19918 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA BÁO CÁO, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ 9 HĐND TỈNH, KHÓA XIII
(Ngày đăng :27/11/2014 12:00:00 SA)

Chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh được phân công thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2014; kế hoạch năm 2015 (phần văn hóa – xã hội); dự thảo nghị quyết ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Chiều ngày 26/11 Ban đã tiến hành họp để thẩm tra các nội dung trên.

 Tham dự cuộc họp thẩm tra có đồng chí Bùi Từ Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; thành viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thẩm tra phần văn hóa – xã hội trong Báo cáo và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2014; kế hoạch năm 2015. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội năm 2014. Ban cho rằng còn một số nội dung chưa được báo cáo đề cập, để có cơ sở xem xét Ban đề nghị các cơ quan chuyên môn giải trình làm rõ một số nội dung như: kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng nhà văn hóa xã, bản và việc cung cấp các trang thiết bị cho nhà văn hóa xã, bản năm 2014; thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục toàn diện giữa các vùng, tỷ lệ học sinh chuyên cần ở một số xã vùng sâu, vùng xa thấp; chất lượng khám, chữa bệnh của một số phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã; sự bất cấp về chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ y tế, phương pháp, tiêu chí xác đinh số xã có Bác sĩ; hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư; đầu tư và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị các đài, trạm truyền thanh ở cơ sở; tình hình thực hiện các chỉ tiêu  năm 2014 và kế hoạch 2015 về xuất khẩu lao động, cai nghiện, chỉ tiêu giảm nghèo…

(Ảnh: Đồng chí Lê Văn Thăng, Giams đốc sở LĐTB&XH giải trình các ý kiến liên quan đến ngành)

Tại cuộc họp, có 5 đại biểu tham gia, với trên 20 ý kiến đề nghị lãnh đạo các ngành liên quan giải trình làm rõ các vấn đề như: nguyên nhân tỷ lệ học sinh ra lớp, học sinh chuyên cần, số xã có bác sỹ đạt thấp; vấn đề về ngộ độc thực phẩm tăng về số người mắc và có cả trường hợp tử vong; vấn đề sinh con thứ 3 gia tăng nhưng chưa đánh giá trong báo cáo và đề ra kế hoạch thực hiện năm 2015; giải trình, làm rõ về chỉ tiêu xuất khẩu lao động, giảm nghèo, cai nghiện ma túy năm 2014; hiệu quả của hoạt động chiếu bóng vùng cao; về chất lượng các trung tâm dạy nghề ở cấp huyện…;kế hoạch và giải pháp khắc phục trong năm 2015.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 Theo nhận định của Ban Văn hóa – Xã hội, việc ban hành nghị quyết về chính sách là cần thiết nhằm cụ thể hóa các văn bản của nhà nước cấp trên về công tác đào tạo, bồi dưỡng, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thực tiễn về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Ban Văn hóa – Xã hội và đại biểu tham dự cuộc họp cho rằng, UBND tỉnh chưa chỉ rõ được nguyên nhân quan trọng dẫn đến những hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách về thu hút, đào tạo hiện hành như: việc bố trí, sử dụng, tạo môi trường thuận lợi để làm việc cho các đối tượng được thu hút chưa thực sự được chú trọng và đáp ứng mong muốn của các đối tượng có nguyện vọng về làm việc tại tỉnh; việc chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác thu hút, đào tạo chưa thực sự đồng bộ; Ban đề nghị cần làm rõ nguồn nhân lực chuyên môn sâu, nguồn nhân lực có chất lượng cao thuộc ngành, lĩnh vực nào để có cơ sở xác định mục tiêu ban hành nghị quyết.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ cơ quan tham mưu soạn thảo chính sách đã làm rõ một số nội dung Ban Văn hoá - xã hội nêu và tiếp thu một số ý kiến về Đối tượng, ngành nghề thu hút, nguyên tắc thực hiện chính sách thu hút đào tạo...
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thiện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, các ngành chức năng đã tham dự đầy đủ, có nhiều ý kiến tham gia cụ thể, xác đáng, giải trình, làm rõ các vấn đề Ban và đại biểu dự đặt ra, giúp cho Ban có cơ sở để bổ sung, hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh sắp tới.

Trước đó, ngày 25/11/2014 Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đã tiến hành họp thẩm tra 06 nội dung được phân công gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2014; kế hoạch năm 2015 (phần quốc phòng – an ninh); báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh năm 2014; dự thảo nghị quyết quy định cụ thể một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu; dự thảo nghị quyết về giải thể, chia tách, thành lập các bản thuộc các xã trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè để trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016./.

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này