992 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
(Ngày đăng :03/11/2018 9:11:06 CH)


Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với Sở Nội vụ

Trong hai ngày (01, 02/11), đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Trưởng ban Pháp chế, Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát tại Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, từ năm 2016 - 2018, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 103 lớp, đến thời điểm báo cáo thực hiện được 53/103 lớp. Năm 2016 phê duyệt 26 lớp, thực hiện được 22 lớp (84,6%); Năm 2017, phê duyệt 34 lớp, thực hiện 19 lớp (đạt 55,88%); Năm 2018, tính đến ngày 30/9, phê duyệt 43 lớp, thực hiện được 11 lớp (đạt 25,58%). Tổng kinh phí được phân bổ 11,978 triệu đồng. Các lớp bồi dưỡng do sở tổ chức gồm: Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương, …

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, từ năm 2016-2018, sở đã cử công chức, viên chức học đại học: Năm 2016 thực hiện 2/13 người, đạt 15%; năm 2017 thực hiện 4/22 người đạt 18,2%; năm 2018 thực hiện 8/16 người đạt 50%. Bên cạnh đó, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 49 lớp, thực hiện 32 lớp. Các lớp do sở thực hiện gồm: Quản lý nhà nước về công tác du lịch, quản lý nhà văn hóa, bồi dưỡng nghiệp vụ thể dục thể thao…Tổng kinh phí được phân bổ: 1,326 triệu đồng.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn đã đề nghị Sở làm rõ các nội dung về công tác đào tạo, công tác bồi dưỡng; việc lập kế hoạch và kết quả thực hiện; việc bồi dưỡng về đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; quy trình xây dựng chương trình bồi dưỡng, tài liệu bồi dưỡng; việc cấp kinh phí; kết quả về công tác bồi dưỡng, mở các lớp cho sở; lý do chưa thực hiện được một số lớp theo kế hoạch; đánh giá chất lượng, kết quả thực hiện các lớp học.

Kết luận sơ bộ tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, trưởng đoàn giám sát nhận định, cơ bản các sở đã tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo. Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng của 2 sở còn có một số tồn tại, hạn chế như: một số lớp bồi dưỡng chưa đúng theo quy định về phân cấp; chưa tham mưa để UBND tỉnh quyết định giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Công tác tham mưu cho UBND tỉnh quản lý và biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng trong phạm vi trách nhiệm được giao chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ; việc tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện hàng năm chưa gắn với kinh phí thực hiện của từng lớp. Sau giám sát, đoàn giám sát sẽ báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu(07/04/2022 3:14:54 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc quản lý vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ (07/04/2022 2:40:06 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp kết luận giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021(05/04/2022 9:10:43 SA)

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo(02/04/2022 9:52:24 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(25/03/2022 9:20:25 SA)

Tin mới nhất

Kê hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XV(20/05/2022 4:00:20 CH)

Phiên họp lần thứ mười hai của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(19/05/2022 1:56:41 CH)

Nâng cao chất lượng quy hoạch, đăng ký sử dụng đất, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai (18/05/2022 10:46:05 SA)

Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện các quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(18/05/2022 10:30:09 SA)

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 năm 2022(17/05/2022 8:34:18 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này