 04 xã của huyện Phong Thổ(11/09/2022 5:17:21 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026(01/10/2022 2:28:37 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)(28/09/2022 3:02:52 CH)

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023(28/09/2022 9:10:23 SA)

Bế mạc kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(20/09/2022 3:14:07 CH)

Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại các tổ(20/09/2022 7:28:48 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này