9584 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh
(Ngày đăng :15/07/2022 3:10:05 CH)


Đ/c Đào Xuân Huyên, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội chủ trì họp thẩm tra

Chuẩn bị kỳ họp thứ tám, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh được phân công thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết. Chiều ngày 14/7/2022, Ban tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; Quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Đào Xuân Huyên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra.

Dự phiên họp thẩm tra có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở Tài chính, Tư pháp, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cho rằng việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết là đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Ban đề nghị không nên đưa 02 quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 và Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016) vào phần căn cứ ban hành nghị quyết vì đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Tại khoản 1, Điều 5 về mức chi tập huấn, bồi dưỡng, một số mục chi dự thảo đang viện dẫn thực hiện theo Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh, Ban đề nghị không viện dẫn mà ghi cụ thể mức chi vào dự thảo nghị quyết. Ban cũng đề nghị quy định rõ số lượng thành viên tham gia tập huấn, vì nếu quy định tiền công giảng viên, báo cáo viên 800.000 đồng/buổi (4 tiết/buổi) được tính cho tất cả thành viên trực tiếp tham gia thì số lượng sẽ rất lớn.

Giải trình các nội dung trên, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, nếu không viện dẫn theo Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND thì nội dung sẽ dài và trùng với nội dung quy định tại Nghị quyết 15; đối với việc định lượng số thành viên tham gia là khó thực hiện vì tùy nội dung, đối tượng cần bồi dưỡng, tập huấn mà số lượng học viên tham gia ít hoặc nhiều, do đó đề nghị giữ nguyên như dự thảo; về đề nghị không nên đưa 02 quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 và Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016) vào phần căn cứ ban hành nghị quyết, cơ quan soạn thảo nhất trí tiếp thu.

Đ/c Lò Văn Duy, Phó Giám đốc Sở Tài chính giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Về dự thảo Quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh, Ban cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình. Tuy nhiên, Ban đề nghị điều chỉnh và kết cấu lại đối tượng áp dụng tại điểm a, b khoản 2 Điều 1, cụ thể điều chỉnh như sau: Công chức được giao nhiệm vụ đọc, nghe, xem báo chí lưu chiểu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; cộng tác viên được Sở Thông tin và Truyền thông ký hợp đồng cộng tác viên đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thành viên Hội đồng thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu do cấp có thẩm quyền thành lập; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Tại khoản 2, Điều 1, đề nghị xem xét có cần thiết quy định đối tượng áp dụng cho (Thành viên Hội đồng thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu do cấp có thẩm quyền thành lập); vì tại Điều 2 không quy định mức chi cho đối tượng này. Tại khoản 1, khoản 2 của Điều 2, dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bằng 80% so với so với quy định của thông tư 81/2017/TT-BTC ngày 9 tháng 8 năm 2017. Đề nghị tính giảm mức chi xuống bằng 75% so với Thông tư 81/2017/TT-BTC vì Lai Châu là tỉnh còn khó khăn, nên qui định như trên sẽ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giải trình ý kiến thẩm tra, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông nhất trí với nội dung thẩm tra; riêng về mức giảm mức chi, cơ quan soạn thảo và đại diện lãnh đạo Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên như dự thảo và cho rằng với mức chi 80% là phù hợp, ngân sách địa phương có thể đảm bảo được, do đó đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

Kết luận phiên họp thẩm tra, đồng chí Đào Xuân Huyên, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thống nhất các ý kiến tham gia và đề nghị bộ phận soạn thảo tiếp thu để hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh./.

Nguyễn Thủy

Tin liên quan

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sìn Hồ(24/08/2023 3:16:34 CH)

Khảo sát Dự án dự kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV(23/08/2023 4:01:50 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Nậm Nhùn(21/08/2023 2:56:56 CH)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này