10213 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh.
(Ngày đăng :02/07/2020 8:26:56 CH)


Đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội chủ trì họp thẩm tra

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XIV, ngày 01, 02/7/2020 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra 01 báo cáo, 03 dự thảo nghị quyết. Tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì các phiên họp thẩm tra.

Theo ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, việc UBND tỉnh trình báo cáo, dự thảo Nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét quyết định là phù hợp, đúng thẩm quyền; dự thảo Nghị quyết đã được lấy ý kiến của các cơ quan liên quan; hồ sơ dự thảo nghị quyết được gửi đến Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

- Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Ban đề nghị sửa tên dự thảo nghị quyết thành “Nghị quyết sửa đổi khoản 4, điều 1 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh”. Vì dự thảo Nghị quyết chỉ sửa đổi khoản 4 Điều 1, không có nội dung khác đề nghị bổ sung.

- Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban nhất trí cao với dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, Ban đề nghị kết cấu lại khoản 1, 2 Điều 1, gộp đối tượng áp dụng và điều kiện hỗ trợ thành 01 khoản; thiết kế lại Điều 2, cụ thể bỏ cụm từ “Tổ chức thực hiện” thay bằng “Hội đồng nhân dân tỉnh giao” và bổ sung Điều 3. Hiệu lực thi hành.

- Thẩm tra dự thảo Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn

* Thành phố Lai Châu: Ban đề nghị xem xét không đặt tên phố Chương Dương và thay bằng phố Tô Hoài, vì Chương Dương là tên địa danh lịch sử, tuy là địa danh nổi tiếng nhưng không phù hợp khi đặt tên phố tại thành phố Lai Châu. Tại Điều 7, Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 quy định cần ưu tiên lấy địa danh nổi tiếng, sự kiện lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, danh nhân tiêu biểu của địa phương để đặt tên đường, phố, công trình công cộng.

Đ/c Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội

* Thị trấn huyện Phong Thổ: Đề nghị đổi tên phố Nàng Han thành phố Tôn Thất Tùng, vì Nàng Han là nhân vật truyền thuyết, phố dự kiến đặt tên lại nằm giữ thị trấn, dân cư sinh sống chủ yếu người dân tộc Kinh, cán bộ, công chức nên đặt tên phố Nàng Han là không phù hợp.

Đề nghị đổi Phố Bế Văn Đàn thành Phố Nguyễn Chương và ngược lại. Vì với chiều dài phố ngắn (186m), không phù hợp với công lao đóng góp của anh hùng lực lượng vũ trang Bế Văn Đàn đối với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

* Huyện Tam Đường: Đề nghị chưa đặt tên đối với 02 đường, gồm đường Trần Can và đường Lê Văn Lương, hiện nay chưa có đường, việc đề nghị đặt tên mới chỉ dựa vào quy hoạch chung các công trình giao thông trên địa bàn huyện.

* Huyện Nậm Nhùn: Phố Lê Hồng Phong, đề nghị đổi thành đường Lê Hồng Phong để thể hiện những đóng góp, cống hiến của đồng chí Tổng Bí thư và tương xứng với các đường đã được đặt tên Tổng Bí thư Trần Phú, Trường Chinh, Lê Duẩn. Đổi tên phố Lê Bình thành Phố Hoàng Công Chất để ghi nhớ công lao của Hoàng Công Chất trong việc chống giặc Phẻ, cứu dân lành và giải phóng vùng Tây Bắc năm 1754. Đối với đường đang dự kiến đặt tên Võ Thị Sáu đề nghị không đặt tên, đường này đi nghĩa trang của huyện, không có dân cư sinh sống. Bên cạnh đó, việc đặt tên Võ Thị Sáu tại đường này là không phù hợp, không tương xứng với công lao của người nữ anh hùng dân tộc.

Về ý kiến chung của Ban đối với các đô thị đề nghị đặt tên, những điểm giao (điểm đầu, điểm cuối) nếu nằm trên đường quốc lộ phải xác định vị trí km, không dùng đường ký hiệu (D1, T3, số 1, 2,...) mà đề nghị thay bằng đường đã có tên dự kiến đặt. Đối với các công trình công cộng, Ban đề nghị xác định vị trí, các điểm tiếp giáp.

- Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Ban Văn hoá – Xã hội Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 lĩnh vực văn hóa - xã hội. Ban cho rằng báo cáo đã đánh giá cơ quan toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân để có giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020. Tuy nhiên, Ban đề nghị làm rõ về kết quả cai nghiện tập trung, cai nghiện tự nguyện; hiệu quả công tác đào tạo nghề lao động nông thôn; khó khăn vướng mắc trong việc rà soát, tổng hợp, chi trả chế độ cho các đối tượng do ảnh hưởng của Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP; về giải pháp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cấp Tiểu học (nhân lực, cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết khác); tình trạng học sinh bỏ học ở các cấp học; việc sáp nhập các trường học, xóa phòng học tạm so với cùng kỳ năm trước; chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia; kết quả việc nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; kết quả việc thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục, giảm chênh lệch giữa các vùng trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng trong 6 tháng đầu năm 2018 so với chỉ tiêu kế hoạch giao (tăng, giảm so với cùng kỳ); công tác khám chữa bệnh nội trú so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước; kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số; kết quả than tra, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm so với kế hoạch (tăng, giảm so với cùng kỳ); hiệu quả việc triển khai mô hình giảm tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống tại 37 xã so với các xã không có mô hình thực hiện.

Ban đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực văn hóa - xã hội như: Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn phúc tra kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; đẩy mạnh công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS và THPT; thực hiện tốt công tác điều động giáo viên để khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên giữa các trường, các bậc học; đẩy mạnh và nâng cao các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

Tại các buổi họp thẩm tra, cơ bản các ngành liên quan nhất trí, tiếp thu và làm rõ ý kiến thẩm tra của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh.

Kết luận các buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thành viên ban, của đại biểu dự họp đã tham gia ý kiến, đóng góp để Ban hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban đề nghị thành viên Ban tiếp tục nghiên cứu để có ý kiến tham gia vào các nội dung trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh./.

Tổng hợp

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

Nhiều công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả(22/03/2023 3:36:39 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại các huyện Tam Đường, Nậm Nhùn(17/03/2023 10:01:14 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại huyện Phong Thổ(13/03/2023 2:20:34 CH)

Giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về công tác cổ phần hóa, thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh(11/03/2023 3:12:03 CH)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này