28031 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Giám sát công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế tại các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế
(Ngày đăng :28/09/2021 1:56:04 CH)


Quang cảnh buổi giám sát tại Sở nội vụ

Trong các ngày 16, 17 và ngày 27/9/2021, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Hiệp, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với lãnh đạo các Sở: Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Y tế về thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động từ năm 2019 đến 30/6/2021.

Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo các sở báo cáo về kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức và hợp đồng lao động của các sở.

Đồng chí Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến thời điểm giám sát Sở Giáo dục và Đào tạo có 08 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 24 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, tổng số công chức, viên chức, người lao động có mặt so với biên chế công chức được giao 1.052 người (biên chế có mặt là 49 người, viên chức có mặt là 1.003 người, trong đó 123 hợp đồng), hiện thiếu 44 công chức, viên chức, hợp đồng lao động. Một số hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý sử dụng biên chế của sở đó là tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên do chưa đồng bộ về cơ cấu giáo viên giữa các môn học, cấp học dẫn đến một số cơ sở giáo dục gặp khó khăn trong công tác dạy học; hàng năm số giáo viên chuyển vùng còn nhiều; dân số cơ học tăng nhanh dẫn đến việc tăng số lượng học sinh và số lớp nhưng phải thực hiện tinh giản 10% dẫn đến khó khăn trong công tác sử dụng biên chế của sở. Tại buổi làm việc thay mặt lãnh đạo sở, thông qua đoàn giám sát đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh quan tâm kiến nghị Bộ Nội vụ hàng năm không cắt giảm biên chế của ngành giáo dục; sớm tuyển dụng bổ sung biên chế theo đề nghị của ngành giáo dục hoặc phân cấp công tác tuyển dụng cho sở và UBND các huyện, thành phố; quan tâm mở các lớp bồi dưỡng về quản lý giáo dục để đảm bảo tiêu chuẩn về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Đặng Văn Châu, Giám đốc sở cho biết, tại thời điểm giám sát, tổ chức bộ máy của sở gồm 04 phòng, 06 chi cục, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới và 02 đơn vị sự nghiệp. Tổng biên chế được giao 387 người, hiện có mặt 350 người, chưa thực hiện 37 người. Sở còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Công văn số 1615/BNV-CCVC, ngày 11/4/2019 của Bộ Nội vụ và Công văn số 2669/BNN-TCCB, ngày 19/4/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với một số vị trí viên chức chuyên ngành nông nghiệp, không hướng dẫn bổ nhiệm viên chức ngạch hạng IV, do đó sở không có căn cứ để chuyển xếp chức danh nghề nghiệp cho số viên chức có chức danh nghề nghiệp tương đương hạng IV; Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Lai Châu đang triển khai các nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhưng hiện nay không bố trí được biên chế. Thay mặt lãnh đạo sở, đồng chí kiến nghị UBND tỉnh bổ sung nhiệm vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, giống, dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; tổ chức các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức để viên chức hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, ngạch theo quy định nhất là các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III.

Đ/c Đặng Văn Châu, Giám đốc Sở NN & PTNT báo cáo với đoàn giám sát về công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động

Tại sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó giám đốc sở báo cáo: Tính đến ngày 30/6/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 05 phòng, 04 đơn vị thuộc Sở, biên chế và số người làm việc được giao năm 2021 là 210, hiện có mặt 197 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chưa thực hiện 13 biên chế. Bên cạnh kết quả đạt được, ngành còn một số hạn chế, khó khăn đó là: Nguồn tuyển dụng khó khăn, thiếu đội ngũ nghệ sỹ, diễn viên ca múa nhạc và thiếu huấn luyện viên trung tâm huấn luyện; việc luân chuyển đội ngũ diễn viên, nhạc công khi quá tuổi còn gặp khó khăn; có trên 50 trường hợp công chức, viên chức đã đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn đạt chuẩn chưa được thi hoặc xét thăng hạng, nâng ngạch. Thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí đề nghị UBND tỉnh sớm phân cấp tuyển dụng cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hoặc tuyển dụng nghệ sỹ, diễn viên, huấn luyện viên cho sở và tổ chức các kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức đã tốt nghiệp đại học trong giai đoạn từ năm 2012 - 2021.

