15316 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh
(Ngày đăng :08/12/2021 7:08:14 SA)


Đ/c Đào Xuân Huyên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thẩm tra

Sáng ngày 02/12/2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh. Dự họp thẩm tra có đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Đồng chí Đào Xuân Huyên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thẩm tra báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022, theo ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ban nhất trí với đánh giá kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong năm 2021 và nhận định, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh COVID-19 song với quyết tâm chỉ đạo và điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đoàn thể, tỉnh Lai Châu đã tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt kết quả của các tỉnh cao nhất (99,96%); đã chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, chính sách, đề án về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; tổ chức thành công Hội thảo khoa học cây sâm Lai Châu; làm việc với Bộ Ngoại giao về thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Trung Đông; làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số nhà đầu tư về công tác tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2021, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị; làm việc với các sở, ngành liên quan, chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu đô thị thiên đường Mắc Ca; làm việc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư các dự án để đẩy nhanh tiến độ đầu tư; hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; tháo gỡ khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng xây dựng và rà soát giải ngân các nguồn vốn; khảo sát, chuẩn bị dự án hầm đường bộ qua Đèo Hoàng Liên; chỉ đạo tập trung công tác giải phóng mặt bằng dự án đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; làm việc với Bộ Giao thông vận tải về tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án; chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục, chính sách để triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời tổ chức một số hoạt động KT-XH quan trọng khác.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm tiếp tục đẩy mạnh việc tìm thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của địa phương cho Nông dân trong tỉnh; triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đã được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; tìm giải pháp để chỉ đạo giải quyết các khó khăn cho Nhân dân các địa phương thuộc khu vực chịu tác động của quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thảo luận tại phiên họp thẩm tra, các đại biểu đề nghị bổ sung vào đánh giá kết quả Tập thể UBND tỉnh đã đoàn kết, quyết tâm nhất trí cao trong công tác chỉ đạo điều hành”; đồng thời bổ sung hạn chế “việc thực hiện Quy chế hoạt động chưa hiệu quả; công tác tham mưu của các sở ngành chưa thật sự nghiêm túc dẫn đến một số dự thảo nghị quyết chậm gửi tài liệu kỳ họp; tập thể lãnh đạo sở ngành chưa quyết liệt, tính chủ động chưa cao”. Các ý kiến thẩm của Ban được UBND tỉnh tiếp thu.

Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021và nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhận định, công tác thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có những chuyển biến tích cực; các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí đã đi vào trọng tâm, trọng điểm và được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện; Ủy ban nhân dân tỉnh đã sớm ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; công tác kiểm soát trong chi tiêu công, tiếp khách, tổ chức các hội nghị, hội thảo của các sở, ban, ngành, địa phương và việc điều hành ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại dần đi vào nền nếp; công tác thẩm định chủ trương đầu tư, hồ sơ thiết kế, hồ sơ quyết toán dự toán, hồ sơ thẩm tra quyết toán, công tác đấu thầu, quản lý thi công xây dựng cơ bản đã được tăng cường,...

Ban chỉ ra những hạn chế trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Hiệu quả khai thác sau đầu tư của một số công trình thủy lợi còn hạn chế (như thủy lợi Huổi Ngô, Huổi Cưởm xã Kan Hồ, huyện Mường Tè việc chuyển đổi đất canh tác sản xuất cho người dân, một số tuyến kênh đã xuống cấp, hỏng không có nước; thủy lợi Nậm Mít xã Hố Mít huyện Tân Uyên tuyến kênh sang địa phận xã Phúc Than huyện Than Uyên, hiện nay khu vực tuyến kênh thuộc địa phận xã Phúc Than, huyện Than Uyên đã đầu tư xong, nhưng không có nước); hàng năm kinh phí vẫn được bố trí để triển khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh nhưng tỷ lệ giải ngân đạt thấp; có Nghị quyết chưa thực hiện được (như kinh phí thực hiện Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Đề án phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh); tình trạng lãng phí trong lĩnh vực kinh tế có chiều hướng tăng (theo báo cáo đến ngày 05/11/2021 đã triển khai thực hiện 118 cuộc thanh, kiểm tra tại 822 đơn vị tổ chức, cá nhân và kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 8.536 triệu đồng, xử lý trách nhiệm 39 tập thể, 84 cá nhân...); một số trang thiết bị trong lĩnh vực y tế, giáo dục ở cơ sở, nhà điểm bưu điện văn hóa xã tuy đã được đầu tư trang bị nhưng hiệu quả sử dụng còn hạn chế. Ban đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi đối với các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh; tiếp tục sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh và sớm có những giải pháp tháo gỡ những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, nhằm phát huy hiệu quả các nguồn vốn đã được đầu tư, tránh lãng phí; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn, chế độ thuộc thẩm quyền theo quy định để đáp ứng yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách hành chính.

