14766 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Không có án oan sai, không có án hủy, không có án sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán
(Ngày đăng :07/11/2021 2:51:14 CH)


Quang cảnh buổi giám sát tại Tòa án nhân dân huyện Tân Uyên

Đó là nhận định của Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tại các buổi giám sát ngày 05/11/2021 khi giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử án hình sự sơ thẩm tại Tòa án nhân dân huyện Tân Uyên. Đồng chí Nguyễn Minh Hiệp - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đồng chí Dương Thị Tuyết Thanh, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tân Uyên báo cáo kết quả thực hiện quy định của pháp luật về thụ lý, giải quyết án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Tân Uyên từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/9/2021. Trong thời điểm giám sát, Tòa án nhân dân huyện Tân Uyên đã thụ lý và đưa ra xét xử 147 vụ/203 bị cáo, đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả công tác thụ lý, xét xử các vụ án hình sự của Tòa án nhân dân huyện Tân Uyên, không có án oan sai, không có án hủy, không có án sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; 100% các bản án có hiệu lực pháp luật đều được chuyển giao để thi hành án theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên ngành tố tụng và các cơ quan liên quan trong quá trình thụ lý, giải quyết, xét xử các vụ án; việc tranh tụng tại phiên tòa thực chất, hiệu quả theo đúng tinh thần cải cách tư pháp; quan tâm đưa 08 vụ/09 bị cáo đi xét xử lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao hiểu biết pháp luật trong Nhân dân; trú trọng tổ chức 06 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp đạt hiệu quả cao.

Qua nghiên cứu hồ sơ các vụ án và báo cáo, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân huyện làm rõ một số hạn chế trong công tác xét xử án hình sự sơ thẩm như: Lý do gửi chậm quyết định phân công thẩm phán, quyết định đưa vụ án ra xét xử cho Viện kiểm sát huyện; giấy triệu tập bị cáo tại ngoại, bị hại và người làm chứng chưa đầy đủ nội dung theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự; sai sót đối với lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; trong giai đoạn chờ xét xử có 01 bị cáo áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú phạm tội mới và 01 bị cáo bỏ trốn phải ra quyết định truy nã; một số hồ sơ chưa đóng dấu bút lục nội dung của Viện kiểm sát huyện; có vụ án phần quyết định không thể hiện việc giao người bị phạt cải tạo không giam giữ cho UBND xã nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục; kết quả khắc phục các sai sót do Phòng nghiệp vụ kiểm tra và Thi hành án của Tòa án nhân dân tỉnh đã chỉ ra sau các đợt kiểm tra hồ sơ án đã có hiệu lực pháp luật.

Đ/c Dương Thị Tuyết Thanh, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tân Uyên làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

Giải trình các ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát đặt ra, đồng chí Dương Thị Tuyết Thanh - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tân Uyên báo cáo làm rõ: Việc gửi chậm quyết định phân công thẩm phán, quyết định đưa vụ án ra xét xử cho Viện kiểm sát là do lỗi chủ quan của thư ký giúp việc đang trong quá trình học nâng cao trình độ chuyên môn, đã được lãnh đạo, thẩm phán kiểm điểm rút kinh nghiệm; giấy triệu tập bị cáo tại ngoại, bị hại và người làm chứng đã được tập thể lãnh đạo Tòa thống nhất khắc phục, bổ sung đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự; Tòa đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với thẩm phán để xảy ra sai sót đối với lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và đã có báo cáo kết quả khắc phục các sai sót do Phòng nghiệp vụ kiểm tra và Thi hành án của Tòa án nhân dân tỉnh đã chỉ ra. Tại buổi làm việc, đồng chí Chánh án cũng trao đổi làm rõ khó khăn của Tòa trong giai đoạn xét xử các vụ án hình sự đó là việc áp dụng các quy định của Luật về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho các bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng được tại ngoại, đây là kẽ hở của pháp luật dẫn đến có bị cáo trong giai đoạn chờ xét xử bỏ trốn hoặc phạm tội mới. Thay mặt Tòa án nhân dân huyện, đồng chí Chánh án kiến nghị: Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Nhân dân, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực dễ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật, các mâu thuẫn tranh chấp trong quan hệ xã hội; đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý, theo dõi các đối tượng Thi hành án hình sự ngoài cộng đồng và những đối tượng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để đảm bảo công tác thi hành án.

Đồng chí Lò Văn Học - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên tham gia cùng Đoàn giám sát tại huyện cho biết, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã quan tâm phân công Ban pháp chế Hội đồng nhân huyện tổ chức khảo sát, giám sát hoạt động của các cơ quan tố tụng, trong đó có Tòa án nhân dân huyện, nhất là trong công tác giám sát tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân; hằng năm huyện đã quan tâm hỗ trợ 40 triệu đồng cho Tòa án nhân dân huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện; phối hợp với Tòa và Ủy ban MTTQ huyện trong việc kiện toàn Đoàn hội thẩm nhân dân, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu xét xử của Tòa.

Kết luận sơ bộ tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Hiệp - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tòa án nhân dân huyện Tân Uyên trong công tác thụ lý, xét xử các vụ án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, không có án hủy, án sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử lưu động tại một số địa bàn trọng điểm, phức tạp phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện; đã khắc phục được các sai sót do Phòng nghiệp vụ kiểm tra và Thi hành án Tòa án nhân dân tỉnh đã chỉ ra; giải trình làm rõ các hạn chế trong công tác xét xử do các thành viên Đoàn giám sát chỉ ra. Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo Tòa án huyện trong thời gian tới phát huy kết quả đạt được, tiếp thu ý kiến tham gia của Đoàn giám sát, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn giám sát đã chỉ ra; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp và quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa trong thực hiện nhiệm vụ xét xử; kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời khắc phục các sơ hở trong công tác quản lý hành chính nhà nước. Đối với các kiến nghị của Tòa án nhân dân huyện, Đoàn giám sát tiếp thu và xem xét để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

Phạm Cường

 

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(25/05/2023 8:31:24 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này