917 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp kết luận giám sát việc các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động
(Ngày đăng :08/10/2021 3:13:44 CH)


Đ/c Lò Văn Cương, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì kết luận giám sát

Sáng ngày 07/10/2021, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã thông qua kết luận kết luận giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2021. Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phiên họp kết luận. Dự phiên họp có các đồng chí: Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Theo báo cáo kết luận của Ban pháp chế, tính đến 30/6/2021, số cán bộ, công chức hiện có mặt 1.604 biên chế bằng 87,7% so với kế hoạch giao; viên chức sự nghiệp có mặt 14.948 người, bằng 94,5% so với số được giao; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP có mặt 1.151 người, bằng 92,5% số hợp đồng được giao. UBND tỉnh đã quan tâm tuyển dụng 192 công chức, viên chức bổ sung cho các cơ quan, đơn vị; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện tỉnh giản 279 biên chế; quan tâm cử cử đi đào tạo, bồi dưỡng 18.024 lượt người (đào tạo sau đại học 70 người, đại học 131 người; bồi dưỡng kiến thức cho 17.814 lượt cán bộ, công chức, viên chức); tổ chức thi, bổ nhiệm thăng hạng cho 409 công chức, viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm 386 trường hợp.

Trao đổi tại phiên họp, các đại biểu dự phiên họp đã thống nhất với các nội dung kết luận của Ban và đề nghị lãnh đạo các sở và lãnh đạo UBND tỉnh phân tích, đánh giá làm rõ về một số khó khăn, vướng mắc, như: Việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 chưa đạt kế hoạch đề ra, cần sớm tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức cho các đơn vị; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2016/QĐ- UBND của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh hiện nay có một số nội dung không còn phù hợp; làm rõ nguyên nhân đăng ký tuyển dụng biên chế các đơn vị ít trong khi đó số biên chế chưa thực hiện còn nhiều; đánh giá về những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện tinh giản biên chế của ngành giáo dục và ngành y tế; đề nghị tỉnh cần có chính sách đặc thù để thu hút, trọng dụng người có tài, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giữ chân cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn giỏi, nhất là đội ngũ bác sỹ có trình độ chuyên khoa sâu, giáo viên bộ môn tiếng anh, âm nhạc, nghệ sỹ.

Giải trình, làm rõ ý kiến của đại biểu dự phiên họp, đồng chí Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, quy mô giường bệnh tăng, nhu cầu khám chữa bệnh trong Nhân dân cao nhưng ngành không được Bộ Nội vụ thẩm định cho bổ sung biên chế theo định mức; ngành vẫn phải thực hiện tinh giản biên chế nên khó khăn trong công tác bố trí biên chế cho các đơn vị như: Trạm y tế xã, Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ; việc thu hút, giữ chân bác sỹ chuyên khoa sâu của ngành gặp khó khăn, thiếu nguồn tuyển bác sỹ có trình độ chuyên khoa sâu; đồng chí đề nghị Tỉnh có ý kiến với Bộ Nội vụ xem xét hàng năm thẩm định không cắt giảm biên chế của ngành; kiến nghị UBND tỉnh sớm tổ chức xét thăng hạng, nâng ngạch cho công chức, viên chức ngành y tế; có chính sách thu hút, đãi ngộ đối với lực lượng bác sỹ để thu hút, giữ chân bác sỹ công tác tại tỉnh. Về biên chế ngành giáo dục, đồng chí Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết năm học 2021 - 2022 mặc dù chưa được tuyển dụng biên chế, nhưng ngành đã ký hợp đồng với 144 giáo viên các cấp học, bậc học, do đó cơ bản đảm bảo công tác dạy và học của các đơn vị trường. Đối với ngành văn hóa, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nêu khó khăn hiện nay đó là thiếu đội ngũ nghệ sỹ, diễn viên ca múa nhạc và thiếu huấn luyện viên trung tâm huấn luyện do thiếu nguồn tuyển; đội ngũ diễn viên, nghệ sỹ nhiều người quá tuổi nghề nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu, do đó khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp việc làm; đồng chí đề nghị tỉnh xem xét có cơ chế, chính sách đối với đội ngũ diễn viên quá tuổi và có chính sách thu hút tuyển dụng đối với nghệ sỹ, huấn luyện viên. Đồng chí Tống Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị UBND tỉnh xem xét giao bổ sung biên chế cho Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh do đang triển khai các nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chuyển đổi một số đơn vị trực thuộc từ đơn vị sự nghiệp sang đơn vị hành chính.

