10946 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kết luận giám sát việc xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao
(Ngày đăng :02/10/2021 10:41:58 SA)


Đ/c Đào Xuân Huyên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp

Chiều nay (ngày 01/10/2021), Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thống nhất kết quả giám sát tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Đào Xuân Huyên, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đánh giá của Đoàn giám sát cho thấy, viêc xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 được quan tâm thực hiện, trên cơ sở quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh đã cụ thể hóa các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; chú trọng tuyên truyền việc quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao đã được đầu tư thông qua hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, qua các buổi họp dân, lồng ghép với tuyên truyền phổ biến các chính sách, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, các buổi thông tin lưu động, các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ tại cơ sở. Công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng được thực hiện cơ bản phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và đảm bảo hài hòa về không gian, quy mô, diện tích. Đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tham mưu, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh được đào tạo cơ bản đảm bảo về số lượng, phát huy được năng lực trong công tác.

Đối với các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh bao gồm Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện, Sân vận động,…là những công trình được xây dựng cơ bản phù hợp, phát huy được công năng sử dụng phục vụ các ngày lễ kỷ niệm của tỉnh, chương trình nghệ thuật, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ; triển lãm ảnh, trưng bày các tư liệu, hiện vật truyền thống; các giải thi đấu thể thao,.. Đối với cấp huyện, đến nay, có 8/8 đơn vị cấp huyện đã thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao, các trung tâm văn hóa cơ bản đảm bảo về trang thiết bị như bàn, ghế, tăng âm, loa đài, trang thiết bị phụ trợ khác và phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập luyện và biểu diễn văn hóa; 4/8 huyện, thành phố có điểm vui chơi giải trí dành cho trẻ em (huyện Mường Tè, Tam Đường, Than Uyên và Thành phố Lai Châu); 2/8 huyện, thành phố có Nhà văn hóa phục vụ công nhân (Nhà văn hóa công nhân huyện Nậm Nhùn; Nhà văn hóa đa năng Công ty cổ phần Trà Than Uyên đặt tại huyện Tân Uyên). Ở cấp xã, toàn tỉnh có 93/106 xã, phường, thị trấn được đầu tư, xây dựng nhà văn hóa (đạt 87,7%) do công chức văn hóa - xã hội trực tiếp quản lý; trong đó 51/93 nhà văn hóa đạt chuẩn về diện tích đất sử dụng và quy mô xây dựng theo quy định; 10/93 nhà đang xuống cấp; 24/24 nhà văn hóa xã được xây mới và đầu tư trang thiết bị hoạt động; hầu hết các nhà văn hóa xã, phường, thị trấn được đầu tư trang thiết bị như: Ghế ngồi, thiết bị âm thanh…, bước đầu đã phát huy được công năng sử dụng, đáp ứng được nhu cầu hội họp, học tập, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Đoàn giám sát thực tế phòng trưng bày hiện vật tại Bảo tàng tỉnh

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế đó là: Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư không đồng bộ, phần lớn các thiết bị đã xuống cấp, hiệu quả sử dụng thấp không đảm bảo quy định (có 42/93 nhà văn hóa cấp xã, 291/722 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố); diện tích, quy mô, kiến trúc chưa có sự thống nhất, phù hợp (thiết kế nhà văn hóa bục sân khấu quá cao, không gian nhỏ chiếm diện tích); một số nơi còn thiếu nhiều thiết chế văn hóa, thể thao quan trọng, thiết yếu. Nhà văn hóa thôn, bản hầu hết đều thiếu trang thiết bị hoặc trang thiết bị được cấp đến nay đã hỏng, không trang trí khánh tiết theo quy định, không có công trình vệ sinh, chưa có không gian vui chơi dành cho trẻ em. Phần lớn các nhà văn hóa xã, thôn, bản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định (trừ nhà văn hóa được đầu tư từ nguồn tái định cư). Công tác quản lý, vận hành và xây dựng quy chế hoạt động của các nhà văn hóa xã, thôn, bản, tổ dân phố còn nhiều bất cập, chưa có sự thống nhất. Hiệu quả sử dụng hệ thống thư viện, tủ sách ở cơ sở còn thấp, số lượng sách, báo còn ít. Năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, người được giao phụ trách tham mưu, vận hành hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở còn hạn chế đa phần kiêm nhiệm chưa được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và không có phụ cấp, quản lý, sử dụng còn lúng túng.

Phát biểu giải trình tại cuộc họp, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, quá trình triển khai thực hiện, ngành văn hóa đã bám sát các văn bản của Trung ương, của tỉnh do đó việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa và nhà văn hóa cơ bản đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy hiệu quả. Về tình trạng xuống cấp, diện tích mặt bằng không đảm bảo do đặc thù là tỉnh miền núi, việc lựa chọn mặt bằng để xây dựng nhà văn hóa có diện tích theo quy định là khó khăn; chưa có cơ chế cho tu bổ, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa dẫn đến xuống cấp, hư hỏng; có nơi nhà văn hóa tận dụng lớp học không sử dụng của các trường nên không phát huy hết công năng của nhà văn hóa. Công tác quản lý, vận hành và xây dựng quy chế hoạt động của nhà văn hóa xã, thôn, bản còn nhiều bất cập do người giao phụ trách quản lý nhà văn hóa thường xuyên có sự thay đổi, Sở tiếp thu và sẽ nghiên cứu để xây dựng quy chế theo hướng linh hoạt, phù hợp. Đồng chí Phó Giám đốc Sở cũng đề nghị Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông qua Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành khung định mức khi mua hiện vật cổ, danh mục sưu tầm, lưu giữ để có cơ sở thực hiện. Các ý kiến khác của Đoàn giám sát, Sở tiếp thu và sẽ rà soát để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Dự họp, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện nay tỉnh đang quy hoạch tổng hoạch trên cơ sở tích hợp các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thiết chế văn hóa. Đối với những khó khăn, bất cập của nhà văn hóa thôn, bản như: Diện tích cho các nhà văn hóa hạn chế là do không có quỹ đất; trang thiết bị hư hỏng do thiết bị bằng điện tử, nhiều bộ phận cùng sử dụng dẫn đến nhanh hư hỏng; trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu đầu tư vì đây là nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng chí cũng cho biết điều kiện ngân sách địa phương có hạn chưa thể bố trí kinh phí để chi cho Ban chủ nhiệm Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông theo quy định, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu tham mưu ban hành quy định chế độ cho người vận hành, quản lý trực tiếp nhà văn hóa để phát huy công năng của các nhà văn hóa.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đào Xuân Huyên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát biểu giải trình và tham gia góp ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng thời tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn thiện báo cáo gửi các cơ quan có liên quan theo quy định./.

Thủy - Hợp

Tin liên quan

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sìn Hồ(24/08/2023 3:16:34 CH)

Khảo sát Dự án dự kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV(23/08/2023 4:01:50 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Nậm Nhùn(21/08/2023 2:56:56 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này