954 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Sớm hoàn thiện các báo cáo thẩm tra trình HĐND tỉnh
(Ngày đăng :05/08/2021 8:50:05 CH)


Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp thẩm tra

Đó là một trong những ý kiến kết luận của Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại phiên họp thẩm tra (ngày 4/8)

Tiếp tục phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức họp thẩm tra 03 Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, đó là: Dự thảo Nghị quyết ban hành định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án sủ dụng vốn ngân sách nhà nước dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết một số nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các chính sách và một số nhiệm vụ phát sinh năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021. Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hà Trọng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính dự phiên họp.

Về dự thảo Nghị quyết ban hành định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. Theo Ban Kinh tế - Ngân sách, dự thảo UBND tỉnh xây dựng có 15 danh mục phí có mức thu bằng mức thu quy định tại Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh; có 3 danh mục phí thu cao hơn mức cũ, gồm: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung, Ban đề nghị không quy định mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố...

Về Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án sủ dụng vốn ngân sách nhà nước dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025: ban đề nghị xem xét thứ tự ưu tiên, tính cấp bách, nghiên cứu để bố trí dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 phù hợp với từng năm để đảm bảo nguyên tắc dành đủ vốn hợp lý phân bổ vốn cho các dự án đang thực hiện.

Đối với dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết một số nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các chính sách và một số nhiệm vụ phát sinh năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021: Ban đề nghị làm rõ tiến độ của dự án đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai, đăng ký giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai...

Tại phiên họp đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở đã giải trình làm rõ các nội dung thẩm tra của ban; có đại biểu đề nghị nên quy định mức thu phí tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố để dễ quản lý; một số nội dung UBND tỉnh sẽ báo cáo làm rõ bằng văn bản gửi đến đại biểu tại kỳ họp.

Kết luận tại phiên họp thẩm tra, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sớm hoàn thiện báo cáo thẩm tra, trình tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(12/10/2021 10:45:47 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh(07/10/2021 7:53:56 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp kết luận giám sát việc các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động(07/10/2021 7:44:58 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kết luận giám sát việc xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao (01/10/2021 10:36:29 CH)

Giám sát công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế tại các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế(28/09/2021 11:26:44 SA)

Tin mới nhất

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu thảo luận dự án Luật Cảnh sát cơ động(22/10/2021 2:52:45 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận các báo cáo, kế hoạch trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV(21/10/2021 10:38:36 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh dự họp phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV(20/10/2021 1:43:01 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi)(19/10/2021 11:12:50 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch về thống nhất thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh khóa XV(18/10/2021 4:31:24 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này