10899 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Tăng cường tái kiểm tra, giám sát công tác bảo trợ xã hội tại cơ sở
(Ngày đăng :27/10/2020 8:18:57 SA)


Quang cảnh buổi làm việc tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Đó là kết luận của đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám khi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại Sở Lao động Thương binh và xã hội chiều nay (26/10/2020).

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo và qua giám sát thực tế tại 12 xã trên địa bàn 03 huyện (Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ), đoàn giám sát nhận thấy, việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai, phổ biến, tuyên truyền các chính sách về bảo trợ xã hội; công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ giải quyết trợ cấp được thực hiện theo cơ chế một cửa, tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian quy định.Tính đến 30/6/2020 trên địa bàn tỉnh có 8.712 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng, trong đó 7.961 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 646 đối tượng đang hưởng kinh phí chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng; 105 đối tượng được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

Qua giám sát, 100% đối tượng bảo trợ xã hội có hồ sơ quản lý được chi trả chính sách cơ bản kịp thời, đúng đối tượng, định mức. Hồ sơ các đối tượng một số nơi lưu trữ cẩn thận, sắp xếp khoa học. Công tác thanh, kiểm tra được quan tâm thực hiện; cán bộ chuyên môn thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn để các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và các xã thực hiện. Nguồn kinh phí được bố trí cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng do đơn vị cung cấp dịch vụ (cơ quan Bưu điện) thực hiện đảm bảo minh bạch, khách quan giữa công tác quản lý và chi trả trợ cấp cho đối tượng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội chưa thường xuyên, liên tục, chưa chú trọng tái kiểm tra, giám sát; chưa phát hiện những vướng mắc, bất cập để có biện pháp tháo gỡ cho cơ sở; một số bất cập được phát hiện nhưng chưa chỉ đạo kịp thời, đồng bộ để các đơn vị thực hiện; công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội ở cấp xã chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát nêu một số bất cập, hạn chế qua giám sát tại cơ sở như: việc xác định đối tương bảo trợ có nơi chưa chính xác, nhất là đối tượng trẻ mồ côi; quy trình, thủ tục, hồ sơ chưa thống nhất, đồng bộ; việc chi trả chế độ họp của hội đồng xét duyệt một số nơi chưa thực hiện; trong cùng địa phương nhưng có xã thực hiện, có xã không thực hiện; công tác xét duyệt xác định mức độ khuyết tật gặp khó khăn do thành viên hội đồng xét duyệt không có chuyên môn; việc cập nhật, rà soát, theo dõi đối tượng bảo trợ chưa thường xuyên, còn có trường hợp chi trả chế độ chậm; chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng chưa cao,..

Các ý kiến của Đoàn giám sát được cán bộ chuyên môn Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giải trình, tiếp thu và nhận trách nhiệm sẽ quan tâm khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai chính sách pháp luật đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; hệ thống văn bản triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo đầy đủ, kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát đã được quan tâm thực hiện; công chức làm nhiệm vụ có tinh thần trách nhiệm cao. Đồng chí cũng đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội nhằm đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời, không sót đối tượng; tăng cường công tác tái kiểm tra, giám sát đối với cơ sở để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong quá trình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực công tác cho cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội./.

Nguyễn Thủy

Tin liên quan

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sìn Hồ(24/08/2023 3:16:34 CH)

Khảo sát Dự án dự kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV(23/08/2023 4:01:50 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Nậm Nhùn(21/08/2023 2:56:56 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này