1012 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh
(Ngày đăng :08/10/2021 3:27:07 CH)


Quang cảnh phiên họp thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, chiều nay 07/9/2021 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh. Tham dự thẩm tra có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Đào Xuân Huyên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, tên và Điều 1 của Nghị quyết, Ban đề nghị điều chỉnh như sau: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh, vì Nghị quyết này chỉ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1, mà không sửa đổi, bổ sung một số Điều của cả Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh.

Tại khoản 1 dự thảo Nghị quyết, Ban đề nghị thay cụm từ “thể thao không phải thành tích cao” bằng “thể thao quần chúng”, để phù hợp với đối tượng cần bổ sung và sửa thành 1. Bổ sung đối tượng và mức chi vào biểu mức chi tiền ăn của huấn luyện viên, vận động viên tham gia các giải thi đấu thể thao quần chúng quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 1”. Ban cũng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ cơ sở xác định, định mức chi tiền ăn của huấn luyện viên, vận động viên tham gia các giải thi đấu thể thao quần chúng (dự thảo đề xuất mức chi trong thời gian tập trung tập luyện là 192.000 đồng/người/ngày và trong thời gian tập trung thi đấu là 256.000 đồng/người/ngày). Vì căn cứ Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính không quy định mức chi này. Mức tiền ăn của huấn luyện viên, vận động viên quy định tại điểm a, khoản 1 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND tỉnh hiện tại có mức chênh lệch giữa các giải thi đấu cấp huyện và cấp tỉnh là 1,5 lần. Do đó, Ban đề xuất mức chi tiền ăn của huấn luyện viên, vận động viên được tỉnh cử đi tham gia các giải thi đấu thể thao quần chúng do Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Tổng cục thể dục thể thao, các liên đoàn thể thao bộ môn tổ chức bằng 1,5 lần mức chi đối với các giải thi đấu cấp tỉnh, cụ thể như sau: Mức 180.000 đồng/người/ngày đối với thời gian tập trung tập luyện; 225.000 đồng/người/ngày đối với thời gian tập trung thi đấu.

Tại khoản 2. Sửa đổi nội dung chi sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 1, dự thảo Nghị quyết quy định: Chi sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn: Thanh toán theo hợp đồng kinh tế giữa Ban Tổ chức với các tổ chức hoặc cá nhân, mức chi căn cứ tại điểm c, khoản 2, Điều 10 Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Ban đề nghị cần quy định cụ thể mức chi vào nghị quyết, mà không nên viện dẫn điểm, khoản, điều quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ để thuận lợi trong quá trình thực hiện nghị quyết khi ban hành.

Tại điểm a, khoản 3 quy định mức chi dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên... trong thời gian tập luyện, huấn luyện và tại điểm b, khoản 4 quy định mức chi dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên... trong thời gian tập trung thi đấu. Ban đề nghị không đưa mức chi tiền ăn hàng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên của đội tuyển cấp huyện” “đội tuyển năng khiếu các cấp” vào nghị quyết sửa đổi, bổ sung, vì hai mức chi này vẫn giữ nguyên, không thay đổi so với quy định tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Về phần lời ghi tại điểm b, điểm d, khoản 4 dự thảo Nghị quyết, Ban đề nghị giữ nguyên như đã ghi tại điểm b, điểm d, khoản 4 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh là đảm bảo nội dung.

Đ/c Lê Tuấn Anh, Giám đốc Sở Tài chính giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Về khả năng bố trí kinh phí: Với quy định mức chi như dự thảo Nghị quyết, cùng với mức chi chế độ dinh dưỡng được điều chỉnh tăng thêm cho các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh theo quy định tại Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính và mức chi tiền ăn của huấn luyện viên, vận động viên tham gia các giải thi đấu thể thao quần chúng (được bổ sung), thì dự kiến ngân sách chênh lệch kinh phí khối tỉnh năm 2021 so với dự thảo Nghị quyết mới là 398.992.000 đồng (Báo cáo số 934/BC-SVHTTDL của Sở VHTT&DL về báo cáo tác động thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND tỉnh). Ban đề nghị làm rõ khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm theo nghị quyết dự kiến ban hành.

Giải trình các nội dung thẩm tra, đồng chí Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, đối với mức hỗ trợ tiền ăn của huấn luyện viên, vận động viên tham gia các giải thi đấu thể thao quần chúng theo dự thảo (mức chi trong thời gian tập trung tập luyện là 192.000 đồng/người/ngày; trong thời gian tập trung thi đấu là 256.000 đồng/người/ngày) là phù hợp, Sở đã tính toán trên cơ sở quy định, tham khảo một số tỉnh lân cận và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Đối với quy định mức chi dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên của đội tuyển cấp huyện và đội tuyển năng khiếu các cấp, đề nghị giữ nguyên như dự thảo để đảm bảo phù hợp với Thông tư số 86/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đối với ý kiến của Ban về khả năng bố trí ngân sách, đồng chí cho biết đã tính toán khả năng cân đối ngân sách của tỉnh trên cơ sở nhất trí của Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan.

Tham gia bổ sung ý kiến về bố trí ngân sách, đồng chí Lê Tuấn Anh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, số lượng vận động viên tập luyện cấp tỉnh không lớn, hằng năm tỉnh bố trí khoảng 2,4 tỷ theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, nếu thực hiện Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND thì số tiền tăng lên khoảng 400 triệu/năm, tổng là 2,7 tỷ/năm cho hoạt động thể thao, riêng năm 2021 chưa chi được do dịch bệnh Covid-19, như vậy khả năng ngân sách của tỉnh bố trí được.

Kết luận phiên họp, đồng chí Đào Xuân Huyên, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhất trí với nội dung giải trình của lãnh đạo Sở Tài chính và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng thời đề nghị trong thời gian tới để phong trào thể dục thể thao quần chúng nói chung và đảm bảo chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao nói riêng, ngoài chế độ tiền thưởng theo quy định, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền có chính sách, chế độ “Thưởng đột xuất cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại các kỳ Đại hội thể dục, thể thao toàn quốc” để khuyến khích, động viên kịp thời đối với huấn luyện viên, vận động viên tham gia huấn luyện và thi đấu./.

Thủy - Hợp

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử án hình sự sơ thẩm (14/11/2021 9:02:26 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh tại huyện Mường Tè(11/11/2021 10:59:28 SA)

Không có án oan sai, không có án hủy, không có án sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán (07/11/2021 11:41:01 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử án hình sự sơ thẩm tại Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ và huyện Tam Đường(29/10/2021 2:19:01 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(12/10/2021 10:45:47 SA)

Tin mới nhất

Phiên họp lần thứ bảy của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(29/11/2021 9:01:07 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV tại huyện Sìn Hồ (26/11/2021 4:18:08 CH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV tại huyện Mường Tè(24/11/2021 2:18:28 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự lớp bồi dưỡng do Bộ Nội vụ tổ chức(24/11/2021 11:10:47 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội thảo "Một số chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...”(22/11/2021 11:26:22 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này