1285 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Quan tâm hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành
(Ngày đăng :20/09/2019 3:50:55 CH)


Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Sìn Hồ

Đó là một trong những đề nghị của Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khi thực hiện giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại huyện Sìn Hồ (Chiều ngày 17/9)

Theo báo cáo của UBND huyện Sìn Hồ, thực hiện Nghị quyết đầu tư công, UBND huyện căn cứ nhu cầu và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công hàng năm đã ưu tiên bố trí vốn theo nguyên tắc: bố trí đủ vốn cho 100% vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm, bố trí cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm sau theo tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch vốn còn lại xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới đảm bảo đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công. Từ năm 2016 đến năm 2019, huyện Sìn Hồ được bố trí vốn cho 09/09 dự án hoàn thành, chuyển tiếp theo kế hoạch với tổng số vốn đã bố trí 65.496 triệu đồng/71.496 triệu đồng số vốn theo kế hoạch; bố trí cho 33/33 dự án khởi công mới với số vốn đã bố trí 142.157 triệu đồng/217.438 triệu đồng số vốn theo kế hoạch. Số vốn đã giải ngân 172.400 triệu đồng/207.653 triệu đồng vốn được giao.

Các thành viên đoàn đã đề nghị UBND huyện quan tâm việc tạo nguồn thu từ sử dụng đất, quyết toán các dự án hoàn thành có một số dự án còn chậm, tách rõ nguồn nợ xây dựng cơ bản trong đó nguồn tỉnh quản lý là bao nhiêu; bổ sung danh mục dự án có trong nghị quyết đầu tư công nhưng chưa được báo cáo; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với các ban chuyên ngành của tỉnh…

(Đoàn giám sát đi kiểm tra thực tế tại công trình nội đồng vùng chè Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ)

Kết luận sơ bộ buổi giám sát tại UBND huyện, đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá UBND huyện đã triển khai Nghị quyết đầu tư công, thực hiện đầu tư công bán sát vào kế hoạch đầu tư công, đảm bảo nguyên tắc phân bổ vốn; chỉ đạo quyết liệt đảm bảo tiến độ công trình theo kế hoạch; các công trình đầu tư trên địa bàn huyện đã đáp ứng yêu cầu góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng chí đề nghị, huyện cần quan tâm công tác tuyên truyền cho Nhân dân đồng thuận cao trong thực hiện các công trình; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng của một số công trình còn lại; quan tâm hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình.

Trước đó đoàn đã đi thực tế một số công trình trên địa bàn huyện, do huyện làm chủ đầu tư./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu(07/04/2022 3:14:54 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc quản lý vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ (07/04/2022 2:40:06 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp kết luận giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021(05/04/2022 9:10:43 SA)

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo(02/04/2022 9:52:24 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(25/03/2022 9:20:25 SA)

Tin mới nhất

Kê hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XV(20/05/2022 4:00:20 CH)

Phiên họp lần thứ mười hai của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(19/05/2022 1:56:41 CH)

Nâng cao chất lượng quy hoạch, đăng ký sử dụng đất, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai (18/05/2022 10:46:05 SA)

Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện các quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(18/05/2022 10:30:09 SA)

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 năm 2022(17/05/2022 8:34:18 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này