10601 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh tại thành phố Lai Châu
(Ngày đăng :10/10/2022 4:53:49 CH)


Tổ Giám sát trong buổi làm việc tại UBND thành phố

Từ ngày 06 đến ngày 07/10/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn bản trên địa bàn thành phố Lai Châu. Đồng chí Đào Xuân Huyên, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Tổ trưởng tổ giám sát chủ trì buổi làm việc với UBND, các phòng chuyên môn thuộc thành phố Lai Châu.

Đoàn giám sát đã gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, bản, tổ dân phố và người tham gia trực tiếp các công việc tại một số bản, tổ dân phố và làm việc với lãnh đạo UBND các xã San Thàng, Sùng Phài, phường Đông Phong. Kết quả giám sát cho thấy: Các nội dung Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh đã được tuyên truyền, triển khai đến được với người thụ hưởng, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, bản, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Lai Châu. Đoàn giám sát cũng lắng nghe, ghi nhận một số khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị quyết cần kiến nghị sửa đổi, hướng dẫn cụ thể trong thực tế, đó là: Đơn giản thủ tục thanh quyết toán chứng từ thanh toán tiền hỗ trợ cho người tham gia công việc trực tiếp tại bản, tổ dân phố; nâng mức khoán cho các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể cấp xã, phường vì nội dung khoán 22 triệu đồng/xã, phường/năm hiện nay là thấp chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của các Đoàn thể.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND và các phòng chuyên môn của UBND thành phố Lai Châu, Đoàn giám sát đánh giá UBND thành phố Lai Châu đã chủ động tuyên truyền nội dung Nghị quyết và chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát bố trí, sắp xếp, kiện toàn 84 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, 216 người hoạt động không chuyên trách bản, tổ dân phố và 267 người giữ các chức danh công an viên, tổ trưởng, tổ dân phố, nhân viên y tế bảo đảm chất lượng; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách, người tham gia trực tiếp các công việc tại bản, tổ dân phố được thực hiện đầy đủ, kịp thời, cụ thể đã chi trả: 2 tỷ 710 triệu đồng cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường; 7 tỷ 070 triệu đồng cho người hoạt động không chuyên trách ở bản, tổ dân phố; 2 tỷ 505 triệu đồng cho các chức danh khác và 1 tỷ 590 triệu đồng cho người tham gia trực tiếp các công việc ở bản, tổ dân phố. Đa số người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác tham gia nhiệt tình công việc của địa phương, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố. Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn giám sát đã chỉ ra một số hạn chế đề nghị lãnh đạo UBND thành phố khắc phục trong thời gian tới, cụ thể: Công tác tuyên truyền về nội dung, chính sách Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh có lúc chưa thường xuyên; một số người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, bản, tổ dân phố chưa nắm được hết nội dung, ý nghĩa của Nghị quyết; phòng chuyên môn của thành phố chưa có hướng dẫn cụ thể về thủ tục thanh quyết toán chứng từ chi hỗ trợ người tham gia trực tiếp tại bản, tổ dân phố dẫn đến các xã, phường có cách làm khác nhau, chưa có sự thống nhất chung; đa phần các xã, phường chưa đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ việc chi trả chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách xã, phường, bản, tổ dân phố, người tham gia trực tiếp công việc tại bản, tổ dân phố.

Lãnh đạo UBND thành phố giải trình về nội dung giám sát

Đồng chí Trần Đình Tiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn đã tiếp thu, giải trình nội dung Đoàn giám sát đã chỉ ra và kiến nghị Đoàn giám sát các nội dung: Tăng nguồn kinh phí chi thường xuyên cho các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể cấp xã, do mức khoán 22 triệu/năm hiện nay thấp, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; nâng mức hỗ trợ cho công an viên, người trực tiếp tham gia công việc tại bản, tổ dân phố; sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, điều 1 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh trong đó quy định: Các chức danh, mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản tổ dân phố. Mức phụ cấp các chức danh Bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố: 1,5 lần mức lương cơ sở, trưởng ban công tác mặt trận 1,2 lần mức lương cơ sở đối với các tổ dân phố có từ 350 hộ gia đình trở lên thuộc các xã, phường còn lại.

Kết luận buổi làm việc với UBND thành phố Lai Châu, đồng chí Đào Xuân Huyên, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đề nghị lãnh đạo UBND thành phố tiếp tục quan tâm tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thực hiện tốt các nội dung nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục rà soát kiện toàn chức danh lĩnh vực quân sự, lao động - thương binh xã hội, tổ phó tổ dân phố, phó trưởng bản còn thiếu; hướng dẫn các xã, phường thực hiện thống nhất về thủ tục thanh quyết toán chứng từ đối với người trực tiếp tham gia công việc tại bản, tổ dân phố. Đối với các kiến nghị của UBND thành phố, các xã, phường tại các buổi làm việc, Tổ giám sát sẽ nghiên cứu, tiếp thu, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Phạm Cường

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này