Giám sát tại Sở Y tế, đồng chí Nguyễn Thế Phong, Phó giám đốc sở giải trình làm rõ, cụ thể: Tính đến thời điểm giám sát, tổng số công chức, viên chức, hợp đồng lao động ngành có mặt 2.826 người. Trong những năm gần đây ngành đã được sự quan tâm của UBND tỉnh, tuyển dụng 88 biên chế bổ sung cho ngành, tuy nhiên hiện nay ngành vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn và trạm y tế các xã sau chia tách, thành lập không được bổ sung biên chế; tỷ lệ viên chức có trình độ chuyên môn trung cấp còn cao (54%); thiếu bác sỹ và bác sỹ có trình độ chuyên khoa sâu ở tuyến tỉnh đến huyện, xã; số bác sỹ bỏ việc hàng năm còn cao, từ năm 2019 đến nay có 39 bác sỹ bỏ việc; đa số dân số viên chưa được sếp ngạch dân số do quy định của Thông tư 08/2016/TT-BYT ngày 15/4/2016 của Bộ trưởng Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể; công tác bổ nhiệm chức danh quản lý gặp khó khăn do thiếu nguồn; việc cử viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn gặp khó khăn do yêu cầu tuyển sinh đầu vào ngành y cao. Từ những khó khăn, vướng mắc đó, thay mặt ngành đồng chí Phó giám đốc sở kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt tổ chức bộ máy Trung tâm Y tế các huyện, thành phố theo Thông tư số 37/2021/TT-BYT của Bộ Y tế; tổ chức xét thăng hạng, nâng ngạch cho công chức, viên chức ngành y tế; tuyển dụng kịp thời số bác sỹ mới ra trường để bổ sung cho các đơn vị trong ngành, nhất là con em trong tỉnh tốt ngiệp đại học hệ chính quy; có chính sách thu hút, đãi ngộ đối với lực lượng bác sỹ để thu hút, giữ chân bác sỹ công tác tại tỉnh.

Đ/c Chang Phương Thảo, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát Sở Y tế

Trao đổi làm rõ các khó khăn, vướng mắc của các sở liên quan đến công tác quản lý, sử dụng biên chế của các sở, đồng chí Vừ A Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ đã tập trung làm rõ, từ năm 2019 đến nay Sở đã quan tâm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản về kế hoạch tuyển dụng biên chế hành chính của tỉnh, phê duyệt đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn các sở, ngành UBND các huyện thành phố trong việc xây dựng kế hoạch biên chế, đăng ký nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đăng ký nhu cầu của công chức, viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định; đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 05 đợt xét tuyển, thi tuyển bổ sung 255 biên chế cho các ngành y tế, văn hóa, truyền hình, giáo dục, sự nghiệp khác, trong đó có 45 sinh viên cử tuyển ra trường. Về tổ chức thi, xét thăng hạng, chuyển ngạch, tuyển dụng biên chế công chức, viên chức từ giữa năm 2020 đến nay chưa được tổ chức do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp; một số viên chức chưa được xét, thi thăng hạng thời gian qua do chưa có hướng dẫn của các bộ, ngành (viên chức Phát thanh - truyền hình, Văn hóa...)  và một số hạn chế khác liên quan đến việc sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ điện tử.

Kết luận sơ bộ kết quả giám sát với các sở, đồng chí Nguyễn Minh Hiệp, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các sở trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sử dụng và quản lý biên chế, hợp đồng lao động; đồng chí chia sẻ những khó khăn và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác quản lý, sử dụng biên chế của các sở, đồng thời thẳng thắn trao đổi, chỉ ra những hạn chế của các sở như: Số biên chế hàng năm chưa tuyển dụng còn nhiều nhưng việc đăng ký tuyển dụng bổ sung biên chế hàng năm thấp; công tác khắc phục một số hạn chế sau thanh tra, kiểm tra còn chậm; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế còn có một số công chức, viên chức vi phạm bị xử lý kỷ luật; một số đơn vị trực thuộc sở chưa thực hiện hết chức năng nhiệm vụ được giao; còn sử dụng viên chức thực hiện nhiệm vụ công chức...Đoàn giám sát chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm của từng sở và đề nghị các sở khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn giám sát đã nêu. Đối với các kiến nghị của các sở, Đoàn giám sát tiếp thu và xem xét kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

Phạm Cường

 

Tin liên quan

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV tại xã San Thàng và phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.(03/10/2023 4:38:06 CH)

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này