7915 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh
(Ngày đăng :06/08/2021 2:20:22 CH)


Đ/c Đào Xuân Huyên, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội chủ trì họp thẩm tra

Chiều 04/8/2021, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết Dự thảo Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấncác huyện Tân Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021; thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh. Đồng chí Đào Xuân Huyên, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp thẩm tra có đồng chí Hà Trọng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn các huyện Tân Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với nội dung trình của UBND tỉnh. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế một số tuyết đường, phố dự kiến đặt tên, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND tỉnh và Hội đồng tư vấn tỉnh xem xét, cân nhắc, điều chỉnh lựa chọn đặt tên các tuyến đường, phố cho phù hợp với công trạng của danh nhân.

Đối với thành phố Lai Châu: Đặt tên phố Lương Thế Vinh thuộc phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, Ban cho rằng chọn tên Lương Thế Vinh đặt tên cho phố này là chưa phù hợp với công trạng của danh nhân, vì danh nhân Lương Thế Vinh là một nhà toán học, phật học, chính trị gia thời Lê sơ và có nhiều công lớn đóng góp cho lịch sử nước nhà dưới triều Lê, mặt khác phạm vi dài, rộng của tuyết đường, phố dự kiến đặt tên là quá ngắn. Đặt tên phố Tân Trào, Ban cho là chưa phù hợp, vì địa danh Tân Trào là một địa danh lịch sử nổi tiếng, là một trong 23 di tích quốc gia đặc biệt, là thủ đô lâm thời của khu giải phóng, nơi Đảng cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội toàn quốc năm 1945 chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa cho Cách mạng tháng 8/1945 dành chính quyền.

Đối với thị trấn huyện Tân Uyên: Dự thảo có đặt tên phố Đặng Thùy Trâm, Ban cho rằng chưa phù hợp, mặc dù bác sỹ, liệt sỹ Đặng Thùy Trâm hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, song không phải là người có đóng góp lớn cho nền y học nước nhà, mặt khác trong lịch sử nước ta còn có nhiều danh y nổi tiếng, có đóng góp lớn cho y học như danh y Tuệ Tĩnh, Lê Hữu Trác, Tôn Thất Tùng...có thể chọn đặt tên cho tuyết phố này. Phố Vừ A Dính, đây là tuyết đường đi ra nghĩa trang của huyện, Vừ A Dính là một trong những thiếu niên anh hùng tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, là một nhân vật gắn với các bài văn được giảng dạy trong các trường học. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh, Hội đồng tư vấn xem xét, cân nhắc không chọn tên Vừ A Dính đặt tên cho tuyến phố này.

Thảo luận về nội dung trên, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng việc lựa chọn tên cho các phố trên đã được tính toán kỹ, trên cơ sở quy định của pháp luật và tình hình thực tế việc đặt tên đường, phố tại địa phương, đã được lấy ý kiến từ Nhân dân.

Đ/c Lê Tuấn Anh, Giám đốc Sở Tài chính giải trình các ý kiến thẩm tra

Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021, ban cơ bản nhất trí với những kết quả đạt được trong báo cáo của UBND tỉnh, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; công tác thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được những kết quả nhất định: Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước cơ bản nắm vững và thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổ chức thực hiện đúng Luật Ngân sách, Luật Kế toán, Luật Đầu tư công và các văn bản quy định hướng dẫn của Nhà nước về công khai tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị vật tư.

Công tác chỉ đạo điều hành, công tác tuyên truyền, quán triệt, công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng ngân sách; công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện; tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên với số tiền là 62.405 triệu đồng, cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí trong tổ chức các hội họp, công tác nước ngoài theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại, trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, trong tổ chức bộ máy, quản lý sử dụng lao động, thời gian làm việc. Các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước đều xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản tại đơn vị nhằm tiết kiệm các khoản chi, tránh lãng phí trong chi tiêu, hoạt động.

Tuy nhiên, qua giám sát, khảo sát và báo cáo của các ngành, địa phương, Ban Văn hóa – Xã hội, đề nghị UBND tỉnh làm rõ thêm một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự được coi trọng; việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí ở một số lĩnh vực chưa được lượng hóa bằng số liệu cụ thể, như: Trong lĩnh vực quản lý, khai thác tài nguyên, quản lý sử dụng tài sản công, quản lý trong đầu tư công, quản lý, sử dụng lao động, thời gian làm việc, sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với vị trí việc làm; công tác tuyên truyền, phổ biến về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí còn hạn chế dẫn tới tình trạng lãng phí ở một số lĩnh vực như: đất đai, một số trụ sở làm việc, nhà các điểm bưu điện văn hóa; ngoài ra tình trạng lãng phí vẫn tiềm ẩn những phức tạp, khó kiểm soát dẫn đến việc lãng phí vẫn còn diễn ra với các mức độ khác nhau. Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát hiện, chấn chỉnh tình trạng lãng phí trong chi tiêu, sinh hoạt, trong khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, chi tiêu ngân sách, tài sản công, tài nguyên theo quy định mới để đáp ứng yêu cầuthực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính được kịp thời; nghiên cứu thay đổi việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo Luật Đấu thầu 2013 đã bộc lộ những hạn chế nhất định, để hoạt động mua sắm công được kịp thời, giảm phiền hà cho đơn vị, địa phương.

Thẩm tra báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban nhận định UBND tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trước tình hình trong nước và trong tỉnh có những biến động lớn do tác động của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh đã linh động điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Chỉ số PCI năm 2020 xếp hạng 57/63 là kết quả của sự quyết liệt trong chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư vào Lai Châu. Do đó kết quả đạt được tổng sản phẩm(GRDP) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 (giá so sánh 2010), tăng 10,08%, là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,53% so với cùng kỳ (tăng 0,39 điểm phần trăm); khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 22,48%, (tăng 7,61 điểm phần trăm); khu vực dịch vụ tăng 3,71%, (tăng 1,65 điểm phần trăm); thuế và trợ cấp sản phẩm tăng 6,82%, (tăng 0,43 điểm phần trăm). Đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo và các đối tượng chính sách. Công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử đạt kết quả tích cực, trung tâm phục vụ hành chính công đã giải quyết và trả kết quả đúng hạn cho 99,96% hồ sơ. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Qua thẩm tra, Ban đề nghị bổ sung một số hạn chế như: Việc chỉ đạo ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2020 về Quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 Quy định chính sách phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025 còn chậm; việc tuyển dụng số công chức, viên chức còn thiếu của các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp trên toàn tỉnh chưa được thực hiện ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Thảo luận các nội dung thẩm tra, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan cơ bản nhất trí và giải trình làm rõ thêm, từ đó Ban cân nhắc các ý kiến để đưa vào báo cáo thẩm tra trình kỳ họp./.

Thủy - Hợp

Tin liên quan

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức Lễ hội Gầu Tào và Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ (06/02/2023 11:34:08 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(04/12/2022 11:56:08 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(04/12/2022 9:49:06 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh. (04/12/2022 9:58:31 SA)

Đoàn khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri làm việc với Công ty Điện lực tỉnh(22/11/2022 8:51:54 CH)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức Lễ hội Gầu Tào và Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ (06/02/2023 11:34:08 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức phiên họp giám sát với UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế và một số cơ quan liên quan(06/02/2023 10:27:02 SA)

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Lai Châu(31/01/2023 3:18:06 CH)

Thăm, chúc tết và tặng quà gia đình chính sách, các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023(16/01/2023 4:41:44 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này