10165 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thi hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại UBND thành phố lai Châu
(Ngày đăng :21/10/2020 7:46:44 CH)


Quang cảnh buổi giám sát tại UBND thành phố Lai Châu

Ngày 14,15/10/2020, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát trực tiếp tại phường Đông Phong, phường Tân Phong và UBND thành phố Lai Châu về việc thi hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Qua giám sát cho thấy, UBND thành phố Lai Châu đã chỉ đạo các xã, phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm kiện toàn đội ngũ công chức tiếp công dân đảm bảo chất lượng, tích cực, chủ động trong việc tham mưu xử lý đơn của công dân. Cơ sở vật chất, địa điểm phục vụ tiếp công dân được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ và đột xuất Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu và Chủ tịch UBND các xã, phường đã thực hiện tốt việc lịch tiếp công dân theo quy định, cụ thể từ 01/01/2019 đến thời điểm giám sát đã tiếp 328 lượt, 409 người với 283 vụ việc. Đồng thời UBND thành phố Lai Châu đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, cụ thể trong thời điểm giám sát đã thụ lý  412 đơn/379 vụ việc đủ điều kiện giải quyết, trong đó đã giải quyết dứt điểm 379 đơn/352 vụ việc. Hàng năm Chủ tịch UBND thành phố và các xã, phường đã thực hiện tốt nhiệm vụ đối thoại trực tiếp với công dân để giải những bức xúc, kiến nghị chính đáng của công dân theo quy định tại Điều 125 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát thực tế, Đoàn giám sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của UBND thành phố và UBND các xã, phường về công tác tiếp công dân, xử lý đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo như: chưa thông báo việc thụ lý, phân công cơ quan, tổ chức giải quyết đơn cho công dân có đơn, thư kiến nghị, phản ánh; không ban hành thông báo kết quả giải quyết cho công dân biết dẫn đến việc lưu hồ sơ giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo chưa đầy đủ, chưa khoa học. Việc theo dõi, thống kê kết quả giải quyết đơn do các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chuyển về có nội dung chưa kịp thời, trên địa bàn thành phố hiện còn 03 đơn công dân kiến nghị kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND thành phố Lai Châu tăng cường công tác quản lý, theo dõi nắm bắt thông tin về tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo để chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quả Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 25/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân; nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những bất cập, hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

Trước đó, đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Nậm Nhùn, Than Uyên về cùng nội dung trên./.

                                                           Phạm Cường

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

Nhiều công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả(22/03/2023 3:36:39 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại các huyện Tam Đường, Nậm Nhùn(17/03/2023 10:01:14 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại huyện Phong Thổ(13/03/2023 2:20:34 CH)

Giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về công tác cổ phần hóa, thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh(11/03/2023 3:12:03 CH)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này