1321 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Động lực xây dựng nông thôn hiện đại
(Ngày đăng :05/08/2019 10:22:42 SA)


Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực tế sản xuất chè tại HTX Tân Tiến, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên

Theo nhận định của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sau khi giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) cho thấy, việc xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành quả là đáng ghi nhận song còn nhiều khó khăn, thách thức đang phải đối mặt, đó cũng là động lực để tỉnh Lai Châu hướng tới xây dựng nông thôn hiện đại.

Kết quả còn khiêm tốn

Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho thấy, sau 8 năm triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay, bộ mặt nông thôn tỉnh Lai Châu đã có những thay đổi căn bản. Điển hình nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn được đầu tư cơ bản đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ phát triển sản xuất và đời sống của người dân khu vực nông thôn. Cùng với đó, kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần giá trị, nâng cao chất lượng - hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn, các xã nghèo giảm trung bình hàng năm từ 3 - 5%.

Từ năm 2012 đến nay, nhờ thực hiện Chương trình xây dựng NTM, không chỉ đời sống vật chất của người dân được bảo đảm mà đời sống tinh thần cũng ngày càng phong phú. Thực tế, những năm gần đây, các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ngày càng được đẩy mạnh; chất lượng giáo dục ngày càng tăng, phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì, giữ vững ở tất cả các xã; tình hình an ninh, trật tự xã hội ở khu vực nông thôn tiếp tục được giữ vững và ổn định; công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày một tăng. Cái được lớn nhất là nhận thức của người dân đã được nâng lên, họ đã chủ động, tích cực tham gia hiến đất, ngày công để thực hiện các tiêu chí NTM.

Đến nay, kết quả thực hiện tiêu chí NTM các xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu có sự chuyển biến đáng kể. Nếu như đến hết năm 2016, toàn tỉnh mới đạt bình quân 11,9 tiêu chí/xã thì đến năm 2018 đã đạt 13,67 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh hiện có 29 xã đạt chuẩn NTM, thành phố Lai Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018 và huyện Tân Uyên đang phấn đấu đề nghị công nhận đạt huyện NTM vào năm 2020.

Vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, qua giám sát thực tế tại các địa phương, Đoàn giám sát đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong xây dựng NTM. Đó là, công tác quy hoạch xây dựng NTM một số nơi chưa phù hợp, việc quản lý, thực hiện quy hoạch chưa bảo đảm theo quy định ở các hạng mục nghĩa trang, sân vận động, khu vui chơi, giải trí. Bên cạnh đó, ở một số nơi có những công trình xây dựng đã xuống cấp, chậm được duy tu, bảo dưỡng đặc biệt là đường giao thông, thiết bị văn hoá, truyền thanh; một số hộ gia đình xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn không sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đã được đầu tư xây dựng.

Đoàn Giám sát cũng chỉ ra rằng, trong số 29 xã đã được công nhận NTM giai đoạn 2015 - 2018 có 3 xã có tiêu chí trường học đạt thấp, chiếm 33,3% (xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ; xã Bản Giang, huyện Tam Đường); 2 xã đang còn nhà tạm, dột nát (xã Bản Hon, huyện Tam Đường; xã Mường So, Khổng Lào, huyện Phong Thổ); 12 xã không duy trì được mức thu nhập bình quân đầu người theo lộ trình giai đoạn 2016 - 2020; tỷ lệ hộ nghèo ở một số xã còn cao, như xã Bản Bo 36%, Bản Giang 26%, Pú Đao 22%.Cùng với đó, tiêu chí môi trường là một trong những "vật cản" khiến các địa phương không khỏi trăn trở. Điển hình như xã Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu) đã về đích từ năm 2017 nhưng đến nay tiêu chí môi trường đang khiến xã này có nguy cơ quay về vạch xuất phát. Cụ thể, việc phát triển du lịch cộng đồng tại bản Gia Khâu, xã Nậm Loỏng ảnh hưởng đến môi trường, rác thải và nước thải sinh hoạt vẫn chưa được xử lý triệt để, chuồng nuôi nhốt gia súc vẫn tồn tại ngay cạnh nhà ở của người dân. Theo đánh giá của Đoàn giám sát, bên cạnh yếu tố địa hình bị chia cắt, điều kiện kinh tế khó khăn thì thói quen sinh hoạt cùng quan niệm lạc hậu trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số chính là yếu tố khiến nhiều địa phương không thể thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

Ngoài ra, việc thu hút các doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chậm phát triển. Đó cũng là một trong những thách thức trong thực hiện tiêu chí về tổ chức sản xuất của các xã, đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa.

Cần có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể

 Theo mục tiêu mà Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh Lai Châu đề ra, đến hết năm 2019, bình quân tiêu chí NTM đạt 14,76 tiêu chí/xã; toàn tỉnh có 36 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã nào dưới 5 tiêu chí; đến năm 2020 bình quân tiêu chí NTM đạt 15,5 tiêu chí/ xã; 38 xã đạt chuẩn NTM. Để thực hiện được mục tiêu này, Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh rà soát kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. Từ đó, có lộ trình cụ thể để hướng dẫn các huyện, xã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu của chương trình. UBND tỉnh cần sớm phân bổ nguồn vốn và chỉ đạo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của chương trình xây dựng NTM, hạn chế tình trạng chuyển nguồn. Ưu tiên bố trí vốn cho huyện Tân Uyên để xây dựng huyện đạt chuẩn NTM và các xã đã công nhận có tiêu chí chưa đạt so với quy định.

Trong thực hiện các tiêu chí liên quan đến tổ chức sản xuất, Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh cần sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Bởi, những chính sách này chính là chìa khóa để các địa phương đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao giá trị kinh tế, gia tăng thu nhập cho nông dân. Bên cạnh đó, ưu tiên nguồn vốn chương trình để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường nông thôn. Việc bố trí vốn để xây dựng trụ sở xã, nhà văn hóa xã, chợ nông thôn, nghĩa trang... cần xem xét kỹ về tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí./.

Cảnh - Thủy

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu(07/04/2022 3:14:54 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc quản lý vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ (07/04/2022 2:40:06 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp kết luận giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021(05/04/2022 9:10:43 SA)

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo(02/04/2022 9:52:24 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(25/03/2022 9:20:25 SA)

Tin mới nhất

Kê hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XV(20/05/2022 4:00:20 CH)

Phiên họp lần thứ mười hai của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(19/05/2022 1:56:41 CH)

Nâng cao chất lượng quy hoạch, đăng ký sử dụng đất, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai (18/05/2022 10:46:05 SA)

Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện các quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(18/05/2022 10:30:09 SA)

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 năm 2022(17/05/2022 8:34:18 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này