4991 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động từ năm 2019 đến 30/6/2021 trên địa bàn huyện Than Uyên
(Ngày đăng :24/09/2021 12:38:49 CH)


Đ/c Nguyễn Minh Hiệp kết luận sơ bộ kết quả giám sát tại huyện Than Uyên

Ngày 22 và ngày 23/9/2021, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tổ số 2 do đồng chí Nguyễn Minh Hiệp, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động từ năm 2019 đến 30/6/2021 tại huyện Than Uyên.

Đoàn đã giám sát trực tiếp tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm y tế huyện và làm việc với lãnh đạo UBND huyện Than Uyên.

Theo báo cáo của UBND huyện Than Uyên: Hàng năm UBND huyện đã trình Ban Thường vụ Huyện ủy xét duyệt và giao biên chế hành chính, sự nghiệp cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, bố trí sắp xếp vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với trình độ, chuyên ngành đào tạo và sở trường, năng lực công tác cơ bản đúng vị trí việc làm. Tại thời điểm 30/6/2021, toàn huyện có 1.728 biến chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động có mặt, còn 69 biên chế chưa thực hiện. Giai đoạn từ năm 2019 đến 30/6/2021, có 2.200 lượt công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; 19 công chức, viên chức được cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 51 người được cử đi học trung cấp lý luận chính trị 51 người; 14 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã được cử đi học đại học chuyên môn; 9 người được chuyển từ viên chức sang công chức, chuyển từ công chức xã lên công chức huyện; xây dựng quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý và thực hiện bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm 84 trường hợp; thực hiện tốt việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị từ năm 2019 đến 30/6/2021, tinh giản 34 người.

Tại các buổi làm việc, đoàn giám sát đã đề nghị báo cáo cụ thể số liệu và giải trình một số vấn đề liên quan, như: Số biên chế công chức, viên chức còn thiếu, nguyên nhân thiếu; số cán bộ, công chức, viên chức đã được đào tạo đáp ứng yêu cầu chuẩn ngạch nhưng chưa được thi thăng hạng công chức, viên chức còn cao; việc rà soát, sắp xếp, sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trình độ chuyên môn công chức, viên chức được đào tạo còn 6 trường hợp; việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý của 8 đơn vị trường THCS còn chậm; bất cập trong công tác quản lý hồ sơ và những khó khăn, vướng mắc của huyện trong công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động; công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến công tác quản lý sử dụng biên chế công chức, sự nghiệp trong 3 năm chưa thực hiện; quy chế nâng lương trước thời hạn của huyện có nội dung chưa phù hợp cần sửa đổi cho phù hợp…

Lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ đã báo cáo, giải trình các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Các nội dung này cũng đã được đồng chí Lò Văn Hương, Chủ tịch UBND huyện làm rõ tại buổi làm việc với đoàn sáng ngày 23/9/2021. Theo đó: Lý do chưa tuyển 64 biên chế còn thiếu là do từ năm 2019 đến thời điểm giám sát UBND tỉnh chưa tổ chức thi tuyển lên không bổ sung được biên chế, hàng năm số giáo viên chuyển vùng còn nhiều; 08 trường THCS chưa kiện toàn đủ số lượng Phó hiệu trưởng do thiếu nguồn bổ nhiệm hoặc thiếu các tiêu chuẩn liên quan về chứng chỉ tin học, tiếng anh; trên địa bàn huyện còn 559 giáo viên đã hoàn thiện văn bằng, chứng chỉ đủ điều kiện thi, xét thăng hạng; sự nghiệp giáo dục thiếu giáo viên mầm non, giáo viên tiếng anh; huyện sẽ sớm tiếp thu, chỉnh sửa quy định nâng lương trước thời hạn theo quy định và tiếp thu ý kiến tham gia của Đoàn giám sát để thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Hương, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đoàn giám sát kiến nghị với Sở Nội vụ và UBND tỉnh quan tâm tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc của huyện như: sớm ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp sau sáp nhập để huyện có cơ sở triển khai thực hiện; đầu tư kinh phí đảm bảo cơ cở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn cho các đơn vị sau khi sáp nhập; phân cấp tuyển dụng biên chế cho các ngành và các huyện để kịp thời tuyển dụng bổ sung và phân bổ biên chế, giáo viên còn thiếu cho các đơn vị; sớm ban hành Hướng dẫn chuyển xếp lương, ngạch đối với giáo viên theo Thông tư hướng dẫn số 01,02, 03, 04 năm 2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo; sửa đổi bổ sung các quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng cấp huyện cho phù hợp với các quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở.

Kết luận sơ bộ kết quả giám sát tại huyện Than Uyên, đồng chí Nguyễn Minh Hiệp, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Tổ trưởng giám sát tại huyện Than Uyên đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND  huyện trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sử dụng và quản lý biên chế, hợp đồng lao động; đề nghị huyện tiếp thu ý kiến tham gia của Đoàn giám sát, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn giám sát đã chỉ ra. Đối với các kiến nghị của huyện, Đoàn giám sát tiếp thu và xem xét kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

Phạm Cường

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các Dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) (14/09/2022 10:13:06 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh(14/09/2022 9:48:35 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(13/09/2022 10:11:47 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh(13/09/2022 10:05:16 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại 04 xã của huyện Phong Thổ(11/09/2022 5:17:21 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026(01/10/2022 2:28:37 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)(28/09/2022 3:02:52 CH)

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023(28/09/2022 9:10:23 SA)

Bế mạc kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(20/09/2022 3:14:07 CH)

Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại các tổ(20/09/2022 7:28:48 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này