40073 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính tại huyện Tam Đường
(Ngày đăng :07/09/2022 4:04:54 CH)


Giám sát thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND thị trấn Tam Đường

Ngày 06/9/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát tại huyện Tam Đường về việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Thành phần đoàn giám sát gồm: Ông Nguyễn Minh Hiệp - Phó Trưởng Ban Pháp chế, Phó trưởng đoàn giám sát, bà Chang Phương Thảo - Phó Trưởng Ban Pháp chế, bà Lò Thị Thanh Yên - Đại biểu HĐND tỉnh, thành viên Ban Pháp chế; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Sáng ngày 06/9/2022, Đoàn giám sát tại Bộ phận một cửa thị trấn Tam Đường và xã Bình Lư. Qua trao đổi, làm việc với đại diện lãnh đạo UBND xã, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận một cửa, Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả tích cực củaUBND thị trấn, xã Bình Lư trong cải cách thủ tục hành chính , cụ thể: 100% thủ tục hành chính (TTHC) được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa; giải quyết đúng trình tự; được rà soát thường xuyên, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, cắt giảm, đơn giản hóa những TTHC không còn phù hợp, chồng chéo. Trong kỳ báo cáo không có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức về giải quyết các TTHC trong quá trình giao dịch; chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa được thực hiện đảm bảo theo quy định... Đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác cải cách thủ tục hành chính của 02 đơn vị như: Trong kỳ báo cáo vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn; tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt thấp; số TTHC được đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa còn ít.

(Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo UBND thị trấn Tam Đường sáng ngày 06/9/2022)

Chiều ngày 06/9/2022, Đoàn giám sát làm việc với đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng chuyên môn có liên quan. Làm việc với đoàn, về phía huyện có ông Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện, các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND huyện; công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một của của UBND huyện Tam Đường, thị trấn và xã Bình Lư.

Theo báo cáo của UBND huyện: Từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2022, 100% các TTHC được niêm yết công khai trên cơ sở các quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh. Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận trên địa bàn huyện 49.283 hồ sơ; giải quyết đúng và trước hạn 49.283 hồ sơ, mức độ 2: 45.384 hồ sơ, mức độ 3: 2.539 hồ sơ; mức độ 4: 1.360 hồ sơ. Cấp huyện: Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận 3.968 hồ sơ; giải quyết đúng và trước hạn 3.968 hồ sơ, mức độ 2: 2.940 hồ sơ, mức độ 3: 148 hồ sơ; mức độ 4: 880 hồ sơ. Cấp xã: Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận 45.315 hồ sơ; giải quyết đúng và trước hạn 45.315 hồ sơ, mức độ 2: 42.444 hồ sơ, mức độ 3: 2.391 hồ sơ; mức độ 4: 480 hồ sơ. Trên cơ sở rà soát, UBND huyện đã đề xuất Phương án đơn giản hóa 09 TTHC đối với những thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ, đạt 100% kế hoạch; tiết kiệm được số tiền 120.000.000 đồng, tỷ lệ chi phí tiết kiệm sau khi đơn giản hóa trung bình đạt: 30%; tỷ lệ thời gian cắt giảm trung bình: 30% thuộc các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước; kinh doanh khí; đăng ký kinh doanh hộ gia đình. Tổ chức rà soát TTHC, năm 2020 đề xuất 81 TTHC của cấp huyện dịch vụ công mức độ 2 lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 , cấp xã 39 TTHC mức độ dịch vụ công 2 lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn có một số ý kiến trao đổi đề nghị làm rõ, cụ thể: Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tại các Nghị quyết, kế hoạch, đề án của Trung ương, của tỉnh, của huyện có gặp khó khăn, vướng mắc không, có chỉ tiêu nào đã đạt và chỉ tiêu nào khó đạt, có gây áp lực cho cán bộ, CCVC thực hiện TTHC không; việc số hóa dữ liệu hồ sơ có gặp khó khăn không; tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện đạt thấp, vậy có đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch hay không; việc cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện kê khai thông tin hồ sơ trên nhiều phần mềm hệ thống gặp khó khăn như thế nào....

Đại diện lãnh đạo UBND huyện, ông Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban liên quan đã giải trình, làm rõ những ý kiến của Đoàn giám sát. Theo đó, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 huyện đã tăng cường triển khai, hướng dẫn người dân các bước thực hiện, tuy nhiên do trình độ, phương tiện máy móc của người dân còn hạn chế nên quá trình thực hiện cán bộ, công chức cũng gặp nhiều khó khăn; việc số hóa dữ liệu huyện đang gặp phải một số vướng mắc, do dữ liệu thông tin chưa được số hóa đồng bộ, nhất là dữ liệu về tư pháp hộ tịch, dữ liệu dân cư; cơ sở vật chất, trang thiết bị đã xuống cấp hư hỏng, cấu hình thấp không tương thích với việc thực hiện trên nhiều hệ thống phần mềm; cơ sở dữ liệu thông tin chưa đồng bộ, các phần mềm chưa liên thông do đó cán bộ, công chức, viên chức thực hiện lĩnh vực tư pháp, tài nguyên, giao thông phải thực hiện TTHC trên nhiều hệ thống gây khó khăn, áp lực cho đội ngũ CBCC trực tiếp thực hiện...

Kết luận sơ bộ buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Hiệp - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn huyện Tam Đường từ năm 2020 đến nay; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; đề nghị lãnh đạo UBND huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền tốt các Nghị quyết, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh; động viên công chức, viên chức tại bộ phận một cửa khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với những kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện bổ sung vào báo cáo để Đoàn giám sát có cơ sở kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Mùa Kiều Anh

Tin liên quan

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sìn Hồ(24/08/2023 3:16:34 CH)

Khảo sát Dự án dự kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV(23/08/2023 4:01:50 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Nậm Nhùn(21/08/2023 2:56:56 CH)

Tin mới nhất

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 (29/09/2023 4:28:39 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ(29/09/2023 9:57:26 SA)

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 9 năm 2023(28/09/2023 8:14:47 SA)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này