11803 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại huyện Mường Tè
(Ngày đăng :12/11/2022 2:47:11 CH)


Kiểm tra khu vực bếp ăn bán trú trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bum Tở

Từ ngày 07/11 đến ngày 09/11/2022, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Đào Xuân Huyên, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại huyện Mường Tè.

Đoàn đã giám sát thực tế, thu thập thông tin tại 6 trường: Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tà Tổng, Bum Tở, Vàng San; THPT Mường Tè; Dân tộc nội trú Mường Tè; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mường Tè và làm việc với UBND huyện.

Làm việc với Đoàn giám sát sáng ngày 09/11/2022, về phía huyện Mường Tè có đồng chí Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và một số phòng chuyên môn của huyện.

Qua khảo sát thực tế thu thập thông tin của các trường trên địa bàn và qua xem xét báo cáo của UBND huyện, tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện làm rõ một số nội dung: Qua kiểm tra Kế hoạch giáo dục năm học của các trường được giám sát trực tiếp cho thấy hầu hết các trường đều chưa có mục tiêu đánh giá chất lượng học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chưa đảm bảo đúng mục đích của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là thực hiện giảng dạy liên môn, Đoàn giám sát đề nghị làm rõ lý do lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, 2 năm đầu có 11/15 trường chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, 4/15 trường chọn bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực”, tuy nhiên, đến năm thứ 3 (năm học 2022-2023) trên địa bàn huyện thống nhất chọn chung 01 bộ sách là Kết nối tri thức với cuộc sống; cho biết những vướng mắc khi thực hiện 02 bộ sách khác nhau trong cùng một địa phương, lý do đến năm thứ 3 chỉ chọn 01 bộ sách; Việc thực hiện giải pháp khắc phục thiếu giáo viên bộ môn Tin học, UBND huyện báo cáo là phân công giáo viên có năng lực giảng dạy, đề nghị huyện làm rõ thế nào là giáo viên có năng lực? Phương án dạy học và thanh toán chế độ dạy học trực tuyến đối với bộ môn Tiếng Anh...

(Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Mường Tè)

Giải đáp các ý kiến của Đoàn giám sát, đồng chí Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nâng cao công tác truyên truyền về những đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông; chuẩn bị tốt mọi điều kiện, lựa chọn đội ngũ giáo viên triển khai và đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tuy nhiên vẫn còn một số cán bộ quản lý và giáo viên hạn chế trong việc nắm bắt chương trình giáo dục phổ thông mới, UBND huyện tiếp thu ý kiến của Đoàn và sẽ chỉ đạo khắc phục một số hạn chế trong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của nhà trường; Đa số đội ngũ giáo viên các trường chỉ được đào tạo chuyên ngành đơn môn trong khi chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tích hợp liên môn, mặc dù giáo viên đã được tập huấn theo mô đun nhưng lượng kiến thức cơ bản chưa đảm bảo để một giáo viên dạy liên môn dẫn đến chưa đảm bảo mục đích của chương trình giáo dục phổ thông mới; Đối với việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 do năm đầu tiên thực hiện thay sách, chưa nhận thức được những bất cập khi thực hiện 02 bộ sách trong cùng một địa bàn, sau thời gian triển khai cùng lúc 02 bộ sách nhận thấy hạn chế và khó khăn trong công tác quản lý, cũng như thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất đồng bộ sử dụng một bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” trên địa bàn toàn tỉnh, vì vậy huyện đã chọn cùng 1 bộ sách; Để tạm thời khắc phục việc thiếu giáo viên Tin học, UBND huyện đã chỉ đạo lựa chọn phân công giáo viên có năng lực dạy kiêm môn Tin học, tức là lựa chọn những giáo viên cốt cán có khả năng sử dụng tin học thành thạo, có thể ứng dụng công nghệ trong bài giảng thực hiện dạy chéo môn Tin học; Theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, bộ môn Tiếng Anh là môn bắt buộc đối với lớp 3 trong khi giáo viên tiếng Anh trên địa bàn huyện mỗi xã chỉ có 01 giáo viên, không đủ giáo viên đứng lớp, do đó toàn huyện tổ chức dạy Tiếng Anh bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, đối với một số trường vùng khó học sinh hạn chế tiếng phổ thông, cùng lúc học sinh phải học 02 thứ tiếng, bên cạnh đó việc dạy trực tuyến không có tương tác rất khó để học sinh tiếp thu, vì vậy huyện đã thực hiện dồn các lớp 3 trên cùng địa bàn để dạy trực tiếp, đến nay 100% các trường dạy học trực tiếp đối với bộ môn Tiếng Anh lớp 3; Do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về chế độ thanh toán thừa giờ quá định mức quy định 200 giờ/năm nên nhà trường thực hiện cộng dồn số tiết dạy của một giáo viên Tiếng Anh trong một năm học, đến cuối năm thanh toán chế độ thừa giờ theo khung quy định…

Kết luận sơ bộ tại huyện, đồng chí Đào Xuân Huyên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của huyện trong việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018: Công tác chỉ đạo tương đối sát sao, phù hợp với quy định và tình hình thực tế của địa phương, quan tâm công tác giáo dục toàn diện; Các trường học đã chú ý đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, linh hoạt trong việc dạy môn Tiếng Anh, đã quan tâm rèn rũi học sinh tiểu học phát âm chuẩn; thực hiện tốt các hoạt động bổ trợ như trồng rau, giữ gìn vệ sinh khuôn viên trường học, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho học sinh bán trú, nội trú. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị quan tâm khắc phục một số hạn chế về việc thực hiện dạy bộ môn tích hợp, linh hoạt trong tổ chức triển khai bộ môn hoạt động trải nghiệm; nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch giáo dục năm học theo ý kiến tham gia của Đoàn. Những kiến nghị của huyện trong báo cáo, Đoàn sẽ tổng hợp trong báo kết quả giám sát gửi cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Trước đó, Đoàn đã giám sát trực tiếp tại thành phố Lai Châu và huyện Nậm Nhùn./.

Bách Hợp

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

Nhiều công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả(22/03/2023 3:36:39 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại các huyện Tam Đường, Nậm Nhùn(17/03/2023 10:01:14 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại huyện Phong Thổ(13/03/2023 2:20:34 CH)

Giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về công tác cổ phần hóa, thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh(11/03/2023 3:12:03 CH)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này