19889 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Báo cáo kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
(Ngày đăng :24/04/2017 10:14:17 SA)


Phiên họp thông qua kết luận giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Ngày 21 tháng 4 năm 2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 134/BC-HĐND về kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo đánh giá: Giai đoạn 2010-2016, thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh Lai Châu đã chủ động ban hành các văn bản kịp thời triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, hệ thống chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được triển khai kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định. UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành chính sách đặc thù cho ngành giáo dục và bố trí ngân sách cơ bản đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục đào tạo trong tỉnh. Hiện nay, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã đảm bảo về số lượng, cơ bản đáp ứng chất lượng theo yêu cầu của Ngành. Cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học, sinh hoạt của nhà giáo được quan tâm, đầu tư hàng năm theo hướng đồng bộ, hiệu quả. Toàn tỉnh có 1.229 cán bộ quản lý giáo dục, trên 10.000 giáo viên, có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên trên 99%.

Việc thực hiện các chế độ chính sách về thu hút, tuyển dụng; công tác luân chuyển, bổ nhiệm, cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chế độ về lương, làm việc ngoài giờ, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên; chính sách khen thưởng và các chế độ đãi ngộ vật chất, điều kiện khác đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện theo đúng văn bản quy định, đảm bảo đầy đủ, kịp thời nhất là đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện và động viên khuyến khích các nhà giáo yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời giúp giảm bớt những khó khăn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhà giáo, góp phần ổn định, phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Báo cáo kết quả giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Công tác tuyển dụng, hợp đồng giáo viên còn một số bất cập, cơ cấu giáo viên chưa đảm bảo theo quy định; chất lượng học tập của học sinh chưa tương xứng với đánh giá chuẩn giáo viên; công tác cử đi đào tạo cử tuyển đại học sư phạm, nâng cao trình độ của giáo viên có điểm bất hợp lý. Việc bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách cho giáo dục có năm còn chậm; việc thực hiện giao kinh phí tự chủ cho các trường chưa có sự thống nhất giữa các đơn vị trong tỉnh. Việc đầu tư cơ sở vật chất trong Ngành có nơi chưa đáp ứng yêu cầu dạy, học và sinh hoạt của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Vấn đề thu hút giáo viên, thời hạn chuyển vùng, sát hạch giáo viên, giải quyết giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế có điểm chưa phù hợp với thực tế tại địa phương...

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, phân tích nguyên nhân của hạn chế, Báo cáo đã đưa ra các kiến nghị với Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương và đề nghị với UBND tỉnh, sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố để thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới./.

Lò Thạch – Bách Hợp

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này