7574 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề năm 2021 tại huyện Sìn Hồ
(Ngày đăng :21/09/2021 5:14:10 CH)


Đoàn giám sát thực tế tại nhà văn hóa bản Noong Hẻo 1, xã Noong Hẻo

Tiếp tục chương trình giám sát năm 2021 về tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2016-2021. Từ ngày 16-17/9/2021, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Đào Xuân Huyên, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Sìn Hồ.

Theo báo cáo của UBND huyện, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư, mở rộng cả về quy mô và trang thiết bị, cơ bản hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện. Tính đến thời điểm báo cáo, cấp huyện có 08 nhà thi đấu cầu lông do các cơ quan, ban ngành tự đầu tư kinh phí xây dựng; cấp xã có 21/22 xã có nhà văn hóa (còn xã Tả Ngảo chưa có nhà văn hóa xã), 5/22 xã có sân thể thao (01 nhà thể thao xã Tả Ngảo do cán, bộ công chức xã tự đóng góp xây dựng), 12/21 nhà văn hóa xã đã được cấp thiết bị; cấp bản có 134/185 bản có nhà văn hóa với tổng số nhà văn hóa là 150 nhà, 83 nhà văn hóa được cấp trang thiết bị. 100% nhà văn hóa đều có nhân viên quản lý, hoạt động kiêm nghiệm; hầu hết UBND các xã, thị trấn đã chủ động thành lập Ban chủ nhiệm và Quy chế hoạt động của các nhà văn hóa, khu thể thao và Quy chế hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng cơ sở.

Qua thực tế tại 15 nhà văn hóa, thể thao ở các xã Nậm Tăm, Noong Hẻo, Tà Ngảo cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản chưa linh hoạt, phù hợp với địa bàn; các thiết chế văn hóa và thể thao từ huyện đến cơ sở đã được đầu tư nhưng chưa có sự đồng bộ và còn thiếu nhiều thiết chế quan trọng, thiết yếu (thiếu thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện, xã); việc xây dựng kiến trúc văn hóa còn bất cập (thiết kế bục quá cao); một số nhà văn hóa đã có Nội quy và Quy chế hoạt động nhưng chưa niêm yết tại nhà văn hóa; hoạt động các thiết chế thể thao còn ít; đa số nhà văn hóa chưa được cấp trang thiết bị (hầu hết bàn ghế trong nhà văn hóa đều từ nguồn xã hội hóa); diện tích nhà văn hóa bé không đủ sức; thiếu trang trí khánh tiết (cờ, ảnh bác); chưa có điểm vui chơi giải trí dành cho trẻ em tại các khu, bản; kinh phí dành cho hoạt động văn hóa không đủ để tổ chức các hoạt động; công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao tại một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Đ/c Lý Thị Na, Phó Chủ tịch UBND huyện giải trình các ý kiến của đoàn giám sát

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn đề nghị UBND huyện làm rõ một số nội dung: Số lượng thiết chế văn hóa, thể thao chưa có, số chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; số nhà văn hóa chưa có quy chế hoạt động; công tác quy hoạch xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện; hiệu quả sử dụng các trang thiết bị đã được cấp; việc tiêu thụ sản phẩm văn hóa dân tộc Lự (trang phục), bảo tồn bản sắc văn hóa (kiến trúc nhà ở); công tác hướng dẫn thực hiện xây dựng quy chế nhà văn hóa…

Giải đáp các ý kiến của Đoàn giám sát, đồng chí Lý Thị Na - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Hiện nay, toàn huyện còn thiếu 54 thiết chế văn hóa, thể thao (nhà văn hóa, sân vận động thể thao cấp huyện, Trung tâm Văn hóa - Khu thể thao xã Tà Ngảo…); 13 nhà văn hóa chưa đạt chuẩn theo quy định; văn hóa trang phục dân tộc Lự được người dân gìn giữ, phát huy nét đẹp đặc trưng nhưng mới chỉ là sản phẩm tự cung tự cấp chưa hình thành sản phẩm giao thương; việc bảo tồn văn hóa kiến trúc nhà ở còn gặp khó khăn do thiếu gỗ xây dựng, kinh phí hạn hẹp… Thay mặt UBND huyện, đồng chí tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát và kiến nghị với Đoàn: Quan tâm bố trí nguồn vốn xây dựng đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao đa chức năng, sân thể thao, trang thiết bị, khu vui chơi giải trí.... từ huyện đến cơ sở đáp ứng nhu cầu tập luyện của Nhân dân; hàng năm mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, nhân viên làm công tác văn hóa, thể thao các cấp…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Huyên, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả huyện đã đạt được, đồng thời đề nghị quan tâm củng cố nhân lực cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa; nghiên cứu quy hoạch xây dựng nhà văn hóa - khu thể thao đảm bảo diện tích; có phương án xử lý các nhà văn hóa và điểm trường dôi dư sau sáp nhập; phát huy tổ chức các giải thi đấu thể thao theo cụm xã, bản. Đối với kiến nghị của huyện, Đoàn giám sát tiếp thu và sẽ xem xét để đưa vào kết luận sau giám sát của Đoàn gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

Bách Hợp

 

 

Tin liên quan

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sìn Hồ(24/08/2023 3:16:34 CH)

Khảo sát Dự án dự kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV(23/08/2023 4:01:50 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Nậm Nhùn(21/08/2023 2:56:56 CH)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này