12101 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông qua kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
(Ngày đăng :13/10/2022 12:00:00 SA)


Quang cảnh phiên họp

Chiều ngày 11/10/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thông qua kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (từ năm 2020 đến tháng 6/2022).

Thành phần dự phiên họp gồm: Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát, chủ trì phiên họp.

Thay mặt Đoàn Giám sát, ông Nguyễn Minh Hiệp – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn Giám sát thông qua nội dung báo cáo giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo: Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề năm 2022, từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tại các cơ quan, đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công, Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và UBND các huyện: Tam Đường, Nậm Nhùn và giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên và Thành phố Lai Châu. Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, các Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC. Kết quả: cắt giảm thời gian giải quyết TTHC trung bình đạt 36% so với quy định, chi phí cắt giảm tiết kiệm đạt khoảng 11tỷ/năm. Đặc biệt với việc triển khai áp dụng Hệ thống một cửa điện tử, cung ứng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, người dân và doanh nghiệp khi đến thực hiện TTHC được hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả trước hẹn, đúng hẹn đã tạo niềm tin và sự hài lòng vào các cơ quan Nhà nước. Tỷ lệ thủ tục hành chính mức độ 3,4 được tiếp nhận và trả kết quả cao hơn những năm trước; tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn tại Bộ phận Một cửa các cấp đạt 99,88% trở lên. Qua đó, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, giảm thiểu thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp; góp phần không nhỏ vào việc cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính của tỉnh trong những năm qua, như: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 hạng so với năm 2020 và là năm thứ 3 liên tiếp tăng hạng, vượt 4 hạng so với mục tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra năm 2021; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 86,81% (tăng 2,67% so với năm 2020) xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố, tăng 25 hạng so với năm 2020; Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 xếp hạng 56/63, tăng 01 hạng so với năm 2020.

(Ông Nguyễn Minh Hiệp - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết quả giám sát)

Qua giám sát trực tiếp và giám sát qua báo cáo của các đơn vị, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc, đó là: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin, tuyên truyền về cải cách TTHC có nơi, có thời điểm hiệu quả chưa cao; việc cập nhật, công bố quy định về TTHC ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ có thời điểm chưa kịp thời; việc niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC còn thiếu khoa học, chưa thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tra cứu, đặc biệt tại cấp xã. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo theo quy định (mới đạt 31,7%, theo quy định tại Nghị định 261/2018/NĐ-CP của Chính phủ phải đạt 100%); trong thời điểm giám sát có 895 hồ sơ trả trễ hẹn nhưng chưa thực hiện nghiêm việc xin lỗi. Quá trình chuyển đổi số còn chậm; hạ tầng công nghệ thông tin trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa đồng bộ và nâng cấp kịp thời; hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh chưa hoàn thiện các chức năng, chưa có kho lưu trữ phục vụ số hóa, việc xuất dữ liệu chưa thống nhất; chưa có sự tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông giữa các phần mềm chuyên ngành với phần mềm một cửa; cán bộ, công chức, viên chức phải mất nhiều thời gian cập nhật dữ liệu trên nhiều hệ thống ; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận một cửa một số huyện và hầu hết đơn vị cấp xã còn thiếu, xuống cấp, hư hỏng không còn khả năng sử dụng (máy tính, máy scan, máy photocopy)...

Ban cũng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau: tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC đối với cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, thực hiện cải cách TTHC thuộc ngành, lĩnh vực; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, hạn chế tình trạng trả hồ sơ quá hạn do nguyên nhân chủ quan, phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện TTHC; tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng hiệu quả TTHC trên môi trường điện tử (mức độ 3, mức độ 4) và thanh toán trực tuyến; tiếp tục chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy trình giải quyết TTHC theo phương án tại chỗ; thống kê, rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ cơ quan, đơn vị, cắt giảm thành phần hồ sơ, giảm thời gian giải quyết đối với một số TTHC phức tạp cần có đủ hồ sơ và thời gian xác minh, thẩm định, xin ý kiến để quy định lại cho phù hợp; đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định còn vướng mắc, bất cập về TTHC gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; triển khai thực hiện thanh toán phí, lệ phí, nộp phạt trực tuyến; duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ liên quan đến tiếp nhận, giải quyết TTHC, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm người có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC.

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp nhất trí và đánh giá cao kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã có một số ý kiến giải trình, tiếp thu các hạn chế, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân; Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước./.

Mùa Kiều Anh

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại các xã Bản Lang, Mường So huyện Phong Thổ(08/06/2023 10:13:21 SA)

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này