10615 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI HĐND TỈNH HỌP THÔNG QUA KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH VỀ ĐỀ ÁN TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TỈNH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2015
(Ngày đăng :14/11/2014 12:00:00 SA)

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh (ngày 09/12/2011) HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND về việc thông qua đề án tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Lai Châu đến năm 2015. Mục tiêu của Đề án là: “Phát triển giáo dục một cách toàn diện để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài….và phấn đấu đến năm 2015 là tỉnh có chất lượng giáo dục trung bình so với các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Đc/ Vũ Thị Huyền, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo đánh giá kết quả giám sát

Để đánh giá hiệu quả của Nghị quyết sau gần 3 năm triển khai thực hiện, từ ngày 20/10 đến ngày 03/11/2014, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về việc thông qua đề án tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Lai Châu đến năm 2015 (gọi tắt là Nghị quyết 31) tại Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tân Uyên, Phong Thổ, Thành phố Lai Châu và một số trường học trên địa bàn.

Tại cuộc họp đánh giá kết quả giám sát (chiều ngày 14/11/2014), Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự cho rằng, Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh sau khi ban hành đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ngành tổ chức triển khai thực hiện. Sau 3 năm đã có 18/51 chỉ tiêu đạt và vượt, dự kiến đến năm 2015 có 38/51 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Hệ thống trường, lớp phát triển nhanh, kết thúc năm học 2013 - 2014 toàn tỉnh có 428 trường, 6.400 phòng học, tăng 355 phòng so với năm học 2011 - 2012, trong đó phòng kiên cố 3.673 phòng (tăng 10,7%), phòng bán kiên cố 1.834 phòng (tăng 0,1%), phòng tạm (giảm 10,8%). Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được bổ sung về số lượng và chất lượng, tính đến nay số lượng giáo viên, nhân viên, tăng 1.627 người so với năm học 2010 - 2011; chất lượng giáo viên được nâng lên, trong 3 năm nhà giáo, cán bộ quản lý có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên tăng 1,1%, trong đó trên chuẩn tăng 9%, tỷ lệ giáo viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị tăng 4%, trình độ quản lý nhà nước, quản lý ngành tăng 5,2%, tin học từ chứng chỉ A trở lên 25,2%, trình độ ngoại ngữ từ chứng chỉ A trở lên tăng 26,2%.... Công tác phổ cập giáo dục được duy trì, giữ vững đặc biệt là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đã đạt chuẩn ở 100% xã, phường, thị trấn. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn có bước chuyển biến; trong tổng số 36 chỉ tiêu về chất lượng giáo dục đưa ra tại Nghị quyết, tính đến hết năm học 2013 - 2014 có 16/36 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch và dự kiến đến năm 2015 đạt và vượt 28/36 chỉ tiêu.

Đ/c Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31 còn có những tồn tại, hạn chế như: Sở Giáo dục và Đào tạo chưa xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 1019/KH-UBND của UBND tỉnh cho từng đơn vị huyện, thành phố trong tỉnh và các đơn vị trực thuộc dẫn đến khó thực hiện, đánh giá. Một số chỉ tiêu theo Nghị quyết chưa được đưa vào kế hoạch hàng năm của các đơn vị trường học, chính quyền, nhất là chỉ tiêu về đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý ngành, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc, phát triển đảng viên…; nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, tính đến hết năm 2015 còn 13/51 chỉ tiêu của Nghị quyết khó và không hoàn thành kế hoạch đề ra, nhất là các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục. Khoảng cách chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn so với khu vực thành phố, thị trấn chậm được thu hẹp, nhất là bậc Tiểu học và THCS (Tiểu học: Khá, giỏi: 60,6%, trung bình: 52,3%; THCS: khá, giỏi: 42%, trung bình: 23,7%), chất lượng đầu vào của bậc THPT còn thấp; tỷ lệ học sinh bỏ học cao (trong 3 năm là 3.886 học sinh cấp THCS và THPT bỏ học). Công tác quản lý, chỉ đạo ở một số đơn vị trường học chậm đổi mới trong tư duy điều hành và tham mưu với cấp trên và chính quyền địa phương; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ quản lý, giáo viên chưa tương xứng với trình độ đào tạo; cơ sở vật chất trường, lớp học chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, tính đến hết năm học 2013 - 2014 toàn tỉnh còn 893 phòng học tạm (chiếm 14,0%), 207 phòng học nhờ, 1.834 phòng học bán kiên cố đang xuống cấp….

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế trên, đó là: Địa hình chia cắt phức tạp, hiểm trở ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, đặc biệt vào mùa mưa lũ; phong tục tập quán, suy nghĩ của đồng bào dân tộc thiểu số chưa tiến bộ đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc huy động học sinh ra lớp cũng như duy trì sỹ số học sinh; nguồn lực đầu tư cho giáo dục chưa tương xứng với tốc độ phát triển về quy mô giáo dục hiện nay; công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa có mặt chưa quyết liệt, chưa đồng bộ; việc quản lý giáo dục một số trường chưa theo kịp với yêu cầu đổi mới giáo dục; một số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa thực sự tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao; một số học sinh, nhất là bậc THCS và THPT chưa có động cơ, thái độ tích cực học tập ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và mục tiêu của Nghị quyết đề ra.

Tại cuộc họp đánh giá kết quả giám sát, đa số các ý kiến nhất trí với nội dung đánh giá của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đã có 7 ý kiến giải trình, làm rõ thêm những khó khăn, tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị quyết đó là: Vấn đề về nguồn kinh phí; về xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; nguyên nhân của tình trạng bỏ học, chuyên cần; về chất lượng giáo dục; công tác thanh tra, kiểm tra; vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm; chế độ chính sách cho học sinh bán trú…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu tham dự cuộc họp đã có nhiều ý kiến tham gia, giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung giám sát; ghi nhận, lựa chọn, tiếp thu những ý kiến tham gia, đồng chí đề nghị bộ phận tổng hợp khẩn trương hoàn thiện báo cáo để gửi đến các cấp, các ngành liên quan biết, thực hiện./.

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này