27609 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH KHẢO SÁT TÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 239/2010/QĐ-TTg NGÀY 09/02/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ngày đăng :23/05/2014 12:00:00 SA)

Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII, từ ngày 11 đến ngày 21/5/2014, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về "phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015" và tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia các cấp học, ngành học trên địa bàn năm học 2013 - 2014. Đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Từ ngày 11 đến ngày 16/5/2014, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát, nắm tình hình tại hai huyện: Nậm Nhùn và huyện Phong Thổ (làm việc với UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan; khảo sát thực tế tại một số đơn vị trường học trên địa bàn huyện). Ngày 21/5/2014, Đoàn khảo sát làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, nghe đại diện lãnh đạo sở báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến nay và tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia các cấp học, ngành học tỉnh Lai Châu năm học 2013 - 2014.

(Đoàn khảo sát làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo)

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đã đạt được những kết quả rất khả quan. Mạng lưới trường lớp được củng cố, mở rộng với 751 nhóm, lớp (trong đó:  442 lớp ghép và 309 lớp dành riêng cho trẻ em 5 tuổi). Chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với lớp mầm non 5 tuổi từng bước được nâng cao; năm học 2013 - 2014, toàn tỉnh có 10.798 trẻ 5 tuổi tới lớp, đạt tỷ lệ 99,1%; 100% trường mầm non và trẻ 5 tuổi thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, trẻ được chuẩn bị tiếng Việt và tâm thế tốt để vào học lớp 1. Đội ngũ giáo viên mầm non và cán bộ quản lý đạt trình độ chuẩn chiếm tỷ lệ cao (đạt 99,9%, trong đó tỷ lệ trên chuẩn là 36,8%). Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp mầm non 5 tuổi từng bước được đầu tư xây dựng. Nhận thức của các bậc phụ huynh và cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực, công tác xã hội hóa bước đầu đạt hiệu quả...

Đối với công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tại các cấp học, ngành học được quan tâm, đảm bảo đúng lộ trình và kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 22/6/2011.

Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, cũng bộc lộ một số những khó khăn, vướng mắc như: Hầu hết các trường thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn cơ sở vật chất trường kiên cố đạt tỷ lệ thấp; Khuôn viên diện tích của trường chật hẹp, thiếu các phòng chức năng. Nhiều trường, lớp mầm non cho trẻ em 5 tuổi không có bếp, người nấu ăn. Một số trường không có công trình vệ sinh, một số trường có nhưng không đạt yêu cầu. Thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ 5 tuổi tuy đã được ưu tiên đầu tư, nhưng vẫn còn thiếu so với quy định. Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia còn hạn chế và chưa đáp ứng nhu cầu...

(Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn của huyện Phong Thổ)

Tại các buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện Nậm Nhùn, Phong Thổ: Đoàn khảo sát ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức ngành giáo dục và UBND các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia các cấp học, ngành học trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đoàn đề nghị trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện tiếp tục quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp; bổ sung đầy đủ thiết bị tối thiểu; chú trọng đến công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo viên, nhất là đội ngũ quản lý; tích cực rà soát, nắm chắc số liệu trẻ 5 tuổi, vận động đến trường đầy đủ đảm bảo các điều kiện bước vào lớp 1; thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia các cấp học, ngành học trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. Đoàn giám sát ghi nhận và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kiến nghị về kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, tuyển dụng giáo viên mầm non còn thiếu ...

Tin liên quan

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sìn Hồ(24/08/2023 3:16:34 CH)

Khảo sát Dự án dự kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV(23/08/2023 4:01:50 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Nậm Nhùn(21/08/2023 2:56:56 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này