8164 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ
(Ngày đăng :21/04/2023 3:53:04 CH)


Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Phong Thổ

Từ ngày 17/4 - 20/4/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát tại huyện Phong Thổ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân; kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021của HĐND tỉnh về quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân.

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Minh Hiệp - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Thành viên Đoàn giám sát gồm: bà Chang Phương Thảo, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - Phó đoàn; ông Thào A Pinh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Thành viên Ban Pháp chế; Ông Lê Công Thành - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thành viên Ban Pháp chế; Bà Phùng Thị Thanh Bình – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân huyện Sìn Hồ, thành viên Ban Pháp chế. Đoàn giám sát mời Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện Phong Thổ tham gia thành viên Đoàn giám sát.

Ngày 20/4/2023, Đoàn giám sát đã có buổi làm việc tại UBND huyện Phong Thổ. Làm việc với Đoàn giám sát, về phía UBND huyện có ông Trần Bảo Trung - Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện và một số phòng ban liên quan. Theo báo cáo của UBND huyện: Hiện nay trên địa bàn huyện, tổng số dân quân hiện có là 1.438 đồng chí (trong đó, Dân quân cơ động: 504 người; Dân quân tại chỗ: 581 người; Dân quân thường trực: 09 người; Dân quân các binh chủng: 344 người). Lực lượng dân quân trên địa bàn đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được quy định tại Luật DQTV, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự điều hành của cơ quan quân sự cấp trên, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương. Trong 02 năm, 2021-2022, UBND huyện đã chỉ đạo Ban CHQS huyện, UBND các xã, thị trấn bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ Dân quân theo định mức được quy định tại Luật Dân quân tự vệ, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng và Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021của HĐND tỉnh. Đến thời điểm báo cáo, tổng số kinh phí đã thực hiện chi trả là 4.955.145.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm năm mươi năm triệu một trăm bốn mươi năm nghìn đồng chẵn) cho tổng số 2.777 dân quân được điều động thực hiện nhiệm vụ trong với 25.860 ngày công. Công tác chi trả được thực hiện cơ bản đảm bảo quy định, kịp thời nhằm hỗ trợ, động viên lực lượng dân quân tham gia thực hiện các nhiệm vụ, góp phần củng cố vững chắc an ninh, trật tự, quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và kết quả giám sát thực tế tại 02 xã Sin Suối Hồ và Ma Li Pho, Đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện Phong Thổ trong triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn huyện. Qua giám sát, chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân khi được huy động thực hiện nhiệm vụ tại địa phương cơ bản được thực hiện đầy đủ và đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quy định của pháp luật, Nghị quyết của HĐND tỉnh về các chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân có nơi, có lúc chưa được quan tâm, chú trọng; năng lực của Ban Chỉ huy quân sự các xã trong việc tham mưu xây dựng dự toán các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kinh phí chi trả chế độ cho lực lượng dân quân khi thực hiện các nhiệm vụ còn hạn chế; việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách chứng từ tại UBND các xã chưa đảm bảo quy định, chưa khoa học; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân còn thấp...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND huyện giải trình về nguyên nhân của các hạn chế, tồn tại đã được Đoàn giám sát chỉ ra. Tiếp thu các ý kiến của Đoàn, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khắc phục những hạn chế, tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Minh Hiệp - Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Phong Thổ trong thời gian tới tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách nói chung và chế độ, chính sách của lực lượng dân quân nói riêng; chỉ đạo công tác phối hợp giữa Phòng Tài chính, Ban Chỉ huy quân sự huyện và UBND các xã trong khâu xây dựng dự toán đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ; rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, công cụ hỗ trợ, việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách chứng từ của Ban chỉ huy Quân sự cấp xã đảm bảo đầy đủ, đúng quy định; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, chú trọng công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân./.

Mùa Kiều Anh

Tin liên quan

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sìn Hồ(24/08/2023 3:16:34 CH)

Khảo sát Dự án dự kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV(23/08/2023 4:01:50 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Nậm Nhùn(21/08/2023 2:56:56 CH)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này