19423 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
(Ngày đăng :08/12/2020 5:30:31 CH)


Quang cảnh buổi họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

Hôm nay (8/12), Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự có đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Văn hóa, thể thao và du lịch...

Tại phiên họp thẩm tra , Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh nêu các vấn đề thẩm tra tại các nội dung: Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; dự án toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2021; tờ trình và dự  thảo nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi NSĐP và phân bổ NSĐP năm 2021; báo cáo, dự thảo nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021-2025; nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh sang năm 2021; báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; báo cáo tình hình hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch năm 2021; dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; dự thảo nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu)-Bát Xát (tỉnh Lào Cai); dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước dự kiến khởi công mới năm 2021; dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021.

Tại nội dung thẩm tra về quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019, ban Kinh tế-Ngân sách xác định còn một số hạn chế như: Tỷ lệ giải ngân thanh toán vốn đầu tư công chưa cao, đạt 89,2%; chưa bố trí đủ vốn để xử lý 50% tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản còn lại đối với các dự án thuộc danh mục bố trí trong trung hạn NSNN giai đoạn 2016-2020; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn có 3/15 chỉ tiêu không đạt dự toán HĐND giao; nhiều dự án hoàn thành chưa quyết toán; có 194 dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán.

Đ/c Lù Văn Quân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình tại phiên họp thẩm tra

Về báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2021, ban đề nghị bổ sung báo cáo đánh giá thực hiện thu trên địa bàn các huyện, thành phố, việc phân bổ sử dụng kinh phí chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2019 sang năm 2020, số đã sử dụng, số chưa sử dụng; số kinh phí ngân sách Trung ương phân bổ; kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên và các khoản khác của dự toán; dự toán thu trên địa bàn có nội dung chưa hợp lý, dự toán chi đề nghị làm rõ trong tổng chi thường xuyên có bao nhiêu là chi có tính chất đầu tư; đề nghị làm rõ việc giao dự toán một số nội dung cho một số đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo; sở Y tế, Văn hóa, thể thao và du lịch, Tài nguyên và Môi trường...

Về báo cáo thẩm tra báo cáo dự thảo nghị quyết kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021-2025, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị xem xét lại số liệu về việc xây dựng chỉ tiêu tổng sản phẩm, hướng dẫn chỉ số giá tiêu dùng,..

Về báo cáo thẩm tra báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Ban có ý kiến: việc phân bổ vốn cho một số dự án chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ một số dự án khởi công giai đoạn 2016-2020 chậm so với kế hoạch; chưa có báo cáo về kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư giao...

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch năm 2021: Ban đề nghị nêu rõ nguyên nhân giải ngân thấp, khả năng giải ngân đến hết năm 2020; đề nghị bố trí vốn cho 02 dự án hoàn thành năm 2021 (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đường thị xã Lai Châu - thị trấn Sìn Hồ); bố trí vốn cho 12 dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021...

Về dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải thu hổi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Ban đề nghị bổ sung 01 dự án thuộc huyện Mường Tè: Sắp xếp ổn định dân cư Mò Lò, Sa Thàng, xã Mù Cả; điểm Kha Á, Pà Khà, U Na 1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè vào danh mục dự án cần chuyển đổi.

Các đại biểu đã nghe đại diện các sở, ngành giải trình các ý kiến thẩm tra của Ban.

Kết luận các nội dung thẩm tra, đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị ban tiếp tục làm việc với phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính để thống nhất một số nội dung phân bổ giao về các sở cho hợp lý, tiếp thu các ý kiến giải trình, ban Kinh tế - Ngân sách tiếp tục chỉnh sửa báo cáo thẩm tra, trình kỳ họp HĐND tỉnh./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này