1047 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
(Ngày đăng :08/07/2013 12:00:00 SA)


Ngày 27/6/2013, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và Dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

Nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp Chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung: Thẩm tra tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc chia tách, thành lập các bản thuộc các xã trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ tỉnh Lai Châu; Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt biên chế hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2013.

Dự có đồng chí Nguyễn Chương, phó chủ tịch UBND tỉnh, đại điện lãnh đạo Sở Nội vụ, Tư pháp, lãnh đạo UBND tỉnh.

Đối với Tờ trình và Dự thảo nghị quyết về việc chia tách, thành lập các bản thuộc các xã trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ tỉnh Lai Châu. Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số tiêu chí theo quy định làm cơ sở đề nghị điều chỉnh chia tách, thành lập mới các bản, cụ thể: quy mô hộ gia đình, diện tích đất ở, đất sản xuất bình quân mỗi hộ; đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn UBND huyện Than Uyên giải thể các bản: Mớ, Nậm Ngùa, Chít A, Nà Ít, Khá, Xoong, Nậm Pắt, Khì Trên, Khì Dưới theo văn bản số 186/UBND-TH ngày 25/2/2013 của UBND tỉnh về chủ trương chia tách, thành lập, giải thể bản; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thị xã rà soát lại các thôn bản đang hoạt động nhưng chưa có quyết định công nhận chính thức; đề nghị đề nghị sửa đổi tên nghị quyết thành “Nghị quyết về việc chia tách, thành lập các bản thuộc các xã trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu”.

Các ý kiến của các đại biểu dự họp cơ bản nhất trí với ý kiến thẩm tra của Ban, về việc hướng dẫn UBND huyện Than Uyên giải thể các bản, trong thời gian tới sẽ đôn đốc huyện Than Uyên hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định và sẽ trình HĐND tỉnh xem xét vào kỳ họp thứ 7, kỳcuối năm.

Đối với tờ trình về kế hoạch biên chế hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghịêp tỉnh Lai Châu năm 2013. Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với Tờ trình của UBND tỉnh. Biên chế hành chính: UBND tỉnh giao 2.033 biên chế đạt 99,8% so với biên chế hành chính của Bộ nội vụ, Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh giao 2.037 biên chế. Các cơ quan, tổ chức, UBND các huyện, thị xã thực hiện 1.944 biên chế chiếm 95,62%, biên chế chưa thực hiện 89 biên chế chiếm 4,38%; Số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp: UBND tỉnh giao 18.863 người. Các đơn vị, UBND các huyện, thị xã thực hiện 18.068 biên chế đạt 95,78% chưa thực hiện 795 biên chế, chiếm 4,22%. Tuy nhiên Ban nhận thấy cơ cấu, cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc ít người tại địa phương của một số Sở ngành, địa phương chưa đảm bảo, một số ngành chưa quan tâm đến việc tuyển dụng dân tộc ít người; chưa quan tâm bố trí công việc cho sinh viên cử tuyển ra trường. Về biên chế năm 2013, Ban nhất trí giao 2.037 biên chế hành chính cho các đơn vị UBND tỉnh, không tăng biên chế so với năm 2012; nhất trí giao 18.879 biên chê làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Ban đề nghị UBND tỉnh làm rõ căn cứ pháp lý đề nghị giao tăng 28 biên chế sự nghiệp y tế (trung tâm y tế huyện Tam Đường, trung tâm phòng chống HIV/AIDS),…

Tại buổi họp UBND tỉnh đã giải trình những vấn đề mà Ban đã nêu.

Kết luận tại Buổi họp Đồng chí Quàng Văn Trực, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, chủ tịch HĐND huyện Nậm Nhùm đề nghị Ban tiếp thu ý kiến của UBND tỉnh, tuy nhiên ban đề nghị giữ nguyên các ý kiến đã nêu trong báo cáo thẩm tra và đề nghị UBND tỉnh giải trình làm rõ tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh (diễn ra từ ngày 10 đến 12/7).

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát việc giải quyết nội dung đơn kiến nghị của công dân(07/01/2022 10:26:13 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh(07/12/2021 9:27:43 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo nghị quyết lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách(07/12/2021 9:04:44 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV(05/12/2021 10:03:57 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh(04/12/2021 4:26:58 CH)

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh(19/01/2022 9:15:05 SA)

Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022(18/01/2022 4:46:14 CH)

Thông báo chương trình công tác tháng 01/2022(18/01/2022 4:40:04 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tại tỉnh Điện Biên(18/01/2022 4:14:39 CH)

Chương trình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2022(18/01/2022 4:36:42 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này