1049 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Ngày đăng :25/09/2021 9:59:37 CH)


Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp tục kế hoạch giám sát, chiều ngày 22/9/2021, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Đào Xuân Huyên, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã chủ trì làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 - 2020.

Theo báo cáo, trong những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh được quan tâm, đầu tư xây dựng, tu sửa và từng bước hoàn thiện. Đến nay, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, giao lưu, hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể thao của Nhân dân; hiện nay trên địa bàn tỉnh có 8 Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp huyện đã được thành lập; 93/106 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa, khu thể thao cấp xã, đều bố trí cán bộ công chức văn hóa xã quản lý, tổ chức hoạt động; 722/956 bản, khu phố có nhà văn hóa có diện tích đất sử dụng và quy mô xây dựng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Qua giám sát trực tiếp tại 3 huyện và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đã thực hiện các chức năng: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động tại chỗ với các loại hình câu lạc bộ; các lễ hội; văn nghệ quần chúng; mở các lớp năng khiếu; tổ chức vui chơi giải trí….phục vụ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, đã góp phần bảo tồn, quảng bá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lai Châu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh.

Đoàn giám sát cũng chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động về thiết chế văn hóa, thể thao chưa thống nhất; xây dựng quy chế chưa sát với thực tế địa phương; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đồng bộ, quy mô, diện tích nhỏ, kiến trúc không phù hợp; một số thiết chế văn hóa, thể thao xuống cấp, không sử dụng được; hiệu quả sử dụng thiết chế tại một số xã, bản còn thấp; kinh phí hoạt động, định mức cho nhà văn hóa không giống nhau; tổ chức bộ máy có nơi chưa được kiện toàn …

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ một số nội dung: Công tác tham mưu cụ thể hóa Quyết định số 2164/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2563/QĐ-TTg, Thông tư hợp nhất số 2393 của Bộ Văn hóa hóa, Thể thao và Du lịch, Quyết định số 1578/QĐ-UBND của UBND tỉnh; công tác tập huấn, hướng dẫn của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch đối với công chức, viên chức làm công tác văn hóa, nhân viên quản lý nhà văn hóa về thiết chế văn hóa, thể thao; chính sách hỗ trợ theo Quyết định 2564/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Giải trình, làm rõ các ý kiến của Đoàn giám sát, đồng chí Trần Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Việc cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, Sở đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Quyết định 241 - QĐ/TU ngày 30/9/2016 về ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó các mục tiêu, chỉ tiêu giao của Đề án đều căn cứ theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hàng năm, đưa chỉ tiêu phát triển thiết chế văn hóa, thể thao vào các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 100% công chức văn hóa các cấp; thực hiện Quyết định số 2564/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở đã trao đổi với Sở Tài chính nhưng không đảm bảo điều kiện theo văn bản của Bộ nên chưa tham mưu cho tỉnh có chính sách đãi ngộ, phụ cấp trách nhiệm đối với Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Trung tâm văn hóa, thể thao các cấp…

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Huyên, Trưởng đoàn giám sát chia sẻ với những khó khăn của Sở và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua. Ngày 28/9/2021, Đoàn giám sát sẽ thông báo kết quả giám sát đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Trước đó, Đoàn đã giám sát trực tiếp tại các huyện: Than Uyên, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh./.

Bách Hợp

 

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử án hình sự sơ thẩm (14/11/2021 9:02:26 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh tại huyện Mường Tè(11/11/2021 10:59:28 SA)

Không có án oan sai, không có án hủy, không có án sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán (07/11/2021 11:41:01 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử án hình sự sơ thẩm tại Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ và huyện Tam Đường(29/10/2021 2:19:01 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(12/10/2021 10:45:47 SA)

Tin mới nhất

Phiên họp lần thứ bảy của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(29/11/2021 9:01:07 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV tại huyện Sìn Hồ (26/11/2021 4:18:08 CH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV tại huyện Mường Tè(24/11/2021 2:18:28 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự lớp bồi dưỡng do Bộ Nội vụ tổ chức(24/11/2021 11:10:47 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội thảo "Một số chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...”(22/11/2021 11:26:22 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này