Trả lời ý kiến thẩm tra về hiệu quả sử dụng các điểm bưu điện xã, đồng chí Lò Văn Duy, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết các điểm bưu điện xã, thị trấn do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý bao gồm cả nhà và đất, Sở Tài chính đã tham mưu thanh lý không sử dụng nhưng Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời giữ lại 60 điểm bưu điện để tiếp tục hoạt động. Về việc sắp xếp lại tài sản công, đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết đã sắp xếp lại và xử lý hơn 2.000 tài sản công, trong thời gian tới sẽ đánh giá lại hiệu quả sử dụng. Về công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư, chuyển nguồn còn bất cập, đây tình trạng chung của cả nước không chỉ riêng tỉnh Lai Châu. Các ý kiến khác nhất trí với thẩm tra của Ban.

Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, tại khoản 1, Điều 10. Hỗ trợ để thực hiện bảo tồn, phát huy 02 chợ phiên truyền thống, đề nghị sau khi được hỗ trợ 02 chợ phiên vẫn phải đảm bảo mỹ quan, cảnh quan môi trường của chợ truyền thống; tại Điều 9. Truyền dạy văn hóa truyền thống, bỏ nội dung quy định tại điểm c, khoản 1 “Lớp dạy ẩm thực các dân tộc Thái, dân tộc Giáy”, vì hiện nay ẩm thực của dân tộc Thái, dân tộc Giáy nói riêng, các dân tộc khác nói chung trên địa bàn tỉnh vẫn đang được duy trì, bảo tồn và phát huy tốt, vì vậy không nhất thiết đưa vào nội dung hỗ trợ. Tại khoản 2, Điều 8. Về mức hỗ trợ: Dự thảo quy định tối đa không quá 100 triệu đồng/lễ hội/năm. Theo quy định tại khoản 7 điều 5 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội là “Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Ban đề nghị điều chỉnh lại mức hỗ trợ nội dung này như sau: Đối với quy mô lễ hội cấp huyện, thành phố tối đa không quá 100 triệu đồng/lễ hội/năm; đối với quy mô lễ hội cấp xã, phường, thị trấn tối đa không quá 50 triệu đồng/lễ hội/năm là phù hợp; tại khoản 3, Điều 13 hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức khai thác tuyến vận tải hành khách xe buýt từ thành phố Lai Châu đi thị xã Sa Pa và ngược lại, Ban đề nghị bỏ nội dung hỗ trợ này, tuy thời gian hỗ trợ không quá 03 năm nhưng hiệu quả, không đạt mục tiêu; theo chủ trương, định hướng kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc trong đó có tỉnh Lai Châu thời gian tới sẽ triển khai đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và triển khai đường hầm qua đèo Hoàng Liên; mặt khác việc thu hút khách du lịch có thể thông qua việc đẩy mạnh quảng bá qua các kênh truyền thông, mạng xã hội, pa nô, áp phíc lớn…để tạo hiệu ứng lan tỏa cộng đồng.

Giải trình về các ý kiến thẩm tra, đồng chí Lương Chiến Công, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, về mức hỗ trợ/ lễ hội là quy mô cấp xã nên để mức hỗ trợ là 50 hay 100 triệu đều được và các hạng mục hỗ trợ đều có định mức; về mở lớp dạy ẩm thực dân tộc Thái, Giáy là đảm bảo theo theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy để chuẩn bị công nhận di sản văn hóa cấp quốc gia cho không gian văn hóa. Đối với hỗ trợ tuyến xe buýt, đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì từ nay đến năm 2025 chưa chắc đã hoàn thành công trình giao thông đoạn nối từ Sa Pa vào Lai Châu nên chưa thu hút được du khách; khách đến Sa Pa là chủ yếu nên cần đầu tư tuyến xe buýt để thu hút du khách đến với các điểm du lịch cộng đồng tại Lai Châu. Các ý kiến khác cơ bản nhất trí với thẩm tra của Ban.

Ban cũng đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết không thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022 trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh./.

Thủy Hợp

 

 

 

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(25/05/2023 8:31:24 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này