20094 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thông qua kết quả giám sát về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
(Ngày đăng :12/05/2018 12:00:00 SA)


Chiều ngày 11/5/2018, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thông qua kết quả giám sát tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 - 2020”; Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số và Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2025.

Dự buổi họp có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Đức Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo dự thảo Báo cáo kết quả giám sát trình bày tại buổi họp: Ngay sau khi Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND được thông qua, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền quán triệt, cụ thể hoá các nội dung của Nghị quyết; chủ động ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, đồng thời chỉ đạo Sở Y tế, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập, kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo và đội ngũ cán bộ dân số các cấp nhằm tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết đã đề ra. Tính đến ngày 30/12/2017, toàn tỉnh hiện có 166 biên chế được giao thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, hệ thống tổ chức, bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình từ tỉnh đến cơ sở đã được củng cố, kiện toàn theo hướng chuẩn hóa đội ngũ chuyên trách làm công tác dân số xã, phường, thị trấn... Sau 02 năm thực hiện, 5/8 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đã giảm từ 19,17‰ năm 2015 xuống còn 17,37‰ năm 2017, dự kiến đến hết năm 2020 sẽ giảm xuống còn khoảng 16‰; mức giảm tỷ lệ sinh 0,5‰/năm; tổng tỷ suất sinh dưới 2,3 con/1 phụ nữ; tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 giảm 05 - 1%/năm; tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 0,5 - 1%/năm.

Về thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 về việc phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”: Tỉnh thực hiện mô hình thí điểm tại 4 xã: Hồng Thu (huyện Sìn Hồ), Tà Tổng (huyện Mường Tè), Huổi Luông (huyện Phong Thổ), Nậm Pì (huyện Nậm Nhùn). Kết quả thực hiện: Từ năm 2015 đến 2017 tại 4 xã không có hôn nhân cận huyết, tình trạng tảo hôn có xu hướng giảm dần qua từng năm, tỷ lệ tảo hôn giảm bình quân 15%...

Về thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số: Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 1.551 người được hưởng chính sách hỗ trợ, trong đó có 01 trường hợp vi phạm chính sách và đã thu hồi số tiền hỗ trợ. Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ được giao năm 2015, 2016 với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng, năm 2017 chưa bố trí kinh phí để thực hiện chi trả. Việc thực hiện chính sách theo Nghị định số 39/NĐ-CP đã kịp thời động viên phụ nữ nghèo sinh con đúng chính sách dân số, giúp Nhân dân nâng cao nhận thức được việc tự giác thực hiện mô hình gia đình có 02 con phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập, nuôi dậy con và xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng.

Đoàn giám sát cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh thời gian qua: Một số cấp uỷ, chính quyền xã chưa quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thiếu các giải pháp đồng bộ trong tổ chức thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn; công tác lãnh chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết của Ngành Y tế và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đối với hệ thống y tế cơ sở chưa sâu sát và toàn diện; kết quả thực hiện chỉ tiêu về giảm sinh, giảm tỷ lệ các bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên chưa bền vững và ở mức cao ảnh hưởng đến kết quả công nhận thôn, bản, khu phố văn hóa; kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số năm 2016, 2017 trung ương giao muộn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chương trình…

Đồng tình cao với nội dung dự thảo báo cáo kết quả giám sát, các đại biểu đã đi sâu, phân tích, làm rõ một số nội dung và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách dân số; đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi họp, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Trên cơ sở kết luận của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí chỉ đạo Sở Y tế nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết khắc phục các hạn chế, vướng mắc; đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện hoàn thành các nội dung của đề án và mua sắm các phương tiện truyền thông cho Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố và chuyên trách dân số các xã, thị trấn theo thứ tự ưu tiên.

Kết luận giám sát, đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cảm ơn sự có mặt và phát biểu ý kiến của đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; tiếp thu các ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo trước khi phát hành. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh./.

Bách Hợp

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này