42697 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh.
(Ngày đăng :04/12/2022 2:02:23 CH)


Phiên họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Trong 02 ngày, từ ngày 30/11 đến ngày 01/12/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra 10 báo cáo và 03 tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh.

Ngày 30/11/2022, để thảo luận, thống nhất nội dung các báo cáo thẩm tra các báo báo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, Ban Pháp chế đã tổ chức họp nội bộ để các thành viên Ban pháp chế tham gia đóng góp ý kiến trên cơ sở dự thảo báo cáo thẩm tra, thống nhất một số nội dung yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan giải trình, làm rõ.

Ngày 01/12/2022, Ban Pháp chế đã tổ chức phiên họp thẩm tra do đồng chí Nguyễn Minh Hiệp - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự phiên họp gồm đại diện: Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các sở, ngành liên quan: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ngoại vụ, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Công an.

Qua nghiên cứu báo cáo và làm việc với các cơ quan liên ngành tố tụng: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Công an. Ban nhận định: Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch năm 2022, cụ thể: Công tác đấu tranh, khởi tố, điều tra tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật được phát hiện và xử lý nghiêm, tội phạm về trật tự xã hội được điều tra, làm rõ 144/156 vụ đạt 92,3%; tội phạm về ma túy phát hiện, bắt 491 vụ/603 đối tượng; tội phạm, vi phạm về kinh tế phát hiện, xử lý 115 vụ, trong đó đã khởi tố, điều tra 02 vụ/03 bị can về tội tham ô tài sản; vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, môi trường được phát hiện, xử lý nghiêm; số vụ vi phạm về quản lý kinh tế khởi tố tăng 110% so với cùng kỳ; số vụ vi phạm về môi trường khởi tố tăng 66,7% so với cùng kỳ; bắt 32 đối tượng truy nã. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện nghiêm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, khởi tố, điều tra, xét xử hình sự, giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính, kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại Tòa án. TAND hai cấp đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức 43 vụ án rút kinh nghiệm, xét xử lưu động 40 vụ, án điểm 61 vụ và tổ chức hiệu quả xét xử trực tuyến đối với 38 vụ; tỷ lệ xét xử án hình sự đạt 86%, chưa để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Cục THA dân sự tỉnh đã tổ chức thi hành xong 1.572/1.789 việc có điều kiện thi hành, đạt 87,9%, vượt 4,5% kế hoạch Tổng cục giao; thi hành xong 84.812.373.000/134.210.804.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt 63,2%, vượt 20,9% vượt kế hoạch Tổng cục giao, thực hiện tốt việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng theo đúng quy định của pháp luật, quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các cơ quan, đơn vị vẫn còn một số hạn chế, tồn tại được ban kiến nghị cần khắc phục trong thời gian tới: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật có thời điểm hiệu quả chưa cao; tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe tăng về số vụ; tình hình tội phạm là trẻ vị thành niên có biểu hiện diễn biến phức tạp; tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp ngày càng tinh vi; công tác quản lý, giám sát đối với một số bị can, bị cáo áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra hoặc chờ xét xử của chính quyền, công an xã một số nơi còn hạn chế dẫn đến một số đối tượng bỏ trốn hoặc phạm tội mới. Trong công tác kiểm sát giải quyết án tranh chấp dân sự còn 02 vụ bị hủy có trách nhiệm của Kiểm sát viên kiểm sát vụ án; công tác phối hợp với cơ quan Công an trong quản lý tạm giữ, tạm giam có nơi, có thời điểm chưa chặt chẽ. Chất lượng xét xử các vụ án hình sự sơ thẩm, phúc thẩm có vụ còn hạn chế, việc thụ lý, giải quyết các vụ án còn xảy ra vi phạm để Viện kiểm sát ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục. Công tác thi hành án còn xảy ra một số vi phạm để Viện kiểm sát hai cấp ban hành các kiến nghị, kết luận yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự khắc phục, công tác kiểm tra nghiệp vụ của Cục triển khai còn chậm, công tác tự kiểm tra tại một số Chi cục còn hạn chế...

(Đồng chí Phạm Hải Đăng, đại biểu HĐND tỉnh tham gia ý kiến về công tác phòng chống tội phạm)

Thẩm tra các báo cáo về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 2023 của UBND tỉnh. Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các kết quả đã được UBND tỉnh, các sở, ngành lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một số cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân chưa thường xuyên; công tác nắm tình hình khiếu kiện, giải quyết kiến nghị của công dân và thực hiện trách nhiệm đối thoại trực tiếp với người dân của chính quyền cấp cơ sở có lúc, có nơi chưa được chú trọng thực hiện. công tác giám sát, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ nhằm phát hiện hành vi tham nhũng, vụ việc tham nhũng chưa hiệu quả; việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ở một số nơi còn hạn chế, để xảy ra tình trạng người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong thực thi công vụ.

Thẩm tra 03 tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình; đề nghị chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết để đảm bảo các nội dung Nghị quyết được ban hành đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các tồn tại, hạn chế và kiến nghị của Ban chỉ ra trong dự thảo Báo cáo thẩm tra và tại phiên họp được UBND tỉnh, các sở, ngành giải trình, tiếp thu.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Minh Hiệp -Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 của UBND tỉnh, các sở, ngành. Mặc dù trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn về dịch bệnh, thiếu thốn về nhân lực, cơ sở vật chất, tình hình tội phạm ngày càng diễn biến tinh vi, phức tạp nhưng các cơ quan đơn vị đã tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo các nhiệm vụ đã đặt ra. Đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo và Ban đã chỉ ra tại phiên họp để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của tỉnh nhà.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tin, ảnh: Mùa Kiều Anh

Tin liên quan

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sìn Hồ(24/08/2023 3:16:34 CH)

Khảo sát Dự án dự kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV(23/08/2023 4:01:50 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Nậm Nhùn(21/08/2023 2:56:56 CH)

Tin mới nhất

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 (29/09/2023 4:28:39 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ(29/09/2023 9:57:26 SA)

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 9 năm 2023(28/09/2023 8:14:47 SA)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này