Đ/c Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Trao đổi, làm rõ các kiến nghị của các sở, ngành, đồng chí Vừ A Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức chưa đảm bảo theo kế hoạch; một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức chậm được bãi bỏ, ban hành, thiếu đồng bộ đã ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện ở địa phương; hàng năm việc cắt giảm biên chế nhiều ở ngành y tế và ngành giáo dục là do thực hiện chủ trương tinh giản biên chế chung; nguyên nhân số biên chế chưa thực hiện so với biên chế được giao còn nhiều do hằng năm số công chức, viên chức chuyển vùng, nghỉ chế độ nhiều và việc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đăng ký nhu cầu tuyển dụng ít; một số bộ, ngành chưa quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nên tỉnh chưa có căn cứ tổ chức thi hoặc xét thăng hạng cho viên chức.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban pháp chế HĐND tỉnh trên cơ sở ý kiến giải trình của lãnh đạo các sở tại phiên họp xem xét đánh giá cụ thể và làm rõ nguyên nhân vướng mắc và những khó khăn trong ban hành chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá làm rõ trách nhiệm và kiến nghị các đơn vị khắc phục các hạn chế qua giám sát Ban đã chỉ ra. UBND tỉnh sẽ sớm tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức chuyên ngành Y tế từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III tỉnh Lai Châu năm 2021 và sẽ nghiên cứu việc phân cấp tuyển dụng một số lĩnh vực cho UBND các huyện, thành phố và một số sở, ngành...

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu và việc trả lời làm rõ của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành dự họp. Thay mặt Ban pháp chế, đồng chí chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động thời gian qua, nhất là khó khăn khi văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương còn thiếu đồng bộ; một số lĩnh vực thiếu nguồn tuyển dụng, chưa thu hút được người tài, chính sách thu hút, giữ chân cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế so với một số tỉnh lân cận. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh quan tâm nghiên cứu phân cấp tuyển dụng một số lĩnh vực cho ngành, UBND các huyện, thành phố phù hợp với thực tiễn; có cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi là người dân tộc trong tỉnh đang học tại các trường nội trú tỉnh đi học cử tuyển một số ngành, lĩnh vực tỉnh thiếu nguồn tuyển. Tiếp thu các ý kiến tham gia, đồng chí giao các thành viên Ban nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện kết luận giám sát để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và gửi các đơn vị chịu sự giám sát theo quy định. /.

                                                                                                                                                                                               Phạm Cường

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử án hình sự sơ thẩm (14/11/2021 9:02:26 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh tại huyện Mường Tè(11/11/2021 10:59:28 SA)

Không có án oan sai, không có án hủy, không có án sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán (07/11/2021 11:41:01 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử án hình sự sơ thẩm tại Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ và huyện Tam Đường(29/10/2021 2:19:01 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(12/10/2021 10:45:47 SA)

Tin mới nhất

Phiên họp lần thứ bảy của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(29/11/2021 9:01:07 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV tại huyện Sìn Hồ (26/11/2021 4:18:08 CH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV tại huyện Mường Tè(24/11/2021 2:18:28 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự lớp bồi dưỡng do Bộ Nội vụ tổ chức(24/11/2021 11:10:47 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội thảo "Một số chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...”(22/11/2021 11:26:22 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này