10173 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH THÔNG TIN LƯU ĐỘNG VÀ CHIẾU BÓNG VÙNG CAO
(Ngày đăng :03/09/2013 12:00:00 SA)

Thực hiện chương trình công tác tháng 8 năm 2013, từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 8 năm 2013, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lý Xa Môi – Phó trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình hoạt động Thông tin lưu động và chiếu phim lưu động trên địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013.

 


Đoàn đã có buổi làm việc với sở Văn hóa Thể thao Du lịch và đi khảo sát thực tế một số xã thuộc 2 huyện: Phong Thổ, Tân Uyên.
Qua khảo sát thực tế cho thấy: Chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, chỉ đạo sát sao về hoạt động thông tin lưu động và chiếu phim lưu động phục vụ các xã, bản vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt là cơ quan chuyên môn, ngành dọc đã chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hằng năm, và sự cố gắng nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, vượt khó để đưa Văn hóa thông tin về cơ sở phục vụ nhân dân của đội tuyên truyền lưu động và đội chiếu phim lưu động. Cụ thể:

Về hoạt động tuyên truyền lưu động: Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm văn hóa thông tin triển lãm tỉnh thực hiện 65/65 buổi tuyên truyền và biểu diễn văn nghệ đạt 100% kế hoạch năm 2012; 6 tháng đầu năm 2013 thực hiện 29/95 buổi đạt 30,52% kế hoạch năm. Đội tuyên truyền lưu động huyện Phong Thổ (phòng Văn hóa-Thể thao-Du lịch) năm 2012 thực hiện 76,9% kế hoạch năm; 6 tháng đầu năm 2013 thực hiện 30% kế hoạch. Hoạt động tuyên truyền lưu động huyện Tân Uyên thực hiện 85% kế hoạch giao. Hiện nay chưa có đội tuyên truyền lưu động, phòng Văn hóa giao 03 Cán bộ của phòng hoạt động kiêm nhiệm, phương tiện vận chuyển tăng âm, loa đài và phông màn phục vụ công tác tuyên truyền phải thuê.

Về hoạt động chiếu phim lưu động:

Huyện Phong Thổ: Các chỉ tiêu tối chiếu, điểm chiếu và số xã phục vụ hoàn thành 100% kế hoạch năm, riêng chỉ tiêu lượt người xem đạt 50,72% kế hoạch năm 2012; trung bình người xem 110/buổi chiếu. 6 tháng đầu năm 2013 thực hiện: Tối chiếu 115/243 buổi đạt 47,32%; điểm chiếu thực hiện 72/148 đạt 48,64%; số xã phục vụ 11/17 đạt 64,72%; lượt người xem 15330/33600 đạt 45,62% kế hoạch năm.

Huyện Tân Uyên: Năm 2012 chỉ tiêu kế hoạch tối chiếu; điểm chiếu; số xã phục vụ hoàn thành 100% kế hoạch; lượt người xem đạt 49,93%; trung bình 137 người/buổi chiếu. 6 tháng đầu năm 2013: Tối chiếu thực hiện 96/136 buổi đạt 70,58%; điểm chiếu 50/70 đạt 71,42%; số xã phục vụ 8/10 đạt 80% kế hoạch giao; lượt người xem 9830/20000 đạt 49,5% kế hoach năm.

Cơ bản các xã thuộc 2 huyện đã có điện lưới Quốc gia, có sóng truyền hình, sóng FM đài tiếng nói Việt Nam, sóng điện thoại di động, đời sống Văn hóa tinh thần của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện.

Song việc đưa Văn hóa thông tin về cơ sở để tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước là việc làm thường xuyên, liên tục không thể thiếu đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Nhưng hiện nay hoạt động tuyên truyền lưu động chủ yếu tập trung tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ tại các trung tâm xã, cụm bản chưa xóa các bản trắng về Văn hóa Nhà nước.

Công tác chiếu phim lưu động: chương trình phim cũ đã chiếu nhiều lần tại các điểm tuyến, thời lượng phục vụ ngắn, phim chưa được lồng tiếng thuyết minh bằng tiếng dân tộc, nội dung không phù hợp với thị hiếu và khả năng tiếp nhận của đồng bào các dân tộc thiểu số. Do đó xã Sin Súi Hồ huyện Phong Thổ, xã Pắc Ta huyện Tân Uyên nhân dân không mận mà với hoạt động chiếu phim lưu động.

Trong buổi làm việc với Đoàn khảo sát, UBND 2 huyện Phong Thổ và Tân Uyên đề nghị giảm số buổi chiếu phim lưu động ở các xã, bản thuận lợi, có điện lưới Quốc gia để tăng buổi chiếu cho các xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn.

Vì vậy những năm tiếp theo cần có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn ngành dọc từ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra giám sát trật chẽ. 

Chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa về tổ chức biên chế, kinh phí hoạt động, phương tiện vận chuyển chuyên dụng cho đội thông tin lưu động đảm bảo điều kiện thực hiện kế hoạch hằng năm./.

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

Nhiều công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả(22/03/2023 3:36:39 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại các huyện Tam Đường, Nậm Nhùn(17/03/2023 10:01:14 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại huyện Phong Thổ(13/03/2023 2:20:34 CH)

Giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về công tác cổ phần hóa, thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh(11/03/2023 3:12:03 CH)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này