27723 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện tiểu dự án 3 Chương trình 135 về nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở
(Ngày đăng :28/10/2020 12:00:00 SA)


Quang cảnh buổi làm việc

Chiều ngày 27/10/2020, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, thôn bản đặc biệt khó khăn là một trong 3 tiểu dự án của Dự án 2 Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Ban Dân tộc tỉnh được UBND tỉnh giao là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, Lai Châu có có 66 xã được thụ hưởng Chương trình 135 được phê duyệt tại Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 và 105 bản ĐBKK thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 được phê duyệt tại Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 14/7/2017 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn, bản ĐBKK vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Từ năm 2017 đến năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 100 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng cho 4.998 lượt học viên là cán bộ thôn, bản, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và người dân thôn, bản thuộc chương trình 135 về phát huy vai trò của người dân trong thực hiện chương trình; các mô hình, dự án phát triển sản xuất; kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt...; tổ chức 51 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 2.5.89 cán bộ, công chức cấp xã.

Thông qua công tác phổ biến, cung cấp thông tin, cộng đồng các thôn, bản đặc biệt khó khăn tiếp thu những kiến thức cơ bản về chương trình 135; vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, qua các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ thôn, bản có thêm kinh nghiệm, năng lực quản lý cộng đồng và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, từng bước góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới... Qua đó, góp phần tích cực vào kết quả giảm nghèo cũng như hoàn thành mục tiêu đưa các xã, thôn, bản thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

(Đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng đoàn giám sát đề nghị Ban Dân tộc tỉnh bổ sung, giải trình một số nội dung tại buổi làm việc)

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Đội ngũ cán bộ cơ sở tuy đã được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhưng một số xã vẫn chưa đáp ứng đựơc yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chưa chủ động được vai trò làm chủ đầu tư mà vẫn cần sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn của huyện. Thời gian tập huấn ngắn nên chỉ cung cấp được các kiến thức và kỹ năng cơ bản cho học viên. Khả năng tiếp thu kiến thức, nắm bắt nội dung bài giảng của một bộ phận học viên, nhất là học viên các lớp tập huấn cộng đồng còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cũng báo cáo, giải trình các vấn đề mà thành viên Đoàn giám sát nêu ra như: Việc lựa chọn địa điểm tổ chức tập huấn, chủ đề tập huấn, trình độ năng lực của giảng viên, công tác kiểm tra việc tổ chức lớp tập huấn...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả đã đạt được của Ban Dân tộc tỉnh trong công tác tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; nhất trí với các nội dung giải trình của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh về việc lựa chọn nhà thầu, địa điểm tập huấn, đối tượng tập huấn, thời gian tập huấn. Đồng chí đề nghị Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương tổ chức và hoàn thành các lớp tập huấn năng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở năm 2020 theo kế hoạch đã để ra./.

Lò Văn Thạch

 

 

 

Tin liên quan

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV tại xã San Thàng và phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.(03/10/2023 4:38:06 CH)

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này