18745 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV
(Ngày đăng :07/12/2021 8:13:53 SA)


Quang cảnh phiên họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV, Ban Pháp chế HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra 08 báo cáo, 02 dự thảo Nghị quyết. Trong hai ngày (từ ngày 02 - 03/12/2021), Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra.

Dự phiên họp có đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Các ban HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Thanh Tra tỉnh, Sở Nội vụ, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác năm 2021 và ý kiến của các đại biểu dự phiên họp đối với nội dung các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất nhận định: “Năm 2021, trong bối cảnh đất nước, tỉnh có nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ hoạt động của HĐND, UBND tỉnh và là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, tình hình thiên tai, dịch bệnh nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh; nước bạn thực hiện xây dựng hàng rào biên giới tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự cố gắng khắc phục khó khăn của Nhân dân và doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Các lĩnh vực hoạt động liên quan đến công tác nội chính cũng như hoạt động của cơ quan tư pháp đã đạt được những kết quả khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2020: Công an tỉnh phối hợp tốt với các lực lượng, chính quyền cơ sở tập trung giải quyết tình hình phức tạp về trật tự xã hội tại các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ và thực hiện đấu tranh, giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; tỷ lệ điều tra làm rõ tội phạm về trật tự xã hội đạt 93,19%, phát hiện, bắt 491 vụ/570 đối tượng phạm tội về ma túy, tai nạn giao thông giảm 02 tiêu chí được Nhân dân và cử tri đánh giá cao. Ngành kiểm sát đã thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố trong kiểm sát nguồn tin tố giác tội phạm đạt 100%, kiểm sát điều tra đạt 96,5% và thực hiện nghiêm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, xét xử hình sự, giải quyết các vụ việc dân sự. Hoạt động xét xử được Tòa án nhân dân hai cấp quan tâm thụ lý, giải quyết 1.361/1.568 đạt tỷ lệ 87%. Công tác thi hành án dân sự đã có nhiều cố gắng giải quyết xong 1.984 vụ việc 14.104.718.000 đồng có điều kiện thi hành. Các cấp, các ngành triển khai hiệu quả các biện pháp, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.”

Bên cạnh, việc đánh giá các kết quả đạt được, các thành viên Ban pháp chế và đại biểu cũng đã thảo luận, phân tích sâu về một số hạn chế trong báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp và đề xuất các biện pháp, giải pháp để UBND tỉnh và các ngành liên quan cần quan tâm khắc phục, như: Việc phát hiện tham nhũng thông qua công tác tự kiểm tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới vẫn là khâu yếu chưa có giải pháp khắc phục; tình hình an ninh nông thôn, an ninh biên giới ở một số địa bàn trọng điểm còn tiềm ẩn yếu tố gây phức tạp; công tác quản lý người nghiện, người nghi sử dụng trái phép chất ma túy còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn nơi các đối tượng cư trú và là nguyên dẫn đến một số vụ phạm tội có tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh; trong công tác điều tra, truy tố, xét xử còn để xẩy ra việc trả hồ sơ điều tra bổ sung, án bị sửa, bị hủy; trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2021 chưa được thực hiện theo kế hoạch đề ra; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) còn thấp.

(Đồng chí Vừ A Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ giải trình làm rõ một số nội dung tại phiên họp)

Trao đổi làm rõ các hạn chế do các thành viên Ban Pháp chế chỉ ra, lãnh đạo các ngành Nội vụ, Thanh tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Cục thi hành án dân sự đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên Ban và các đại biểu dự họp. Đồng thời, báo cáo, giải trình làm rõ các hạn chế và nguyên nhân, cụ thể: Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài dẫn đến một số nhiệm vụ không triển khai được theo kế hoạch, như: Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021; trong công tác xét xử nhiều vụ án phải hoãn do không triệu tập được các đương sự, người có liên quan hiện cư trú tại các vùng đỏ đang xảy ra dịch Covid-19; các vụ án hủy, sửa, trả hồ sơ bổ sung xuất phát từ lỗi chủ quan của thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên đã được các cơ quan tư pháp kiểm điểm, rút kinh nghiệm; tình hình xuất nhập cảnh trái phép đã được lực lượng Biên phòng phối hợp với Công an, chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh biên giới một số địa bàn trọng điểm đã được các lực lượng quan tâm nắm tình hình và giải quyết tốt.

Thẩm tra các dự thảo nghị quyết quyết định tổng số biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022: Sau khi nghe đại diện Sở Nội vụ thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của UBND tỉnh; đề nghị UBND tỉnh sớm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao tổng số người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập cho các đơn vị theo Công văn số 5965/BNV-TCCB ngày 25/11/2021 của Bộ Nội vụ về việc số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lai Châu năm 2022 và trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Kết thúc phiên họp thẩm tra, đồng chí Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Pháp chế HĐND tỉnh kết luận: Công tác chuẩn bị các văn bản của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, chất lượng; đánh giá cơ bản đầy đủ kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp cụ thể thực hiên nhiệm vụ năm 2022. Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng ghi nhận sự tích cực trong thảo luận của các đại biểu, sự cầu thị trong việc giải trình làm rõ các nội dung do các thành viên ban Pháp chế và đại biểu dự phiên họp thẩm tra nêu ra; đề nghị các đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp, giải trình làm rõ các nội dung thẩm tra và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự phiên họp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh theo quy định./.

Phạm Cường

 

           

 

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Nhùn(30/05/2023 8:32:35 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này